Trucks

Johan Rundberg
2023-09-28
Technologie a Inovace
Author
Johan Rundberg
Service Owner for Fleet and Transport

Jak konektivita zlepšuje vaše podnikání v nákladní dopravě

Pro dopravní a přepravní společnosti je stále důležitější být v trvalém spojení, ať z důvodů dodržování právních předpisů nebo zlepšování provozní efektivity. Jak ale zajistíte, aby sdílení dat fungovalo hladce a efektivně, a zároveň ochráníte svá data a soukromí?


Konektivita přináší do dopravního průmyslu revoluci, protože dokáže zpřístupnit data v reálném čase a zlepšit efektivitu, bezpečnost a služby zákazníkům. Jestliže nákladní vozidla mohou komunikovat a sdílet informace přímo s dopravci a zákazníky, otevírají se nové možnosti vytváření hodnoty. Tento článek vysvětluje, jak digitální služby zvyšují produktivitu v dopravě, jak zajistit jejich bezpečné používání a jak z nich pro své podnikání vytěžit maximum.
 

Čím je sdílení informací pro odvětví dopravy tak cenné?

V současnosti se stále více každodenních činností provádí digitálně a nároky zákazníků i úřadů na dopravní společnosti neustále rostou. Například data z tachografů je třeba sdílet s dopravními úřady, zákazníci požadují okamžitý přístup k informacím o stavu svých zásilek a stále více společností chce znát údaje o emisích CO2 spojených s přepravovaným zbožím. Pro přepravce to může znamenat spoustu času a administrativy navíc.
 

V posledních letech proto vznikly nové digitální služby, které mohou zlepšit správu vozového parku, plánování tras, údržbu vozidelspotřebu paliva. Mnohé z těchto služeb vyžadují sdílení dat mezi vozidly a dopravci, která mohou následně analyzovat a zpracovávat s cílem získat určité poznatky. Například automatické sdílení polohy vozidla a odhadovaného času příjezdu k zákazníkovi snižuje administrativní zátěž a zvyšuje spokojenost s přepravní službou. Analýza údajů o spotřebě paliva může pomoci identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a dosáhnout tak snížení provozních nákladů vozového parku.
 

„Zajištění jednoduchého sdílení dat přinese obrovské zlepšení provozní efektivity,“ vysvětluje Johan Rundberg, Service Owner z divize Fleet and Transport, Volvo Trucks.
 

„Hodnotu však má pouze tehdy, pokud jsou informace využívány vhodným způsobem. Ti, kteří umí data používat a interpretovat, mohou získat značné přínosy.“

Zajištění jednoduchého sdílení dat přinese obrovské zlepšení provozní efektivity. Volvo Connect umožňuje dopravcům, aby postupovali správně.

Jak se prostřednictvím služby Volvo Connect sdílejí informace

Společnost Volvo Trucks byla prvním výrobcem nákladních vozidel, který představil digitální systém pro správu vozového parku. V roce 1996 přišla na trh se systémem Dynafleet. Od té doby se mnohé změnilo a dnes systém Dynafleet nahradilo řešení Volvo Connect, které funguje jako systém pro správu vozového parku nákladních vozidel a zároveň jako vstupní brána ke všem digitálním službám společnosti Volvo Trucks.
 

Vzhledem k tomu, že Volvo Connect je otevřená platforma, lze ji snadno integrovat s jinými systémy pro řízení logistiky a umožňuje také automatizaci sdílení dat. Například s použitím údajů o poloze vozidel se mohou automaticky aktualizovat systémy pro sledování zásilek nebo fakturaci zákazníkům. Data z tachografů se mohou používat k automatické aktualizaci mzdových systémů.
 

Otevřená platforma také umožňuje nezávislým vývojářům vytvářet vlastní integrace a specifické digitální nástroje, podobně jako mohou třetí strany vyvíjet aplikace pro chytré telefony. To rozšiřuje možnosti a nabídku dostupných nástrojů. Službu Volvo Connect mohou k integraci všech dat ze svého vozového parku používat dokonce i přepravci s nákladními vozidly různých značek.
 

„Díky tomu, že Volvo Connect umožňuje zefektivnit a automatizovat mnoho činností spojených se sdílením dat, usnadňuje zákazníkům práci,“ říká Johan Rundberg.
 

Jak je možné ochránit data a soukromí?

Bez ohledu na všechny potenciální přínosy vytváří generování velkého množství dat prostřednictvím propojených vozidel také vysoké nároky, pokud jde o ochranu soukromí a kybernetické zabezpečení. Tak především existuje řada právních požadavků, které musí přepravci dodržovat, jako například nařízení GDPR v Evropské unii. Nedodržení těchto předpisů může vést k vysokým sankcím.
 

Je také nutné zajišťovat vysoké standardy kybernetického zabezpečení, protože jediný průnik do systému může ohrozit celý podnik. Z těchto důvodů má pro společnost Volvo Trucks kybernetické zabezpečení při vývoji svých digitálních služeb, včetně služby Volvo Connect, dlouhodobě nejvyšší prioritu.
 

„Jako zpracovatelé dat zodpovídáme za plnou kontrolu nad jejich zabezpečením a dodržujeme všechny platné předpisy, včetně GDPR, abychom zajistili jejich ochranu a soukromí,“ říká Johan Rundberg.
 

„Naši zákazníci jako provozovatelé vozidel mají kontrolu nad svými vlastními informacemi. Jsou to vždy oni, kdo rozhoduje o tom, jak se budou jejich data používat, včetně toho, jaká data budou sdílet a také kdy a s kým.“
 

Uživatelé služby Volvo Connect tak mohou využívat výhod sdílení dat prostřednictvím řady digitálních a propojených služeb s jistotou, že jejich data jsou v bezpečí a jejich podnikání je dobře chráněno.
 

Pokud se chcete o službě Volvo Connect dozvědět více, podívejte se na tento krátký úvodní film, který vysvětluje:
 

  • Co je služba Volvo Connect
  • Jak ji lze používat spolu se službami pro správu vozového parku
  • Jakým způsobem zajišťuje sledování a přístup k datům v reálném čase
  • Jak může pomoci zefektivnit a zvýšit produktivitu podnikání