Trucks

Bezpečnost jako prostředek k úspoře nákladů

Volvo FH, jedno z nejbezpečnějších nákladních vozidel na světě, stojí v čele inovací v oblasti vysoce kvalitních bezpečnostních prvků. Investování do bezpečnostních prvků v kombinaci s uvědomělým postojem řidiče k bezpečnosti může přepravním společnostem přispět k úsporám nákladů. Chtěli jsme zjistit, jak na to, proto jsme se setkali s Carlem Johanem Almqvistem, ředitelem oddělení bezpečnosti provozu a produktů společnosti Volvo Trucks.
Carl Johan Almqvist a Volvo FH
Carl Johan Almqvist, ředitel oddělení bezpečnosti provozu a produktů, Volvo Trucks

Bezpečnost byla pro společnost Volvo Trucks vždy charakteristickým znakem. Vždy byla pro tuto společnost jednou z hlavních hodnot počínaje tříbodovým bezpečnostním pásem až po dnešní moderní bezpečnostní technologie, jako je funkce Volvo Dynamic Steering. K bezpečnosti rovněž výrazně přispívá brzdový systém s kotoučovými brzdami, které významně snižují brzdnou dráhu. Navíc jsou vozidla vybavena také elektronickým stabilizačním systémem, který snižuje riziko smyku a převrácení v ostrých zatáčkách. Díky přísnému testování a neustálému vývoji se nákladní vozidla Volvo stále řadí mezi nejbezpečnější na světě. Volvo FH není výjimkou.

„Bezpečnostní funkce, které nabízíme, hrají velmi důležitou roli při zajišťování lepšího a bezpečnějšího provozu pro zákazníky a řidiče. Ale je třeba si uvědomit, že dokonalé bude toto řešení teprve v případě, že se zkombinují nejnovější bezpečnostní inovace s bezpečným chováním řidiče,” říká Carl Johan Almqvist.

Podle zprávy o bezpečnosti Volvo Trucks za rok 2017 existuje pouze jeden přijatelný počet dopravních nehod. Nula. Chceme-li snižovat rizika dopravních nehod, znamená to postavit bezpečnost při každodenní přepravě na první místo a vysvětlit totéž všem zainteresovaným osobám a rovněž přepravním společnostem a veřejnosti. K dalšímu snižování počtu dopravních nehod nejvýznamněji přispívá schopnost zajistit bezpečné vozidlo a bezpečí pro řidiče. Už to jsou silné podněty k investování do Volva FH, nákladního vozidla, jež ztělesňuje bezpečnost a pomáhá zachraňovat životy. Ale jde o víc. I drobné nehody mají své důsledky – především pro zúčastněné osoby, ale také pro dopravní společnosti a veřejnost.

„Skutečnost je taková, že investice do bezpečnosti mohou snížit náklady a prostoje. Následující obrázek * ukazuje, jak lze snadno změřit přímé náklady – rekonvalescence řidiče, náklady na opravu vozidla a výpadek vozidla během jeho opravy. Ty však představují pouze malou část celkových nákladů souvisejících s nehodami. Nepřímé náklady jsou často výrazně vyšší. Spadá do nich například poškozené zboží, odtah vozidla a rekonvalescence či úmrtí řidiče včetně narušení běžného každodenního podnikání, které vede ke zpoždění v dodávkách. Jsou to skryté náklady, jimž by se bylo možné vyhnout, kdyby v první řadě nedocházelo k nehodám. Jednoduše řečeno, investování do bezpečnosti znamená zvýšení produktivity a provozuschopnosti,” vysvětluje Carl Johan Almqvist.


V podnikání, jako je přepravní společnost, jsou výpadky kritické. Podle Carla Johana Almqvista může riziko ztráty peněz fungovat stejně dobře jako jakýkoli jiný podnět k posunutí bezpečnosti na první místo.

„Prioritizace bezpečnosti představuje v podstatě oboustrannou výhru. Pokud máte jen málo nehod nebo vůbec žádné, jste více provozuschopní, a tak můžete, řečeno narovinu, snížit náklady. Navíc tak bude ve větším bezpečí váš řidič i další řidiči, také cyklisti a chodci. V neposlední řadě se také vyvarujete takzvaných přidaných nákladů, např. poškození dobré pověsti nebo image.”

