Trucks

Nastavení standardu pro provozuschopnost a monitorování v reálném čase

| Doba čtení 7 min | Doba čtení 7 min
Více než 600 000 nákladních vozidel je v současnosti připojeno. A toto číslo každý den roste. Sledování v reálném čase se stalo skutečností a společnost Volvo Trucks krůček po krůčku vylepšuje provozuschopnost zjednodušováním servisu. To pomáhá přepravním společnostem dodržovat slíbené závazky.
Společnost Volvo Trucks v současné době zavádí nové metody sledování a analýzy dat z tisíců nákladních vozidel v reálném čase.

Do roku 2025 chceme snížit na maximum většinu neplánovaných prostojů,“ říká Markus Efraimsson, viceprezident oddělení Uptime Services společnosti Volvo Trucks. Jde o ambiciózní cíl, který však díky nejnovějším technologickým pokrokům není nemožný.

Dnes je každé nákladní vozidlo Volvo vybaveno jedním z nejpokročilejších telematických a diagnostických systémů v oboru. To – spolu s nejnovější technologií připojení – umožňuje společnosti Volvo Trucks vzdáleně sledovat a analyzovat kritická data komponentů v reálném čase a předpovídat, kdy může dojít k poruše. 

Data, která pocházejí ze systému dočišťování výfukových plynů a systému řízení motorů a výkonu, včetně několika dalších klíčových ukazatelů stavu vozidla, jsou odesílána do Mezinárodního Uptime Centra společnosti Volvo Trucks v Gentu v Belgii. Zde jsou zpracována a analyzována. Pokud je zjištěna jakákoliv odchylka od standardních provozních parametrů, je informováno domovské Volvo Truck Centrum nebo národní Uptime Centrum. Ti pak mohou přijmout preventivní opatření ještě před tím, než dojde k poruše. V současné době je na většině evropských trhů možnost sledování v reálném čase dostupná v rámci servisní smlouvy Volvo Gold.

Markus Efraimsson, víceprezident pro Uptime Services
Shanna Schillewaertová, specialistka na vývoj služeb

Shanna Schillewaertová, která pracuje jako specialistka na vývoj služeb po boku více než 500 techniků a datových vědců v oddělení Truck Monitoringu Mezinárodního Uptime Centra, vysvětluje:  

„Nejenže v reálném čase shromažďujeme a zpracováváme rozsáhlá data o vozidlech, ale také je analyzujeme pomocí pokročilých metod strojového učení a předpovídáme poruchy. Nejsme pouze tlukoucím srdcem Truck Monitoringu. Naše odborné technické znalosti a znalosti oboru nám také pomáhají vyvíjet algoritmy, které vypracovávají precizní předpovědi ohledně stavu vozidel.“

Součástí její práce je také zajistit obousměrný tok informací mezi technickým týmem centra a společností Volvo Trucks. Díky tomu je možné využít poznatky a zpětnou vazbu pro zlepšování služby Mezinárodního Uptime Centra. 

Mezinárodní Uptime Centrum společnosti Volvo Trucks v Gentu v Belgii nabízí nepřetržitou technickou podporu v 16 jazycích.

„Je důležité pamatovat na to, že za vším, co děláme, stojí lidé. Neustále se snažíme celý systém optimalizovat,“ dodává. 

Jedním z příkladů vývoje Mezinárodního Uptime Centra je jeho snaha o odstranění jazykových bariér. Cílem je komunikovat v rodném jazyce zákazníka nebo Truck Centra, ať už jde o prediktivní výstrahy, poruchy nebo technickou podporu. V současnosti centrum zaručuje dostupnost této služby v 16 jazycích. 

Na základě analýzy dat v reálném čase jsou zavedeny procesy, které nám umožňují jednat ještě předtím, než se něco stane.

Na počátku monitorovací středisko Mezinárodního Uptime Centra pracovalo s pěti evropskými trhy, nyní však funguje na 24 trzích. Poskytovaná podpora a schopnost monitorovat nákladní vozidla v reálném čase již přinesla výhody spojené s prediktivní údržbou tisícům zákazníků společnosti Volvo Trucks. Stávajícím cílem je během následujících let výrazně zvýšit počet nákladních vozidel sledovaných v reálném čase. Společnost Volvo Trucks také postupně rozšiřuje počet komponentů, které monitoruje, a ze kterých shromažďuje data.

Shanna vypraví, jak se sama podílela na vývoji tohoto systému. „Když jsem před 10 lety začínala, reagovala jsem na poruchy a moje činnost měla převážně reaktivní povahu. Poté jsem pracovala na konektivitě, která nám dnes umožňuje dělat to, co děláme. V současnosti se všechno posouvá z reaktivního přístupu na proaktivní. Na základě analýzy dat v reálném čase jsou zavedeny procesy, které nám umožňují jednat ještě předtím, než se něco stane. Tento posun poskytuje přepravnímu průmyslu nekonečné možnosti,“ říká.

