Trucks

Ylva Dalerstedt
2023-03-10
Udržitelnost Úspora paliva
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Co je VECTO a jak ovlivňuje vaše podnikání v oblasti nákladní dopravy

V nadcházejících letech bude důležitou roli při snižování emisí CO2 nákladních vozidel v EU hrát nástroj pro výpočet spotřeby energie vozidel (VECTO). Jeho dopad je již nyní patrný díky vývoji nákladních vozidel s nižší spotřebou paliva, z čehož mají prospěch majitelé nákladních vozidel po celém světě.

Nástroj VECTO byl představen a uveden v platnost v roce 2019 v rámci legislativy EU o CO2 (Nařízení EU 2019/1242). V podstatě se jedná o druh softwaru, který simuluje emise CO2 a spotřebu paliva pro jakoukoli kombinaci nákladního vozidla na základě údajů zadaných výrobcem. Ty mohou zahrnovat specifikace vozidla, zatížení, paliva a trasy. Od 1. ledna 2019 musí mít všechna nová nákladní vozidla prodávaná v EU s celkovou hmotností vyšší než 3 500 kg certifikované doložené hodnoty CO2 a spotřeby paliva vytvořené nástrojem VECTO.
 

Celkovou ambicí tohoto nařízení EU je snížit emise CO2 z těžkých nákladních vozidel o 15% do roku 2025 (ve srovnání s úrovněmi z roku 2019), o 45 % do roku 2030, 65 % do roku 2035 a 90 % do roku 2040. Úlohou VECTO je nabízet standardizovaný nástroj pro sledování pokroku každého výrobce nákladních vozidel při snižování emisí CO2 a zajistit dodržování předpisů.

 

Jak nástroj VECTO ovlivnil majitele nákladních vozidel?

Vzhledem k tomu, že je nástroj VECTO primárně zaměřen na výrobce nákladních vozidel, z velké části nemá přímý dopad na majitele nákladních vozidel a přepravní společnosti. Měl však významný nepřímý dopad tím, že podnítil vývoj vozidel a služeb s nižší spotřebou paliva. Nezávislý test například nedávno ukázal, že některé modely nákladních vozidel nyní spotřebovávají o 18 % méně paliva než ve stejném testu před čtyřmi lety.

„Jen za posledních několik let jsme udělali obrovský pokrok ve zefektivňování spotřeby našich nákladních vozidel a částečným důvodem je to, že máme nástroj jako VECTO,“ říká Ylva Dalerstedt, manažerka segmentu dálkové přepravy ve společnosti Volvo Trucks. „Výsledkem je nejen přibližování EU k plnění jejích závazků z Pařížské dohody, ale také pomoc dopravním společnostem při plnění jejich vlastních cílů omezování CO2 a také uspoření nákladů na palivo."

Nejenže VECTO přibližuje EU ke splnění jejích závazků v oblasti klimatu, ale také pomáhá dopravním společnostem splnit jejich cíle v oblasti CO2 a ušetřit náklady na palivo.

Je třeba poznamenat, že VECTO poskytuje simulovanou hodnotu spotřeby paliva založenou na určitém užitečném zatížení a konkrétních trasách, skutečnou spotřebu paliva lze nicméně ještě dále zlepšit pomocí věcí, jako jsou školení řidičů a inteligentní softwarová řešení – faktory, které do nástroje VECTO ještě nejsou plně integrovány.

Kromě toho mohou majitelé nákladních vozidel a přepravní společnosti používat doložené hodnoty k porovnání různých specifikací nákladních vozidel z hlediska spotřeby paliva a emisí CO2. „Existují společnosti, pro které jsou doložené hodnoty cenné, protože zajišťují transparentnost a umožňují jim provádět srovnání na základě faktů,“ říká Ylva. „Takže pokud máte opravdu zájem snížit své emise CO2 nebo spotřebu paliva, nástroj VECTO a jeho doložené hodnoty vám mohou pomoci činit informovanější rozhodnutí.“

Co bude dál?

V roce 2021 vydala EU svou první zprávu založenou na výsledcích nástroje VECTO z jeho prvního roku zahrnujícího nákladní vozidla vyrobená v roce 2019. Tím byl určen stav evropského vozového parku těžkých nákladních vozidel pro daný rok a byl stanoven základ pro budoucí cíle snižování. Nyní je odpovědností výrobců snížit své emise, aby splnili cíl EU spočívající v 15% snížení do roku 2025.

„Díky VECTO mají všichni výrobci nákladních vozidel jeden společný nástroj a metodiku pro stanovení své stopy CO2 a sledování pokroku při plnění klimatických cílů,“ říká Ylva. „Pro naše konstruktéry a týmy pro vývoj produktů je snížení hodnot VECTO našich vozidel obrovskou motivací a hmatatelným cílem, na kterém mohou pracovat.“

S VECTO mají všichni výrobci nákladních vozidel jeden společný nástroj a metodiku pro stanovení své stopy CO2 a sledování pokroku při plnění klimatických cílů

Jelikož se cíl EU snížit emise CO2 do roku 2025 o 15 % rychle blíží, bude se význam VECTO pro výrobce těžkých nákladních vozidel jen zvyšovat a v nadcházejících letech se majitelé nákladních vozidel mohou těšit na ještě úspornější nákladní vozidla na trhu. 

Pro více informací o VECTO navštivte webové stránky Evropské komise, kde najdete:

  • Dokumentaci k úplnému nařízení
  • Časté dotazy
  • Podrobné informace o tom, jak simulace funguje