Trucks

Společnost Volvo Trucks: „Zkapalněný plyn je pro těžkou regionální a mezinárodní přepravu z klimatického hlediska tou nejlepší alternativou na trhu.“

Pokud se nafta nahradí zkapalněným zemním plynem nebo bioplynem, lze u těžkých nákladních vozidel významně snížit úroveň emisí CO2. Zkapalněný zemní plyn (LNG) se v současnosti využívá především v průmyslových provozech. Z hlediska pohonu vozidel má ale výjimečné předpoklady stát se konkurenceschopným palivem s podstatnými výhodami pro životní prostředí. Přesně takový názor zastává společnost Volvo Trucks, která v současnosti stále usilovněji pracuje na vývoji plynem poháněných vozidel pro těžkou regionální i dálkovou přepravu.
Společnost Volvo Trucks: „Zkapalněný plyn je pro těžkou regionální

Snižování klimaticky škodlivých emisí, které produkuje těžká komerční přeprava, je náročným úkolem nejen pro politiky, ale také pro objednatele přepravy, přepravní společnosti a výrobce vozidel. V květnu představila EU nařízení, které u těžkých vozidel stanovuje povinnost od roku 2019 dokládat množství emisí CO2 s cílem tyto emise CO2 snížit.

„Mnozí naši zákazníci a rovněž jejich zákazníci se usilovně snaží zmírnit svůj dopad na životní prostředí. Toto nařízení bude stimulovat vývoj technologií pro nižší emise. Zde vidíme jasnou příležitost zasadit se o hlavní podíl na řešení situace a navýšit tržní podíl v oblasti LNG. Naší vizí je, aby vozidla společnosti nakonec dosáhla produkce nulových emisí. Cesta, která k naplnění vize povede, ale nebude mít podobu jediného řešení - půjde spíše o několik souběžných opatření," uvádí Lars Mårtensson, ředitel oddělení pro životní prostředí a inovace ve společnosti Volvo Trucks.

Ačkoli je zemní plyn fosilním palivem, jeho spalováním vzniká o 20 procent méně emisí CO2 než při spalování nafty. Pokud se k pohonu vozidel využije bioplyn, lze dopad na světové klima snížit až o 100 procent.

Využije-li se jako palivo zkapalněný metan (LNG - zkapalněný zemní plyn), umožní kapacita palivové nádrže pojmout takové množství pohonných hmot, které stačí k zajišťování zakázek mezinárodní přepravy. Zemní plyn i bioplyn se skládá převážně z metanu, což je účinný skleníkový plyn. Proto je obzvláště důležité, aby se při přepravě, doplňování paliva a dalším provozu vozidla minimalizovalo nebezpečí úniku tohoto plynu do ovzduší.

Zatímco bioplyn se doposud vyrábí jen v malém množství, dlouhodobá dostupnost zemního plynu je z celosvětového hlediska výborná. To je spolu s konkurenceschopnou cenou také podmínka pro rozšíření tohoto řešení ve velkém měřítku. V mnoha evropských zemích je zemní plyn levnější než nafta. Do balíčků akčních opatření, která Evropská komise a členské státy unie vytvořily za účelem dlouhodobého zajištění energetických zdrojů, patří i strategie pro rozšíření infrastruktury LNG.

„Sečteno a podtrženo, zkapalněný plyn tak pro těžkou a mezinárodní přepravu představuje nejlepší široce dostupnou a klimaticky šetrnou alternativu. Teď je však zapotřebí vyvinout plynem poháněná vozidla, která budou výkonem i spotřebou konkurovat vozidlům naftovým. Dalším požadavkem je i soustavné rozšiřování infrastruktury LNG. V obou těchto oblastech se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku," říká Lars Mårtensson.

26. září, 2017

Fotografie