Trucks

Bezpečná přeprava

Každý řidič ví, že nakládku je potřeba provést správně. Nesprávně rozložený či nezajištěný náklad může způsobit nehodu či poškození zboží, může být ukraden anebo za něj může být řidič pokutován. A kvůli tomu může utrpět spokojenost zákazníků i vaše ziskovost. 

Školení na téma bezpečné přepravy je sestaveno na základě poznatků z mnohaletého výzkumu prováděného Volvo Trucks. Správné rozložení a zajištění nákladu je jeho podstatnou součástí. Podíváme se na síly působící uvnitř pohybujícího se vozidla, na různé typy zařízení pro zajištění nákladu a nástrojů pro manipulaci se zbožím a také na předpisy, které musí znát každý řidič. Rovněž se seznámíte s principy ochrany před krádeží.

Materiál ke školení
 

 • Rozmístění a zajištění nákladu
 • Rizika související s nakládáním – klouzání, tření a převrácení
 • Způsoby zajištění – vázání, zapření a zaklínování
 • Užitečné zatížení a rozložení nákladu
 • Síly působící na náklad
 • Zařízení používané k zajištění nákladu
 • Závazky – legislativa a odpovědnost dopravců
 • Zajištění nákladu
 • Techniky prevence kriminality 

Přínos kurzu
 

 • Bezpečnější zacházení s nákladem
 • Vyšší bezpečnost řidiče i přepravy
 • Méně poškození či ztrát zboží a omezení škod na vozidle
 • Znalost účinné prevence krádeží
 • Méně pokut a nižší náklady na pojištění 

Údaje o kurzu
 

 • Počet hodin započítávaných do školení profesní způsobilosti
 • Typ výuky
 • Cena kurzu
 • Kód kurzu

Bezpečnější řízení

Čas a místo konání jednotlivých školení se dozvíte od obchodního zástupce Volvo Trucks, u kterého se budete moci na školení i přihlásit.