Trucks

Göteborg si pořizuje první elektrické nákladní vozidlo

Domovské město společnosti Volvo Trucks Göteborg má v oblasti dlouhodobé udržitelnosti velké ambice. V tomto roce si město pořídilo první plně elektrické nákladní vozidlo, čímž učinilo malý, avšak důležitý krok směrem k elektrifikaci dopravy nákladů ve městě. Ale co se dělo ještě předtím, než první nákladní vůz poháněný elektřinou vyjel do ulic Göteborgu?
Západ slunce v Göteborgu.

„Na jaře 2016 nás městský Odbor dlouhodobě udržitelného hospodaření s odpady a vodou požádal o průzkum možností vývoje vozidla pro svoz komunálního odpadu s plně elektrickým pohonem. Tento úkol jsme zařadili do projektu hledání možností, jak může inteligentní a do budoucna udržitelnější způsob dopravy přispět k atraktivnějšímu městskému prostředí,“ dodává Jonas Odermalm, vedoucí produktové strategie modelů Volvo FL a Volvo FE ve společnosti Volvo Trucks. 

Tím započala intenzivní spolupráce mezi městem Göteborgem a společnostmi Volvo Trucks, JOAB a Renova. Všichni čtyři úzce spolupracovali v rolích zákazníka, vývojáře vozidla, výrobce nástavby a provozovatele.  

„Začali jsme zkoumat trasu, kterou by vozidlo pro svoz komunálního odpadu s elektrickým pohonem obsluhovalo, a konfiguraci vozidel, která na této trase jezdí nyní. Jakou vzdálenost absolvují, jaké rychlosti dosahují, jak jsou zatížená, kolikrát za jednu směnu zastavují, zda jezdí v kopcovitém, či rovinatém terénu,“ vysvětluje Jonas Odermalm.

Po analýze a zpracování mnoha různých faktorů jsme pro projekt získali data o podrobných požadavcích na konstrukci takového nákladního vozidla. Požadovaná celková hmotnost vozidla 19 t, užitečná hmotnost 5 t, délka každodenní trasy 60–70 km a celkem 128 zastávek na trase pro naložení odpadu – to jsou parametry pro výpočet očekávané spotřeby energie. Protože se jedná o vozidlo pro svoz komunálního odpadu, bylo nutno uvažovat i spotřebu energie technologických zařízení nástavby.  

Jakmile jsme získali data o energetických potřebách a provozních podmínkách, začal náš vývojářský tým zkoumat jednotlivé možnosti dodávky energie. Vozidlo vybavené velkými akumulátory by mělo dlouhý dojezd, avšak hmotnost akumulátorů by negativně ovlivnila užitečné zatížení vozidla. Méně akumulátorů v samotném vozidle by umožňovalo větší užitečné zatížení, avšak vozidlo by pak vyžadovalo častější nabíjení. 

„Byl v zadání požadavek na rychlonabíjení v průběhu trasy, nebo stačilo dobíjet akumulátory přes noc? Zkoumali jsme několik alternativ, a teprve poté jsme se definitivně rozhodli,“ říká Hayder Wokil, který měl dílčí zodpovědnost za účast společnosti Volvo Trucks na projektu. 

Řešení představuje vozidlo se třemi akumulátory s celkovou kapacitou 150 kWh, což stačí k absolvování celé směny bez nutnosti dobíjení. A protože se vozidla pro svoz komunálního odpadu využívají pouze ve dne, rozhodlo se, že dobíjení bude probíhat z běžné elektrické sítě vždy přes noc.  

Na začátku léta 2017 bylo na podvozku Volvo FL postaveno vozidlo pro svoz komunálního odpadu. Bylo vestavěno elektrické hnací ústrojí, takže podvozek i kabina musely být novým technologiím přizpůsobeny. Po šesti měsících práce na vývoji a přizpůsobování bylo vozidlo pro svoz komunálního odpadu na začátku roku 2018 osazeno nástavbou. Nyní bude následovat testování, certifikace a také školení řidičů a mechaniků. Poté se vydá do pravidelného provozu v ulicích Göteborgu v barvách společnosti Renova.