Trucks

Akumulátory – jak ekologické doopravdy jsou?

Elektrická vozidla jsou tišší, úspornější a celkově čistší než jejich protějšky s pohonem na fosilní paliva. Přesto však kolem akumulátorů existuje několik otazníků. Jak ekologické a dlouhodobě udržitelné jsou lithium-iontové akumulátory, pokud uvažujeme problematiku celou? O jejich výhodách a nevýhodách hovoří Lars Mårtensson, ředitel oddělení pro životní prostředí a inovace ve společnosti Volvo Trucks.
Lars Mårtensson, společnost Volvo Trucks
Lars Mårtensson, ředitel oddělení pro životní prostředí a inovace společnosti Volvo Trucks.

Jednou z důležitých složek lithium-iontových akumulátorů je kobalt, který pochází hlavně z Konga. Organizace Amnesty International z této země hlásí případy porušování lidských práv a zneužívání dětské práce. Co děláte proto, aby těžba surovin potřebných k výrobě akumulátorů probíhala zodpovědným způsobem?

„Samozřejmě, že neschvalujeme, pokud by materiál pro naše produkty pocházel z těžby či výroby za nepřijatelných podmínek. Toto zcela jasně uvádíme ve svém etickém kodexu. Spolupracujeme se svými dodavateli při zjišťování původu surovin. V tomto směru chce společnost Volvo Trucks udávat tempo vývoje, a proto jsme ve spolupráci s dalšími výrobci automobilů založili organizaci Drive Sustainability, která se zaměřuje na zjišťování a zlepšování pracovních podmínek v řetězcích dodavatelů surovin a na ekologické dopady jejich činnosti. Stále je potřeba vyřešit mnoho problémů, ale velmi důležitá jsou už opatření, která činíme.“ 

Jak příznivé jsou akumulátory z hlediska ochrany klimatu? Existuje riziko, že vysoká energetická náročnost výroby akumulátorů „smaže“ ekologické výhody, které představuje elektrický pohon vozidel?

„Výroba akumulátorů je jistě energeticky náročná, avšak ve světle celkové životnosti není pochyb, že těžká elektrická vozidla pro přepravu nákladů jsou z energetického a klimatického hlediska velmi prospěšná. A to primárně z toho důvodu, že elektromotory využívají energii mnohem efektivněji než motory spalovací. Takže čím větší vzdálenost za dobu životnosti nákladního vozidla ujedete, tím větší bude rozdíl ve prospěch vozidla s elektrickým pohonem.“ 

Je však udržitelné používat k výrobě a nabíjení akumulátorů elektrickou energii, která byla vyrobena z neobnovitelných zdrojů, například uhlí?

„Je samozřejmě optimální používat ve všech fázích energii z obnovitelných zdrojů. Pokud elektrická energie pochází z fosilních zdrojů, je kladný dopad na klima omezený. Díky vysoké účinnosti elektromotoru je však stále prospěšnější volit pro pohon elektřinu než motorovou naftu, která pochází z fosilních zdrojů. Pokud však s elektrickým nákladním vozidlem, které spotřebovává energii vyrobenou z uhelných elektráren, porovnáte například vozidlo s pohonem na bioplyn, výsledek již není zcela jasný.“

Jak naložíte s veškerými akumulátory po skončení jejich životnosti? Lze je smysluplně recyklovat nebo vždy představují ekologickou zátěž?

„Samozřejmě, že svou zodpovědnost jako výrobce bereme vážně. V současné době se účastníme několika výzkumných projektů, které zjišťují, zda je možné vyřazené akumulátory z těžkých nákladních elektrických vozidel recyklovat na další použití, např. při skladování solární energie. Jakmile životnost akumulátorů používaných v našich nákladních vozidlech skončí, zajistíme jejich další zpracování vhodným způsobem.“