Jak bylo ovšem zmíněno výše, bezpečnostní prvky samy o sobě nestačí. Carl Johan Almqvist zdůrazňuje, že vždy musí jít o souhru mezi systémy a řidičem (nejdůležitějším prvkem).

„Bezpečnostní prvky společnosti Volvo Trucks nejsou primárně určeny k pohodlí, nýbrž vytvářejí podpůrný systém pro řidiče. Pro každého, kdo má co do činění s bezpečností silničního provozu, je nejdůležitější školit řidiče a soustředit se na jejich bezpečnost. Všechno záleží na řidičích a na klíčové roli, kterou hrají, pokud jde o bezpečnost, spotřebu paliva a produktivitu. V podstatě na řidičích závisí celkový obchodní úspěch.”

Uvědomit si, že řidič má být na prvním místě, však někdy docela trvá a občas na to upozorní až dopravní nehoda. Carl Johan Almqvist dále vysvětluje:

„Chápeme, že investovat do bezpečných nákladních vozidel jde snáze po nehodě, kdy společnost zaznamená úmrtí. Což poukazuje na to, že bezpečnost je v mnoha ohledech propojena s emocionálními hodnotami. Byli bychom rádi, kdyby více společností myslelo dopředu a do bezpečnosti investovalo dříve, než se něco přihodí.”

Společnost Volvo Trucks hodlá v tomto směru zvyšovat povědomí, proto spolupracuje s kampaněmi typu „Stop Look Wave” a „See and Be Seen”, jejichž cílem je pomoci dětem pochopit, jak mají komunikovat s řidičem nákladního automobilu, aby se v provozu cítily bezpečněji.

„Dokážou u lidí zařídit změnu postoje. Zapojit se musíme všichni. S vysoce kvalitními bezpečnostními prvky našich nákladních vozidel jsme na dobré cestě k naší vizi nulové nehodovosti a současné úspory nákladů. To znamená opět úspěch na obou frontách,” uzavírá Carl Johan Almqvist.

4 revoluční bezpečnostní prvky společnosti Volvo Trucks


Systém Connected Safety
Se systémem Connected Safety si vozidla Volvo mohou vzájemně vyměňovat informace. To je důležitý klíč ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Mohou si vyměňovat informace o dopravní situaci, což snižuje riziko nehod. Se systémem Connected Safety otevírá Volvo dveře do budoucnosti. V současnosti je tento systém k dispozici ve Švédsku a Norsku.


Volvo Dynamic Steering
Průlomový systém Volvo Dynamic Steering byl představen v roce 2013 a od té doby už od základu změnil jízdní styl mnoha řidičů. Dokonalá stabilita ve vysokých rychlostech, absolutně přesné ovládání v těch nízkých a značná úleva od namáhání svalů i kloubů. Systém se zapojuje prostřednictvím podpory jízdy v pruhu a pomáhá řidiči vrátit se do pruhu ve chvíli, kdy se jeho vozidlo neúmyslně přiblíží ke značení jízdních pruhů. Spolu s podporou stability pomáhá minimalizovat riziko smyku. Systém tím přispívá k vyšší bezpečnosti provozu a zároveň snižuje pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu.


Systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění
V roce 2012 společnost Volvo Trucks představila systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění. Je to aktivní bezpečnostní prvek, v němž se spojuje funkce radaru a kamery. Tyto dvě jednotky společně rozpoznávají vozidla jedoucí vpředu. Pokud se nákladní vozidlo dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění zasáhne a upozorní řidiče. Pokud je to nutné, systém aktivuje brzdy, aby nedošlo ke srážce.


Bezpečnostní pás
Používání bezpečnostního pásu představuje snadný způsob, jak zachovat bezpečnost v případě nehody. Ve vozidlech společnosti Volvo Trucks byly bezpečnostní pásy zavedeny v roce 1979.