Trucks

Funkce výstrahy při přiblížení posouvá aktivní bezpečnost na vyšší úroveň

| Doba čtení 1 min | Doba čtení 1 min
Funkce výstrahy při přiblížení se stala součástí nejnovější generace asistenčního systému společnosti Volvo Trucks pro upozornění na kolizi s nouzovou brzdou a posunula jeho přínos v oblasti aktivní bezpečnosti na doposud nejvyšší úroveň.

Funkce výstrahy při přiblížení pomáhá řidiči v provozu udržovat bezpečnou vzdálenost a předcházet situacím, kdy u nákladního vozidla hrozí nebezpečí nárazu do zadní části vozidla jedoucího před ním. V současnosti tímto způsobem dochází přibližně ke 20 procentům vážných dopravních nehod nákladních vozidel.

Výstraha při přiblížení okamžitě upozorní řidiče na zmenšující se vzdálenost, čímž mu usnadňuje udržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího osobního či nákladního vozidla. Pokud časový rozestup mezi vozidly klesne pod nastavenou hodnotu (1,5–3,5 sekundy), na čelní sklo před řidičem se promítne červené světlo. Pokud však řidič nezpomalí, aktivuje se zbytek systému – nejprve upozornění na kolizí se stále intenzivnějšími zvukovými a světelnými výstrahami, po kterých se spustí automatická nouzová brzda.

Výstraha při přiblížení je určena pro jízdu na veřejných komunikacích a zapíná se při rychlostech nad 60 km/h za předpokladu, že není spuštěný tempomat. Stejně jako ostatní funkce systému upozornění na kolizi používá funkce výstrahy při přiblížení k výpočtu vzdálenosti a k rozpoznání objektu kombinaci kamery a radarové technologie.