Nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých lidí je zranění při dopravní nehodě

Doba čtení 0,5 min. Doba čtení 0,5 min.

Zpráva Světové zdravotnické organizace z roku 2018 o bezpečnosti silničního provozu říká, že lidé ve věku 5 až 29 let umírají častěji na následky dopravní nehody než na choroby jako AIDS a tuberkulóza. Společnost Volvo Trucks bere spoluzodpovědnost za zmírňování tohoto nepříznivého stavu velmi vážně.  

Dětské kolo a přilba ležící na silnici

V zemích s vysokými příjmy míra úmrtnosti při dopravních nehodách stále klesá. Ve většině zemí s průměrnými či nízkými příjmy a výrazným nárůstem populace je však situace opačná. Od roku 2013 se v žádné zemi s nízkými příjmy nijak nesnížil počet úmrtí způsobených dopravní nehodou. 

Bezpečnost silničního provozu je složité téma zahrnující mnoho oblastí, kterým je třeba se věnovat. K nižším počtům zranění dětí a mladých při dopravních nehodách povede podle Světové zdravotnické organizace změna v celosvětovém programu ochrany zdraví dětí. 

Ve společnosti Volvo Truck vnímáme spoluzodpovědnost velmi vážně a u našich vozidel soustavně usilujeme o stále vyšší bezpečnost. Snažíme se jít kupředu i prostřednictvím spolupráce s ostatními. Se zákazníky totiž spolupracujeme na celosvětovém šíření našeho programu pro děti, který klade důraz na sledování okolního provozu. Program se jmenuje Zastav se, rozhlédni se a zamávej. Cíl programu je prostý, ale funguje: Chceme naučit děti (nejzranitelnější účastníky silničního provozu) z celého světa, že v silničním provozu musejí počítat s nebezpečím. Konkrétně je chceme naučit, jak se v provozu chova,t a jak správně komunikovat s řidiči nákladních vozidel. 

Kampaň Zastav se, rozhlédni se a zamávej jsme spustili v roce 2014 a vychází z rozsáhlého průzkumu prováděného v uplynulých 50 letech týmem společnosti Volvo zabývajícího se dopravními nehodami. Vyšetřováním a analýzou skutečných dopravních nehod tým prokazatelně zjistil, že na většině dopravních nehod se podílí lidský faktor. Kampaň Zastav se, rozhlédni se a zamávej proto děti učí před přejitím silnice navázat s řidičem oční kontakt, upoutat jeho pozornost zamáváním a pokusit se řidiče přimět, aby zamávání opětoval.

Od spuštění programu dokázala společnost Volvo Trucks a její zákazníci vzdělat o chování v silničním provozu přes milion dětí. Víme ale, že jich můžeme vzdělat mnohem víc. 

Výuková sada kampaně Zastav se, rozhlédni se a zamávej je k dispozici každému, má deset jazykových verzí a snadno se používá. Můžete si ji stáhnout a sami se zasloužit o vyšší bezpečnost dětí v provozu. 

Dopravní nehody jsou celosvětovým problémem. Společnost Volvo Trucks tak sdílí výsledky svého výzkumu bezpečnosti s celou společností. Více se o poznatcích týmu společnosti Volvo Trucks zabývajícího se dopravními nehodami dovíte v nejnovější Výroční zprávě společnosti Volvo Trucks o bezpečnosti provozu

Related News

Funkce výstrahy při přiblížení posouvá aktivní bezpečnost na vyšší úroveň

Funkce výstrahy při přiblížení se stala součástí nejnovější generace asistenčního systému společnosti Volvo Trucks pro upozornění na kolizi s nouzovou brzdou a posunula jeho přínos v oblasti aktivní bezpečnosti na doposud nejvyšší úroveň. 

...

Navrženo pro vaši bezpečnost

Nově vylepšený bezpečnostní systém Volvo Dynamic Steering zvyšuje bezpečnost a pohodlí řidiče více než kdy dřív. Současně umožňuje řidiči lépe ovládat vozidlo, zvyšuje jeho stabilitu a snižuje výskyt pracovních úrazů. Představujeme vám ...