V současnosti je každé nákladní vozidlo Volvo plně připojené a schopné odesílat v reálném čase informace o výkonu.

Veškerá tato práce je součástí současné strategie společnosti Volvo Trucks, jejímž cílem je eliminovat neplánované odstávky vozidel. Další iniciativou směřující k tomuto cíli je neustálé zkracování doby servisu a zvyšování jeho pohodlí tak, aby lépe vyhovoval přepravním operacím. Sledování v reálném čase umožňuje předvídat neplánované prostoje a proměňovat je na prostoje plánované, nebo je dokonce kombinovat s existujícími servisními návštěvami, které již jsou součástí plánu údržby nákladního vozidla. Celý proces je efektivnější a může probíhat ještě méně často, pokud byly údaje vozidla již analyzovány a pokud jsou nezbytní technici a součásti tam, kde mají být. 

Je to jedním z důvodů, proč společnost Volvo Trucks spolu s uvedením nové řady zcela připojených vozidel uvádí také servisní smlouvu Uptime Care, která umožňuje těžit z výhod preventivní údržby. Tato nová smlouva nabízí nepřetržité aktualizování plánů údržby na základě skutečného používání a stavu vozidla, předem plánované návštěvy servisu a automatická oznámení o nutnosti servisu na přístrojovém displeji vozidla.

Nejzajímavějším aspektem je, že pomocí strojového učení můžeme rozpoznat skryté souvislosti a přesněji předvídat poruchy.

Lepší konektivita umožňuje také odesílání dat do vozidla, takže aktualizovat software a parametry lze i na dálku. Vzdálené stahování softwaru lze dokonce provést během pauzy a již nyní snižuje počet návštěv servisu. Úspory času jsou značné a jde tak o jednu z mnoha technologických inovací, která společnosti Volvo Trucks pomáhá stanovovat posouvat laťku provozuschopnosti nákladních vozidel.

A v neposlední řadě – nové techniky strojového učení přinášejí příležitosti zlepšovat přesnost předpovídání a prevence neplánovaných prostojů. Společnost Volvo Trucks již začíná získávat další poznatky o tom, jak její nákladní vozidla fungují v reálných situacích, a jak je možné předvídat selhání komponentů s ještě větším předstihem – v některých případech až 100 dnů. Tyto informace mají velký potenciál při budoucím vývoji lepších a dynamičtějších produktů.

„Nejzajímavějším aspektem je, že pomocí strojového učení můžeme rozpoznat skryté souvislosti a přesněji předvídat poruchy. To znamená, že můžeme nejenom téměř eliminovat potřebu nadbytečných návštěv servisu – můžeme dokonce zjistit, co přesně selhání dílů způsobuje. To je jedinečná vyhlídka pro udržování vozidel našich zákazníků na cestách,“ dodává Markus Efraimsson. 

Sledování v reálném čase

Společnost Volvo Trucks v současné době zavádí nové metody sledování a analýzy dat z tisíců nákladních vozidel v reálném čase. Zjistí-li se bezprostřední selhání, je mezinárodní Uptime Centrum upozorněno, aby bylo možné přijmout preventivní opatření. Monitorování provozuschopnosti důležitých součástek v reálném čase je dnes na většině evropských trhů k dispozici jako volba pro servisní smlouvu Volvo Gold. Postupně se bude rozšiřovat do dalších trhů a v blízké budoucnosti se stane volitelným doplňkem ostatních servisních smluv Volvo.

VZDÁLENÉ STAHOVÁNÍ SOFTWARU
Vylepšené připojení usnadňuje vzdálené stahování softwaru, což omezuje potřebu návštěvy servisu. Nový software se stáhne a uloží do vozidla. Řidič si následně zvolí vhodný čas pro instalaci. Softwarové příslušenství Volvo lze také stahovat vzdáleně, což usnadňuje aktualizace.

SMLOUVA VOLVO UPTIME CARE
Společnost Volvo Trucks představuje novou servisní smlouvu Uptime Care, jejímž cílem je zvýšit provozuschopnost. Zahrnuje plánování servisu na základě konektivity, které umožňuje společnosti Volvo Trucks průběžně aktualizovat a optimalizovat plán údržby na základě skutečného využití a stavu vozidla. Smlouva Uptime Care také minimalizuje riziko neočekávaných poruch pomocí vzdáleného sledování vybraných součástek. Na základě všech těchto informací je možné návštěvu servisu předem naplánovat a v případě potřeby objednat náhradní díly. Tato služba je rovněž zahrnuta v ostatních servisních smlouvách Volvo využívajících konektivitu. 

Související zprávy