Trucks

Je technologie vozidel LNG bezpečná?

| 4 min
Možná jste slyšeli, že zkapalněný zemní plyn (LNG) je extrémně nebezpečný. Je toto tvrzení správné?

Je to jen název, které utváří iluzi nebezpečnosti? Nebo je to tím, že LNG je relativně nový a nevyzkoušený zdroj paliva? Náš instinkt velí, bát se, ale faktem je, že LNG je zcela neškodné. Všechna paliva samozřejmě představují bezpečnostní rizika, která je třeba brát do úvahy. LNG je však podstatně méně nebezpečné než benzín, nafta čí jiná kapalná paliva.

 

Co je LNG a jak se vyrábí?
Co je tedy LNG a jaké vlastnosti jej mohou učinit bezpečnější než jiné alternativy paliva? Jde o kryogenně chlazený zemní plyn (kryogenika označuje materiály při extrémně nízkých teplotách). Plyn se zkapalňuje, aby se snížil objem pro přepravu a skladování. Skládá se z metanu, ale může obsahovat až 10 procent etanu a propanu. Metanové páry jsou lehčí než vzduch a rychle se rozptýlí a nezanechávají žádné zbytky. Jsou také nevýbušné na čerstvém vzduchu a zcela netoxické. Pokud se LNG vylije do vody, neznečistí ani nepoškodí vodní život. To je v příkrém rozporu s jinými vysoce toxickými, hořlavějšími kapalnými palivy.

 

Vnímaná vs. skutečná nebezpečí LNG
Existuje široce rozšířený názor, že LNG je náchylný ke vznícení, ale jak hořlavý je skutečně a za jakých okolností je náchylný ke vznícení? Je vysoce nepravděpodobné, že jste to někdy zkusili, ale LNG je obtížné zapálit. Ve skutečnosti se musí 5 až 15 % LNG ze vzduchu na palivo zahřát na 580 stupňů Celsia, aby se spálilo. A i tak to bude spíše pomalé hoření než výbuch. Hlavní riziko lidského kontaktu s LNG ve skutečnosti pochází z toho, že je tak chladný – ve formě plynu může být chladný až minus 162 Celsia. Osoby, které s ním přicházejí do styku, musí nosit ochranný oděv, brýle a rukavice.

 

Na bezpečnost LNG při přepravě je nevyhnutelně kladen velký důraz. Nádrže používané k přepravě LNG na nákladních vozidlech jsou dvoustěnné a extra silné, aby udržely LNG chladné, což také znamená, že jsou pevnější a robustnější než nádrže používané pro jiná paliva a chemikálie. Ve skutečnosti při srážce dvou nákladních vozidel v Belgii před několika lety zůstala nádrž na LNG nedotčená navzdory kolizi a vážnému požáru v důsledku roztržené nádrže na naftu a vzplanutí nafty.

 

To vše neznamená, že LNG je při přepravě zcela bezpečný. Je třeba zabránit vdechování par metanu v uzavřeném prostoru. Pokud se LNG rozlije uvnitř uzavřeného prostoru, kde se výpary nemohou rozptýlit, existuje větší pravděpodobnost vznícení.

 

Budoucnost LNG jako udržitelné alternativy paliva závisí na dostupnosti a potenciálu výroby. Vzhledem k tomu, že lze tento zemní plyn snadno vyrobit z biometanu, lze jej klasifikovat jako obnovitelné palivo. Postupně získává větší podíl na celosvětovém obchodu s plynem a záviděníhodné bezpečnostní výsledky tomuto trendu jistě neuškodí.

Anna Wrige Berling

Anna Wrige Berling works as Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks.

Related Articles

Latest Press Release

Latest Press Release