Trucks

Smlouva Volvo Flexi-Gold – smlouva nastavená podle míry používání vozidla pro uživatele, kteří potřebují pružnější přístup

| Doba čtení 2 min | Doba čtení 2 min
Nová smlouva Flexi-Gold od společnosti Volvo Trucks nabízí jistotu dlouhodobé servisní smlouvy, ale s možností pružně přizpůsobit údržbu a náklady míře používání vozidla.
Nákladní vozidlo Volvo jede při západu slunce po břehu jezera

Mnohé přepravní firmy působí na stále méně předvídatelných trzích. Servisní smlouvy však vyžadují stabilitu a dlouhodobé plánování. To představuje rozpor, který však lze vyřešit pomocí nové smlouvy Volvo Flexi-Gold.

„Od prvního dne, kdy jsem začal pracovat v tomto oboru, jsem viděl, že tradiční servisní smlouva je zkrátka rigidní a statická,“ vysvětluje Thomas Niemeijer, manažer rozvoje podnikání v oblasti servisních smluv, jeden ze spolutvůrců konceptu Flexi-Gold.

„Smlouva Flexi-Gold nabízí stejné parametry pokrytí a provozuschopnosti jako smlouva Gold a za podobnou cenu, ale s mnohem větší flexibilitou, jež umožňuje přizpůsobit se měnícím se potřebám firmy.“

„Musíte vědět, kolik za rok najezdíte, a to na dobu čtyř až sedmi let dopředu. Ovšem jen málo lidí v našem odvětví dokáže tyto informace tak daleko do budoucnosti předpovědět. Začali jsme proto zkoumat, jak bychom mohli vylepšit naši nabídku, aby zákazníci měli u dlouhodobých smluv větší flexibilitu.“

Smlouva Volvo Flexi-Gold poskytuje zákazníkům 40% flexibilní pásmo, v jehož rámci se může roční nájezd lišit jedním nebo druhým směrem od dohodnuté hodnoty až o 20 %. Fakturu zákazníkovi každý měsíc vystavujeme podle toho, kolik s vozidlem ve skutečnosti najezdil. „Je to snadné – jezdíte-li méně, také méně platíte, a naopak,“ vysvětluje Thomas Niemeijer. „Smlouva Flexi-Gold nabízí stejné pokrytí a provozuschopnost jako smlouva Gold a také za podobnou cenu, ale s mnohem pružnější reakcí na změny potřeb podniku.“

Zavedení nové flexibilní servisní smlouvy podle míry použití je možné díky pokrokům v oblasti konektivity a telematiky, jež umožňují, aby vozidla v reálném čase poskytovala společnosti Volvo Trucks informace o najetých kilometrech. „Existují tři trendy, z jejichž kombinace tento koncept vychází,“ doplňuje Thomas Niemeijer. „Je zde jasně zřetelná rostoucí poptávka zákazníků po větší flexibilitě. Dále je patrná zvýšená ochota měnit obchodní modely a dělat věci jinak. A v neposlední řádě máme k dispozici technologii, která servisní smlouvy nastavené podle míry využívání vozidla umožňuje.“

Smlouvy Volvo Flexi-Gold jsou k dispozici na vybraných evropských trzích a v blízké budoucnosti se budou postupně šířit do dalších regionů.

Šest výhod smlouvy Volvo Flexi-Gold

1. Umožňuje flexibilitu
I v případě, že máte se svými klienty jen krátkodobé dohody nebo pracujete na stále více nestabilním a nejistém trhu, se smlouva Volvo Flexi-Gold bude vždy přizpůsobovat vašim potřebám a zároveň vám poskytne jistotu dlouhodobé smlouvy.

2. Přizpůsobí se peněžnímu toku firmy
Faktury vycházejí ze skutečně ujetých kilometrů, což omezuje vaše finanční rizika. Je to zvlášť užitečné v případě zákazníků, jejichž podnikání ovlivňuje sezónnost nebo kolísající poptávka.

3. Vychází z používání vozidla
Platíte jen to, co spotřebujete – nic víc ani nic méně. Každá faktura vychází z ujetých kilometrů v daném měsíci. Plán údržby je průběžně upravován tak, aby odpovídal najetým kilometrům a poskytoval optimální úroveň péče.

4. Bez starostí
Stejně jako u smluv Volvo Gold zajišťuje i smlouva Flexi-Gold nejvyšší možnou provozuschopnost. Zákazníci si nemusí dělat starosti ohledně nečekaných výdajů za opravy a mohou se soustředit na vlastní činnost.

5. Nižší celkové náklady na vlastnictví
Flexibilita, kterou nabízí smlouva Flexi-Gold, usnadňuje zavázat se k dlouhodobé smlouvě a navíc zachovává výhody snížení celkových nákladů na vlastnictví, které přinášejí všechny servisní smlouvy.

6. Méně administrativy
Všechny náklady se vypočítávají automaticky, za překročení najetých kilometrů nejsou zasílány žádné dodatečné faktury. Zákazník může volně jezdit v dohodnutém 40% flexibilním pásmu, není nutná žádná další administrativa ani čas.