Trucks

Volvo získalo rekordní objednávku až na 1000 elektrických nákladních vozidel

Společnost Volvo Trucks podepsala prohlášení o záměru prodat 1 000 elektrických nákladních vozidel do roku 2030 společnosti Holcim, jednomu z největších světových poskytovatelů stavebních řešení. Dohoda je dosud největší komerční objednávkou elektrických nákladních vozidel Volvo a prvních 130 nákladních vozidel bude dodáno v letech 2023 a 2024.
Volvo získalo rekordní objednávku až na 1000 elektrických nákladních vozidel
Volvo obdrželo objednávku až na 1 000 elektrických nákladních vozidel, což je dosud největší objednávka elektrických vozidel Volvo.

Holcim je globální výrobce stavebních řešení se sídlem ve Švýcarsku. Nyní se společnost a její dodavatelé se společností Volvo Trucks dohodli, že do roku 2030 nasadí 1 000 elektrických nákladních vozidel Volvo ve svých provozech po celé Evropě.


Prvních 130 elektrických nákladních vozidel Volvo FH a Volvo FM bude dodáno na trhy včetně Francie, Německa, Švýcarska a Spojeného království během čtvrtého čtvrtletí roku 2023 a v průběhu roku 2024.
 

Dohoda je výsledkem širšího partnerství mezi společnostmi Holcim a Volvo Group.
 

„Dlouhodobá spolupráce a pevné odhodlání skutečně něco změnit jsou zásadní pro to, aby se velké snížení emisí CO2 stalo realitou. Jsem velmi hrdý na partnerství, které jsme vytvořili se společností Holcim, a na výsledky, kterých společně dosahujeme,“ říká Martin Lundstedt, prezident a generální ředitel Volvo Group.
 

„Přechod na fleet s nulovými emisemi vyžaduje velmi úzkou spolupráci napříč hodnotovými řetězci. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat se společností Volvo na dekarbonizaci logistiky našich evropských zastoupení díky elektrickým vozovým parkům, čímž se přibližujeme k našemu cíli dosáhnout 30 % bezemisních těžkých nákladních vozidel dp roku 2030,“ říká Jan Jenisch, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Holcim.


Nahrazením 1 000 stávajících naftových nákladních vozidel Volvo FH za nákladní vozidla Volvo FH Electric využívající zelenou elektřinu na typické trase by se mohlo ročně ušetřit až 50 000 tun CO2.

 

Obě společnosti se zavázaly k iniciativě Science-Based Targets, která podporuje ambiciózní klimatická opatření v soukromém sektoru, a obě jsou také zakládajícími členy First Movers Coalition (FMC).
 

Fakta: FMC
Koalice FMC (First Movers Coalition) je koalice společností, které využívají svou kupní sílu k vytvoření prvních trhů pro inovativní čisté technologie v osmi odvětvích, které je obtížné utlumit.
 

Fakta: Iniciativa zaměřená na vědecké cíle
Iniciativa Science-Based Targets (SBTi) podněcuje ambiciózní opatření v oblasti klimatu v soukromém sektoru tím, že umožňuje organizacím stanovit vědecky podložené cíle pro snižování emisí. Cíle jsou považovány za „vědecky podložené“, pokud jsou v souladu se stanoviskem nejnovější vědy o klimatu, což je nezbytné ke splnění cílů Pařížské dohody – omezení globálního oteplování na 1,5 °C ve srovnání s předchozími úrovněmi.
 

Fakta: Holcim
Holcim je globální společnost v oblasti trvale udržitelných stavebních řešení se sídlem ve Švýcarsku. Má zastoupení ve více než 60 zemích s přibližně 60 000 zaměstnanci.
 

Poznámka:
Úspora CO2 je založena na výpočtech pomocí Kalkulačky ekologické stopy Volvo Trucks (srovnává produkci CO2 během ročního ujetí 80 000 km pro nákladní vozidlo s celkovou hmotností 44 tun a za předpokladu, že ekvivalent nafty používá 7 % bionafty a dosahuje v průměrně 23 l /100 km).

 

ODKAZ na fotografie ve vysokém rozlišení

Budete-li potřebovat další informace, kontaktujte:

Markéta Slováčková
Marketing Communications & PR Coordinator, Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Mobil: +420 724 914 155
E-mail marketa.slovackova@volvo.com

Společnost Volvo Trucks poskytuje kompletní přepravní řešení pro profesionály i náročné zákazníky. Součástí její nabídky jsou modely střední i těžké řady nákladních vozidel. Zákazníci mohou využít globální sítě obchodních a servisních zastoupení čítající 2 200 servisních středisek sídlících ve více než 130 zemích. Nákladní vozidla Volvo se vyrábí ve 12 zemích světa. V roce 2023 se celosvětově prodalo přibližně 145 000 nákladních vozidel Volvo. Společnost Volvo Trucks je součástí skupiny Volvo Group, která je jedním z největších světových výrobců nákladních vozidel, autobusů, stavebních strojů a lodních a průmyslových pohonných zařízení. Skupina Volvo Group rovněž poskytuje komplexní řešení pro financování a servis. Hlavními firemními hodnotami uznávanými společností Volvo Trucks jsou kvalita, bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.