Trucks

Nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých lidí je zranění při dopravní nehodě

| Doba čtení 0,5 min. | Doba čtení 0,5 min.
Zpráva Světové zdravotnické organizace z roku 2018 o bezpečnosti silničního provozu říká, že lidé ve věku 5 až 29 let umírají častěji na následky dopravní nehody než na choroby jako AIDS a tuberkulóza. Společnost Volvo Trucks bere spoluzodpovědnost za zmírňování tohoto nepříznivého stavu velmi vážně.
Dětské kolo a přilba ležící na silnici

V zemích s vysokými příjmy míra úmrtnosti při dopravních nehodách stále klesá. Ve většině zemí s průměrnými či nízkými příjmy a výrazným nárůstem populace je však situace opačná. Od roku 2013 se v žádné zemi s nízkými příjmy nijak nesnížil počet úmrtí způsobených dopravní nehodou. 

Bezpečnost silničního provozu je složité téma zahrnující mnoho oblastí, kterým je třeba se věnovat. K nižším počtům zranění dětí a mladých při dopravních nehodách povede podle Světové zdravotnické organizace změna v celosvětovém programu ochrany zdraví dětí. 

Ve společnosti Volvo Truck vnímáme spoluzodpovědnost velmi vážně a u našich vozidel soustavně usilujeme o stále vyšší bezpečnost. Snažíme se jít kupředu i prostřednictvím spolupráce s ostatními. Se zákazníky totiž spolupracujeme na celosvětovém šíření našeho programu pro děti, který klade důraz na sledování okolního provozu. Program se jmenuje Zastav se, rozhlédni se a zamávej. Cíl programu je prostý, ale funguje: Chceme naučit děti (nejzranitelnější účastníky silničního provozu) z celého světa, že v silničním provozu musejí počítat s nebezpečím. Konkrétně je chceme naučit, jak se v provozu chova,t a jak správně komunikovat s řidiči nákladních vozidel. 

Kampaň Zastav se, rozhlédni se a zamávej jsme spustili v roce 2014 a vychází z rozsáhlého průzkumu prováděného v uplynulých 50 letech týmem společnosti Volvo zabývajícího se dopravními nehodami. Vyšetřováním a analýzou skutečných dopravních nehod tým prokazatelně zjistil, že na většině dopravních nehod se podílí lidský faktor. Kampaň Zastav se, rozhlédni se a zamávej proto děti učí před přejitím silnice navázat s řidičem oční kontakt, upoutat jeho pozornost zamáváním a pokusit se řidiče přimět, aby zamávání opětoval.

Od spuštění programu dokázala společnost Volvo Trucks a její zákazníci vzdělat o chování v silničním provozu přes milion dětí. Víme ale, že jich můžeme vzdělat mnohem víc. 

Výuková sada kampaně Zastav se, rozhlédni se a zamávej je k dispozici každému, má deset jazykových verzí a snadno se používá. Můžete si ji stáhnout a sami se zasloužit o vyšší bezpečnost dětí v provozu. 

Dopravní nehody jsou celosvětovým problémem. Společnost Volvo Trucks tak sdílí výsledky svého výzkumu bezpečnosti s celou společností. Více se o poznatcích týmu společnosti Volvo Trucks zabývajícího se dopravními nehodami dovíte v nejnovější Výroční zprávě společnosti Volvo Trucks o bezpečnosti provozu