Trucks

Podnikání v přepravě a legislativa

Maximální provozuschopnost, produktivita a zisk – toho všeho lze docílit důkladným pochopením odvětví, ve kterém podnikáte. A role, kterou řidič hraje ve zlepšování produktivity vaší společnosti.

Školení na téma podnikání v dopravě a legislativa vám poskytne všechny potřebné vědomosti. Nabídne vám pohled na roli, kterou jako profesionální řidič zastáváte, a také různé tipy k tomu, jak využít legislativní omezení doby řízení a odpočinku k vašemu prospěchu. Vzdělaný řidič je pro svou firmu větším přínosem.

Materiál ke školení
 

 • Pochopení role profesionálního řidiče  
 • Pohled na trendy v oboru
 • Způsoby organizace práce
 • Ekonomické aspekty přepravy
 • Pracovní časy a tachograf

Přínos kurzu
 

 • Pomoc s vytvořením dobrého jména společnosti a jejích řidičů 
 • Lepší znalost přepravního odvětví a jeho podmínek 
 • Důkladnější pochopení způsobů, jakými mohou řidiči přispět ke zlepšení ekonomických výsledků firmy
 • Účinné způsoby, jak vyhovět zákonům a předpisům 
 • Zlepšení pracovního prostředí a omezení stresu

Údaje o kurzu
 

 • Počet hodin započítávaných do školení profesní způsobilosti
 • Typ výuky
 • Cena kurzu
 • Kód kurzu

Poznejte svou práci lépe

Čas a místo konání jednotlivých školení se dozvíte od obchodního zástupce Volvo Trucks, u kterého se budete moci na školení i přihlásit.