Trucks

Řízení ve stavebnictví

Jízda v terénu. A vyšší riziko nehod. Náročnosti stavebního odvětví se z pohledu řidiče nic nevyrovná. 

Stavebnictví je specifickou oblastí podnikání, která vyžaduje zvláštní znalosti. Tento kurz je věnován především nástrahám, které řidiče mohou potkat na staveništi a při jízdě v terénu.

Náš kurz „Řidič ve stavebnictví“ vysvětluje, jak vytěžit ze svého vozidla maximum a maximalizovat dobu provozuschopnosti, a také jak zacházet s vozidlem pro stavebnictví a udržovat jej za účelem ušetření vozidla a zabránění jeho poškození. Například jízda na měkkém podloží s vysoko umístěným a pohybujícím se těžištěm zvyšuje riziko převrácení vozidla. Budete-li si vědomi fyzikálních zákonů a možných rizik, můžete se vyhnout mnoha nepříjemným situacím a hrozícím nehodám.

V tomto kurzu si řidiči zvýší sebedůvěru při ovládání vozidla a zároveň se naučí maximalizovat produktivitu.

Materiál ke školení
 

 • Jak minimalizovat riziko nehod
 • Techniky jízdy v terénu
 • Riziko převrácení
 • Funkce vozidla pro jízdu v terénu

Přínos kurzu
 

 • Předcházení odstávkám a minimalizace výdajů na opravy
 • Bezpečnější pracovní prostředí
 • Méně nehod a menší riziko zranění
 • Méně napětí a únavy
 • Větší jistota při řízení vozidla a výkonnější provádění práce

Údaje o kurzu
 

 • Počet hodin započítávaných do školení profesní způsobilosti
 • Typ výuky
 • Cena kurzu
 • Kód kurzu

Jistota při práci ve stavebnictví

Čas a místo konání jednotlivých školení se dozvíte od obchodního zástupce Volvo Trucks, u kterého se budete moci na školení i přihlásit.