Trucks

Jose Talamantes Pavon
2022-08-02
4 min
Technologie a Inovace Svět řidiče
Author
Jose Talamantes Pavon
Service Owner Fuel & Advisory Services

Jak moderní technologie přispívají k efektivnímu řízení

Konektivita a analýza dat vytvářejí nové příležitosti v oblasti rozvoje a školení řidičů. Ať už jste vlastník a zároveň řidič nebo správce vozového parku, existuje zde potenciál pro zlepšení spotřeby paliva, doby provozuschopnosti a bezpečnosti. 
 

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují spotřebu paliva nákladního vozidla, a mnohé z nich řidič nemůže ovlivnit. Technika jízdy však vliv mít může a jakákoli investice do rozvoje a školení řidičů se pravděpodobně vrátí v podobě nižší spotřeby, menšího počtu nehod a sníženého opotřebení dílů.

 

Nové technologie vytvářejí lepší řidiče

Výzvou, pokud jde o rozvoj řidičů, je vědět, které konkrétní dovednosti lze zlepšit. Konektivita a analýza dat usnadňují identifikaci těchto potenciálních oblastí pro zlepšení a dávají společnostem a řidičům příležitost přizpůsobit školení odpovídajícím způsobem.


Nákladní vozidla dnes při jízdě na silnici neustále produkují obrovské množství dat a pomocí těchto dat lze ve stále větší míře získávat užitečné poznatky. Existuje například konkrétní trasa nebo úsek silnice, kde je spotřeba paliva vždy vyšší? Nebo určité situace, kdy je běžnější prudké brzdění?


Ať už jsou řidiči začátečníci nebo zkušení, správný typ školení řidičů spolu s konektivitou a analýzou dat by mohl každému řidiči pomoci zdokonalit jeho techniku a mít vliv na jakoukoli firmu.

V našem průvodci o tom, jak je díky novým technologiím snazší jezdit efektivně, se můžete dozvědět:

● jak mohou řidiči a technologie spolupracovat při předcházení nehodám,

● jak konektivita a dobrá technika řízení snižují spotřebu paliva a emise CO2,

● jak aplikovat služby digitálního školení řidičů v praxi,

● jak umělá inteligence a strojové učení pohánějí vývoj budoucích služeb školení řidičů.

Průvodce: Jak technologie přispívají k efektivnímu řízení