Trucks

Jak ovlivnit cestovní a průměrnou rychlost

| 3 min
Může být lákavé jet co nejrychleji, zvláště když se snažíte dodržet krátké dodací lhůty. To má však zásadní nevýhodu – více peněz vynaložených na palivo. Úprava cestovní rychlosti a průměrné rychlosti podle toho, jak dlouho cestujete a kolik závozů za den provedete, je snadný způsob, jak dosáhnout značných úspor.
How to manage cruising speed and average speed

Vezměme si regionální úkol na delší vzdálenost, kde pracujete asi 10 hodin a vykládáte 4–10krát denně. Jaká by byla dobrá cestovní rychlost pro tento druh úkolu?

 

Pravděpodobně pojedete rychlostí 60 km/h, což vám dává celkem 600 kilometrů za den. Při takových úkolech lze jen velmi málo získat z jízdy vysokou cestovní rychlostí, jako je 90 km/h. Ve skutečnosti 80-85 km/h by vás tam mělo dostat bezpečně a včas.

 

Totéž platí pro úkoly, které jsou o něco delší, řekněme 700 kilometrů se dvěma až čtyřmi zastávkami na cestě. Zde můžete pravděpodobně jet o něco rychleji, ale ne o mnoho, kolem 85 km/h.

 

Trochu jiná situace je u dálkových tras, kde se většina času tráví na dálnici s málo nakládkami a vykládkami. Zde si pravděpodobně můžete dovolit jet o něco rychleji, ale bude vás to stát více z pohledu spotřeby paliva. Moje doporučení je jet na co nejnižší cestovní rychlost. Pokud je například trasa každý den stejná, zkuste den za dnem jet o 1 km/h pomaleji, abyste viděli, jaký to bude mít dopad na průměrnou rychlost.

 

Pochopení toho, jak zacházet s rychlostí, je klíčem k tomu, abyste se stali úsporným řidičem. Stejně tak správné určení vašeho nákladního vozidla a znalost optimalizace posledních kilometrů před dodáním vyhledáním správných tras a navigací v městském provozu.

 

 

Let’s take a regional long haul assignment where you work for about 10 hours and unload 4-10 times a day. What would be a good cruising speed for this kind of assignment?
 

Well, you will probably be driving at a speed of 60 km/h which brings you to a total of 600 kilometers per day. During these kind of assignments there is very little to be gained from driving at a high cruising speed like 90 km/h. In fact 80-85 km/h should get you there safely and on time.
 

The same is true for assignments that are slightly longer, let’s say 700 kilometers with two to four stops along the way. Here you can probably cruise a bit faster but not by much, around 85 km/h.
 

The situation is a bit different for a long-haul assignment where most of the time is spent on the highway and there are few loadings and unloadings. You can probably afford to go a bit faster here but this will cost you in terms of fuel consumption. My recommendation is to go for the lowest possible cruising speed. If the route is the same every day for instance, try driving 1 km/h slower day by day to see what impact that has on the average speed.
 

Understanding how to handle speed is a key to becoming a fuel efficient driver. So is specifying your truck correctly and knowing how to optimize the last few kilometers before delivery by finding the right routes and navigating urban traffic.
 

Tatu Ljokkoi

driver development at Volvo Trucks

Related Articles