Trucks

Průkopnická práce společnosti Volvo Trucks v oblasti automatizace se soustřeďuje na člověka a bezpečnost.

Neustálé pokroky v oblasti automatizace vozidel nabízejí vzrušující možnosti pro odvětví dopravy i společnost jako takovou. Společnost Volvo Trucks udává v tomto vývoji tempo už hodně přes dvě desetiletí. Dvojice nových videí vyjadřuje názory společnosti Volvo Trucks na to, jak by v nadcházejících letech měla automatizace transformovat způsob našeho života a práce.
Průkopnická práce společnosti Volvo Trucks v oblasti automatizace se soustřeďuje na člověka a bezpečnost.

Technologické možnosti zítřka nás inspirují a zajímají již po generace. Dnešní technologie se vyvíjejí rychleji než kdy předtím. Roboti ovládnou odvětví služeb. Automobily a nákladní vozidla se budou řídit samy. Tím může vzniknout dojem budoucnosti jako něčeho odosobněného a ryze funkčního. Již nyní hraje automatizace v našich životech významnou úlohu. Pro společnost Volvo Trucks však člověk vždy byl a i nadále bude středem filozofie a úvah o budoucnosti. V současnosti se technologie dostávají do bodu, kdy se zdánlivě radikální nové koncepce objevují téměř na dosah. Společnost Volvo Trucks i nadále vyvíjí praktická řešení, která usnadňují život řidičům, zákazníkům i ostatním uživatelům silnic a poskytují jim více bezpečí.

Videa společnosti Volvo Trucks „Automation - the Big Change" (Automatizace - velká změna) a „Automation - Driving into the Future" (Automatizace - jízda do budoucnosti) se zabývají žhavými tématy dneška z oblasti technologií nákladních vozidel budoucnosti. Dvě videa se zaměřují na život a práci dvou významných postav ze společnosti Volvo Trucks, kterými jsou Sasko Cuklev a Ann-Sofi Karlssonová. Ve snímku vystupuje také řidič nákladního vozidla Lukas Strohmeier z Rakouska a Rohini Teather z Londýna dojíždějící za prací. Videa ukazují vizi a účel, jež stojí za současnou prací společnosti Volvo Trucks v oblasti automatizace, stejně jako naděje a obavy těch, na jejichž každodenní život bude mít tato práce dopad.

Sasko Cuklev, ředitel pro autonomní řešení, má jasnou vizi a o možnostech, které vidí pro blízkou budoucnost, hovoří zcela otevřeně. „Není pochyb, že se nákladní vozidla Volvo, která se budou na silnicích řídit samy, stanou součástí našeho světa. Kdy se tak přesně stane, závisí na mnoha věcech, například na dopravních předpisech, silniční infrastruktuře a samozřejmě na bezpečnostních normách," pokračuje Cuklev.

Zatímco přechod na využívání plně automatizovaných vozidel je součástí tohoto vývoje, práce se v současné době i nadále zaměřuje na postupnou implementaci automatizace s cílem přinést vylepšení řidičské profesi, směrem k vyšší bezpečnosti, produktivitě a pohodlí. „Automatizace není v žádném případě o propouštění," říká Ann-Sofi Karlssonová, ředitelka pro lidské faktory v automatizaci.  „Potřeba kvalifikovaných řidičů bude i v budoucnosti velká. Jak bude růst objem obchodu a světová populace, bude růst i přeprava zboží. Smyslem automatizace bude především přepravu zefektivňovat."

Automatizace ve společnosti Volvo Trucks ovšem neřeší jen záležitosti globálního významu. Také se usilovně snaží usnadňovat každodenní život lidem, jako je například řidič Lukas Strohmeier. Profesionál, který řídí v jižním Rakousku nákladní vozidlo pro přepravu sypkých nákladů a jehož pracovní den často zahrnuje nakládání v hustém a intenzivním provozu ve Štýrském Hradci. „Je velmi obtížné řídit velké vozidlo v husté dopravě. Musíte mít oči úplně všude. Hodilo by se mít tak sto očí."

Lidé jsou stejně zranitelní, jako tomu bylo vždy, složitost dopravy neustále roste a problematice bezpečnosti se tak věnuje značná část práce týmů, které se ve společnosti Volvo Trucks zabývají automatizací.  Důležité pilotní projekty zaměřené na automatizaci nákladních vozidel v těžbě, odpadovém hospodářství a na plantážích s cukrovou třtinou ukázaly, že automatizační technologie nejen velmi výrazně zvyšují bezpečnost, ale zásadně přispívají k nárůstu produktivity. Navíc řazení nákladních vozidel do sestav na dálnicích nabízí možnost nižší spotřeby paliva a emisí CO2.

Společnost Volvo Trucks zapojuje do neustálého dialogu a zkoumání takového nového vývoje zákazníky, což je dokladem toho, že v centru jejího úsilí stále stojí člověk. Práce na automatizaci vozidel bude i nadále přínosem pro zákazníka, řidiče i společnost jako celek.

ODKAZ na video: Automation - the Big Change - Automatizace - velká změna https://youtu.be/r534osAUz38

ODKAZ na video: Automation - Driving into the Future - Automatizace - jízda do budoucnost

 https://youtu.be/BkKGIizzXZs

Odkaz na fotografie ve vysokém rozlišení http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?recordsWithCatalogName=Volvo+Trucks:29555,Volvo+Trucks:29556,Volvo+Trucks:29559

22.02.2018

Fotografie