Bezpečná přeprava je zárukou ziskovosti

Školení na téma bezpečné přepravy je sestaveno na základě poznatků z mnohaletého výzkumu prováděného Volvo Trucks. Správné rozložení a zajištění nákladu je jeho podstatnou součástí. Podíváme se na síly působící uvnitř pohybujícího se vozidla, na různé typy zařízení pro zajištění nákladu a nástrojů pro manipulaci se zbožím a také na předpisy, které musí znát každý řidič. Rovněž se seznámíte s principy ochrany před krádeží.

Materiál ke školení

 • Rozmístění a zajištění nákladu
 • Rizika související s nakládáním – klouzání, tření a převrácení
 • Způsoby zajištění – vázání, zapření a zaklínování
 • Užitečné zatížení a rozložení nákladu
 • Síly působící na náklad
 • Zařízení používané k zajištění nákladu
 • Závazky – legislativa a odpovědnost dopravců
 • Zajištění nákladu
 • Techniky prevence kriminality 

Přínos kurzu

 • Bezpečnější zacházení s nákladem
 • Vyšší bezpečnost řidiče i přepravy
 • Méně poškození či ztrát zboží a omezení škod na vozidle
 • Znalost účinné prevence krádeží
 • Méně pokut a nižší náklady na pojištění 

Údaje o kurzu

 • Počet hodin započítávaných do školení profesní způsobilosti
 • Typ výuky
 • Cena kurzu
 • Kód kurzu
Najít nejbližšího prodejce

Bezpečnější řízení

Čas a místo konání jednotlivých školení se dozvíte od obchodního zástupce Volvo Trucks, u kterého se budete moci na školení i přihlásit.

Najít nejbližšího prodejce