Trucks

Nové CO2 limity pro těžkou nákladní dopravu

Dne 18. února dospěli představitelé EU k rozhodnutí omezit emise CO2 produkované těžkými nákladními vozidly. Společnost Volvo Trucks ve snaze urychlit vývoj bude i nadále intenzivně investovat do ekologičtějších řešení v oblasti dopravy. Je však nezbytné přijmout další opatření na podporu poptávky po vozidlech s nižšími emisemi CO2.
Společnost Volvo Trucks usiluje o urychlení vývoje ekologičtějších řešení v oblasti dopravy

„Snižování emisí skleníkových plynů produkovaných těžkými nákladními vozidly je neuvěřitelně významnou úlohou, která je klíčovou součástí našich snah v oblasti trvale udržitelné dopravy. Ve Volvo Trucks jsme na dobré cestě se s touto výzvou úspěšně poprat. Dnešní zavádění limitů na emise CO2 v EU vnímáme jako přirozené. Aby však bylo možné takový přechod urychlit, rádi bychom viděli i účinnější finanční pobídky pro zákazníky, kteří se ujímají vedení a volí ekologičtější vozidla,“ komentoval Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks.

Ke snižování emisí CO2 mohou přispět elektrická nákladní vozidla. Volvo Trucks v roce 2018 představila své první modely nákladních vozidel s elektrickým pohonem a v letošním roce zahájí jejich sériovou výrobu.

Součástí našich řešení ochrany klimatu je zemní plyn a bioplyn. Provoz modelu Volvo FH LNG na zemní plyn v porovnání s naftovým pohonem snižuje emise CO2 přibližně o 20 procent. V případě bioplynu lze emise ‚z nádrže po kola‘ snížit o plných 100 procent.

Volvo Trucks současně nepolevuje ve vývoji naftových nákladních vozidel, které v současnosti představují absolutní většinu firemních prodejů. Od počátku 90. let minulého století poklesla spotřeba paliva a emise CO2  typického nákladního vozidla Volvo pro dálkovou dopravu přibližně o 20 procent* a existuje prostor pro další zlepšení prostřednictvím ekonomičtějších pohonů, snižování valivého odporu a lepší aerodynamiky. Každé nákladní vozidlo je zapotřebí optimalizovat s ohledem na konkrétní úlohu v dopravě.

Emisní limity nařízené v rámci EU určují výrobcům vozidel jasný časový harmonogram, avšak cíl – zlepšování spotřeby paliva a snižování klimatických dopadů – je již nějakou dobu nejvyšší prioritou celého odvětví, částečně i proto, že spotřeba paliva tvoří přibližně třetinu nákladů dopravních firem.

„Naší ambicí vždy byla schopnost nabídnout zákazníkům optimální, energeticky úsporné a komplexní řešení konkrétních potřeb v dopravě,“ uvedl Lars Mårtensson.

U zákazníků společnosti Volvo Trucks i mnoha klientů využívajících dopravní služby lze pozorovat nemalý zájem o zvyšování ekologičnosti dopravy. Velkých změn by bylo možné dosáhnout rozšiřováním investičních pobídek nebo daňových úlev pro ty, kteří se rozhodnou investovat do technologie šetrné k životnímu prostředí.

„Je nezbytné, aby na trh mohly rychle nastoupit nové technologie přispívající ke snižování emisí CO2. Uvádění nových inovací v odvětví dopravy by se usnadnilo rychlejším postupem posuzování a certifikace ze strany odpovědných orgánů.“

Rámcové rozhodnutí EU se týká emisí z reálných vozidel, avšak Volvo Trucks přistupuje k této otázce v širším kontextu.

„Pokud všechny články systému dopravy společně usilují o tentýž cíl, dokážeme klimatické dopady zmírnit mnohem výrazněji. Lepší logistika, lepší přístup k biopalivům, školení řidičů se zaměřením na úspornou jízdu, aerodynamika přívěsných vozidel, lepší standardy silnic a širší možnosti využívat vysokokapacitní vozidla – to je jen několik příkladů toho, čím by mohly přispět další strany,“ uvedl Lars Mårtensson.

Fakta

  • Nové předpisy EU pro emise COprodukované těžkými nákladními vozidly se vztahují na vozidla vyráběná a registrovaná od roku 2019 dále.
  • Průměrné emise je nezbytné od roku 2015 (včetně) snížit o 15 procent, resp. od roku 2030 o 30 procent (ve srovnání s hodnotami roku 2019).
  • Uváděné úrovně se vztahují na průměrné emise produkované nákladními vozidly vyráběnými příslušnými výrobci ve srovnání s průměrnou úrovní celého odvětví za rok 2019.
  • Silniční provoz těžkých nákladních vozidel se na celkovém objemu skleníkových plynů produkovaných v EU podílí bezmála z 5 procent.

*Společnost Volvo Trucks od počátku 90. let minulého století snížila spotřebu paliva nových nákladních vozidel přibližně o jednu pětinu. Srovnání platí pro model Volvo F12 z r. 1991 a Volvo FH13 z roku 2016.

Budete-li potřebovat další informace, kontaktujte prosím:

Markéta Slováčková, Manager Marketing Communications & PR, Volvo Group Czech Republic s.r.o., Mobil: +420 724 914 155, E-mail marketa.slovackova@volvo.com


LINK to film: https://www.youtube.com/embed/ZDOIDcYGKE4

EU CO2 Infographics PDF

 

Společnost Volvo Trucks poskytuje kompletní přepravní řešení pro profesionály i náročné zákazníky. Součástí její nabídky je mnoho modelů pro střední i vysoké zatížení. Zákazníci mohou využít globální sítě čítající 2100 dealerů a servisních dílen sídlících ve více než 130 zemích. Nákladní vozidla Volvo se vyrábí v 15 zemích na světě. V roce 2018 se po celém světě prodalo více než 127 000 nákladních vozidel Volvo. Společnost Volvo Trucks je součástí skupiny Volvo Group, která je jedním ze špičkových výrobců nákladních vozů, autobusů, stavebního zařízení a námořních a průmyslových pohonných zařízení. Skupina Volvo Group rovněž poskytuje řešení pro financování a servis. Stěžejními hodnotami uznávanými společností Volvo jsou kvalita, bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.