Trucks

Tatu Ljokkoi
2022-10-05
4 min
Úspora paliva Svět řidiče
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Jak podpořit úspornou jízdu nákladního vozidla

Řidiči nákladních vozidel hrají klíčovou roli při snižování spotřeby paliva dopravních společností, ale jaký je nejlepší způsob, jak je udržet motivované a inspirované?

 

Různé společnosti mají různé metody, jak motivovat své řidiče k efektivnější jízdě, a nalezení správného nastavení bude hodně záviset na velikosti společnosti, operacích a úkolech. Tatu Ljokkoi jako manažer rozvoje řidičů ve společnosti Volvo Trucks zaznamenal mnoho úspěšných – i neúspěšných – iniciativ zaměřených na motivaci řidičů. Podle jeho zkušeností všechny úspěšné společnosti sdílejí některé společné vlastnosti: silná týmová kultura, holistický přístup k úsporám paliva a dlouhodobé cíle.


Proč úspora paliva vyžaduje týmové úsilí

V mnoha ohledech je řízení nákladního vozidla osamělou prací, přičemž technika každého řidiče ovlivňuje jeho vlastní spotřebu paliva. To však neznamená, že spotřeba paliva je individuální odpovědností. Tatu Ljokkoi ve skutečnosti věří, že silný týmový duch je nezbytný.


„Celá společnost musí být jednotná, včetně managementu,“ říká. „Spotřebu paliva nelze jednoduše delegovat na školitele řidičů – vedení by se mělo aktivně zapojit do jakéhokoli školícího programu řidičů, aby byli všichni plně sehraní a na palubě. A pak je na nich, aby aktivně kontrolovali a monitorovali progres a zároveň poskytovali povzbuzení a uznání, jak a kdy to bude potřeba.“


Dalším účinným způsobem budování týmového ducha je zapojit řidiče do procesu stanovování cílů a metod pro dosažení úspor paliva. To je může posílit, aby převzali odpovědnost za svůj vlastní rozvoj a cítili se součástí týmu.

 

Odměny a pobídky: Fungují?

Ať už jde o peníze nebo jinou cenu, nabídka odměn a pobídek může být účinnou metodou pro motivaci řidičů, musíte si však dobře promyslet, jak je takový systém navržen a implementován. Jednou z běžných taktik je postavit proti sobě jednotlivé řidiče a jednoduše odměnit ty s nejnižší spotřebou paliva, což však může mít nezamýšlené důsledky.


„Existuje riziko, že systém odměn, jako je tento, bude motivovat pouze řidiče, kteří jsou již skutečně výkonní, protože jako jediní mají velkou šanci na vítězství,“ vysvětluje Tatu. „Mezitím méně kvalifikovaní řidiči - kteří mají největší potenciál pro úsporu paliva - budou méně motivováni, protože nevidí výhody, a to je skutečná promarněná příležitost.“


Případně stanovení celkového cíle pro celou společnost nebo vozový park s rovnoměrně rozdělenými odměnami pomůže vytvořit pocit týmového ducha a povzbudí řidiče, aby spolupracovali a pomáhali si navzájem.


Nastavení správných nástrojů, procesů a cílů

Aby byli řidiči stále motivováni, musí být procesy sledování a kontroly spotřeby paliva konzistentní, srovnatelné v čase a transparentní. Vzhledem k tomu, že řidiči mají různé úrovně zkušeností a mohou provozovat různé náklady a trasy, není vždy spravedlivé nebo přesné porovnávat řidiče mezi sebou. Místo toho je nejlepší zaměřit se na sledování jejich vlastních výkonů v průběhu času a identifikovat jejich vlastní individuální oblasti pro zlepšení.


Jeden dobrý způsob, jak toho dosáhnout, je použít přizpůsobený systém řízení vozového parku (Fleet Management). To může poskytnout informace o různých parametrech, jako je využití motoru a převodovky, přizpůsobení rychlosti, předvídání a brzdění. Řidiči tak mohou sami analyzovat, jak jezdí, a zjistit, kde je možné dosáhnout zlepšení. Výsledky pak mohou být přezkoumány prostřednictvím měsíčního sledování. Konektivita a analýza dat se také stále častěji používají k podpoře efektivnějšího řidiče.    


Proč je palivová účinnost cesta, nikoli cíl

Školení řidičů je důležitým nástrojem, který pomáhá řidičům šetřit palivo, ale příliš často se s ním zachází jako s jednorázovým rychlým řešením. „Někteří lidé očekávají, že po jednom tréninku se vše přes noc změní, ale to se ve skutečnosti neděje,“ říká Tatu.


„Školení řidičů je o řízení změn a zavádění nové firemní kultury. Není to něco, co se děje jednou za rok, je to něco, co implementujete do své každodenní rutiny. Když o tom začnete takhle přemýšlet, je pro řidiče snazší zůstat soustředěný a motivovaný ke zlepšení.“


Stručně řečeno, pokud necháte spotřebu paliva na jednotlivých řidičích, výsledky budou smíšené. Pokud však chcete dosáhnout významných a udržitelných úspor paliva v celém svém vozovém parku, měli byste:

  • Spojte všechny dohromady jako tým se společným cílem a dohodnutou strategií, jak toho dosáhnout.
  • Ujistěte se, že jsou zapojeni všichni, včetně vedení.
  • Zaveďte motivační program, který oceňuje a odměňuje celý tým a nejen jednotlivé řidiče.
  • Stanovte jasné a konzistentní cíle.
  • Ujistěte se, že máte pravidelné konzultace a řešte oblasti pro zlepšení.
  • Pamatujte, že úspora paliva je nepřetržitá cesta, nikoli krátkodobá záležitost.

 

Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si více o výhodách školení řidičů nebo jak mohou systémy řízení vozového parku pomoci šetřit palivo.

Nebo si můžete přečíst více jak technologie přispívají k efektivnějšímu řidiči a jak to ovlivňuje spotřebu paliva, dobu provozuschopnosti a bezpečnost.