Trucks

Volvo Trucks představuje koncept elektrických nákladních vozidel pro stavebnictví a regionální přepravu.

Jak lze snížit dopady nákladní dopravy na životní prostředí a na klima, i když poptávka po přepravě stále roste? Volvo Trucks, které nedávno zahájilo prodej elektrických nákladních vozidel pro městskou přepravu, věří, že elektrifikace se může stát konkurenceschopnou alternativou i na poli těžších nákladních vozidel. Abychom prozkoumali a demonstrovali možnosti, vyvinula společnost Volvo Trucks dva koncepty evropského elektrického nákladního vozidla pro stavebnictví a regionální přepravu.
Volvo Trucks předvádí koncept elektrických nákladních vozidel pro náročné podmínky.
Na těchto konceptech elektrických vozidel společnost Volvo prozkoumá, předvede a vyhodnotí různá řešení a posoudí úroveň zájmu ve společnosti a na trhu.

„Z dlouhodobého hlediska vidíme velký potenciál elektrických nákladních vozidel pro podmínky v regionální přepravě a ve stavebnictví. S naším konceptem se snažíme objevovat a zkoušet různá řešení pro budoucnost a zároveň hodnotit úrovně zájmu na trhu a ve společnosti. Aby se zvýšila poptávka po elektrifikovaných nákladních vozidlech, je třeba rychle rozšířit nabíjecí infrastrukturu a současně musí být vytvořena silnější finanční podpora pro dopravce, kteří fungují jako průkopníci volící nová vozidla s nižší ekologickou a klimatickou stopou,“ uvádí Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks.  

Elektrická nákladní vozidla pro náročné podmínky mohou přispět ke zlepšení pracovního prostředí řidičů a stavebních dělníků díky nízké hladině hluku a nulovým emisím výfukových plynů při provozu. Druhý zmíněný faktor bude mít významný a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší ve městech, kde probíhá mnoho stavebních projektů. Vzhledem ke své omezené hlučnosti umožňují tato nákladní vozidla také provádět přepravy více hodin denně, což otevírá nové možnosti pro zjednodušení operací, například při velkých stavebních projektech a v dopravě ve městech a jejich okolí.

Použitím těžkých elektrických vozidel v regionální přepravě je možné snížit celkový dopad dopravy na klima. Většina zboží se v rámci EU nákladními vozidly přepravuje regionálně.

„V Evropě existuje obrovské množství nákladních vozidel používaných pro regionální nákladní přepravu, které ročně najedou v průměru 80 000 km. To znamená, že zvýšené používání elektrických vozidel pro regionální distribuci by mělo za následek výrazné zlepšení klimatu, pokud bude elektřina vyráběna bez využití fosilních paliv“, říká Lars Mårtensson, ředitel pro životní prostředí a inovace společnosti Volvo Trucks.
Plán společnosti Volvo Trucks na poli elektrických nákladních vozidel pro náročné podmínky ve stavebnictví a v regionální přepravě začne pilotním provozováním malého množství budoucích elektrických vozidel u vybraných zákazníků v Evropě. Rozsáhlejší komerční využívání bude následovat později.

„Rychlost elektrifikace bude záviset na řadě faktorů. Na jedné straně je nutné rozsáhlé rozšíření nabíjecí infrastruktury a na druhé straně je nutné zajistit, aby regionální energetické sítě dokázaly dlouhodobě zajistit dostatečnou přenosovou kapacitu. K tomu, aby dopravci více investovali do elektrických vozidel, je nezbytná finanční podpora. Zákazníci v dopravě mohou také přispět tím, že nabídnou delší smlouvy a budou ochotni platit za udržitelnou dopravu. Mnoho provozovatelů nákladní přepravy má velmi malé marže, takže každá nová investice musí být zisková,“ vysvětluje Mårtensson.  

Souběžně se zvýšenou elektrifikací v odvětví dopravy bude po mnoho let i nadále hrát klíčovou roli v nákladní dopravě na dlouhé vzdálenosti pokračující vylepšování účinnosti spalovacích motorů.

„Motory dnešních nákladních vozidel jsou účinnými měniči energie. Mohou pracovat na naftu nebo různá obnovitelná paliva, jako je zkapalněný bioplyn nebo HVO, a technologie má stále potenciál pro další rozvoj,“ uvádí Mårtensson.

Nákladní vozidla Volvo na alternativní paliva/pohony

  • Volvo FL Electric a Volvo FE Electric. Obě tato nákladní vozidla jsou plně elektrická a určená například pro místní distribuci a svoz odpadu v městském prostředí.
  • Volvo FH LNG a Volvo FM LNG. Volvo FH pro dálkovou přepravu a Volvo FM pro regionální přepravu používají jako palivo zkapalněný zemní plyn nebo bioplyn.
  • Volvo FE CNG. Volvo FE na stlačený zemní plyn nebo bioplyn je určeno k místní distribuci a svozu odpadu.

Přečtěte si více o pohledu společnosti Volvo Trucks na udržitelnou přepravu:

Prodej modelů Volvo FL Electric a Volvo FE Electric zahájen

Webová stránka elektromobility                     

 

Budete-li potřebovat další informace, kontaktujte:
 

Markéta Slováčková
Manager Marketing Communications & PR, Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Mobil: +420 724 914 155
E-mail marketa.slovackova@volvo.com

Společnost Volvo Trucks poskytuje kompletní přepravní řešení pro profesionály i náročné zákazníky. Součástí její nabídky je mnoho modelů pro střední i vysoké zatížení. Zákazníci mohou využít globální sítě čítající 2 100 Truck Center a autorizovaných servisů sídlících ve více než 130 zemích. Nákladní vozidla Volvo se vyrábí v 14 zemích na celém světě. V roce 2018 se celosvětově prodalo více než 131 000 nákladních vozidel Volvo. Společnost Volvo Trucks je součástí skupiny Volvo Group, která je jedním z největších světových výrobců nákladních vozidel, autobusů, stavebních strojů a lodních a průmyslových pohonných zařízení. Skupina Volvo Group rovněž poskytuje komplexní řešení pro financování a servis. Stěžejními hodnotami uznávanými společností Volvo Trucks jsou kvalita, bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.