Trucks

Každá minuta se počítá

Pokud jde o provozuschopnost, víme, že se počítá každá minuta. To je důvod, proč jsme se zavázali poskytovat špičkovou podporu, která udrží vaše nákladní vozidlo na silnici a maximalizuje produktivitu vašeho vozového parku.

Objevte, jaké přínosy vám poskytnou naše služby k zajištění provozuschopnosti. Může to být předcházení neplánovaným zastávkám pomocí funkcí řešení Volvo Connect, jako jsou Sledování v reálném čase, Sledování stavu baterií a Sledování stavu pneumatik, nebo třeba rychlá nepřetržitá asistenční služba Volvo Action Service. Každý den nastavujeme nové standardy provozuschopnosti nákladních vozidel, abychom udrželi vaši firmu v pohybu.

Hlavní výhody

Předvídání a prevence neplánovaných zastávek

Zajištění dobrého stavu akumulátoru elektrického nákladního vozidla

Předcházení problémům s pneumatikami

Nepřetržitá silniční asistence

Servisní plán na základě skutečného využívání nákladního vozidla

Komplexní odtahová služba 

Další informace o službách k zajištění provozuschopnosti najdete níže. Můžete také navštívit Marketplace Volvo Connect nebo o další informace požádat nejbližšího specialistu Volvo Connect.

 

Ještě službu Volvo Connect nemáte?

 

Kontaktujte naše specialisty Volvo Connect.

Vybrané služby k zajištění provozuschopnosti

Volvo Action Service

Pokud dojde k neplánované zastávce, prostřednictvím naší silniční asistenční služby Volvo Action Service je pomoc k dispozici nepřetržitě po celé Evropě. Řidič může jednoduše zavolat nebo stisknout tlačítko VAS v kabině a okamžitě se spojit s operátorem, který hovoří stejným jazykem. S podporou naší rozsáhlé sítě autorizovaných servisů a partnerských odtahových služeb vrátíme nákladní vozidlo co nejdříve zpět do provozu.
 

Volvo Action Service

Plánování servisu

Plánování servisu nabízí optimalizovaný servisní plán, který je možný díky nepřetržitému připojení vašeho vozidla. Na dálku kontrolujeme opotřebení určitých součástí a proaktivně s vámi podle potřeby dolaďujeme servisní plán. Služba plánování servisu je součástí všech servisních smluv.
 

Plánování servisu 

Sledování v reálném čase

Sledování v reálném čase je služba pro těžká nákladní vozidla, která slouží k předvídání a prevenci neplánovaných zastávek. Díky online připojení nákladního vozidla nám služba Sledování v reálném čase umožňuje nepřetržitě monitorovat celou řadu kritických součástí, včetně akumulátoru elektrického nákladního vozidla. Jakákoli upozornění jsou poté předána vašemu domovskému servisu nebo prostřednictvím národního střediska provozuschopnosti, aby bylo možné přijmout okamžitá preventivní opatření.
 

Servisní smlouvy Volvo

4hodinový závazek 

Pokud dojde k neplánované zastávce, slibujeme, že se na cestu vrátíte co nejdříve. V okamžiku, kdy služba Volvo Action Service zaznamená odstávku, se spustí časomíra. Pokud to nestihneme do 4 hodin, poskytneme vám kompenzaci. Pokud máte sjednanou servisní smlouvu Gold, můžete využít finanční kompenzace na základě sjednaných podmínek.
 

Servisní smlouvy Volvo

Odtahová asistenční služba Volvo 

Odtahová asistenční služba Volvo pokryje náklady na odtah, kdykoli je to potřeba. Pro ještě větší klid poskytuje Rozšířená odtahová asistenční služba Volvo pomoc jako nouzové nastartování, dodání paliva, dohled nad vozidlem a nákladem, jakož i vykládka a překládka nákladu. Navíc služba hradí dopravu, ubytování v hotelu a dokonce i návrat řidiče do vlasti.
 

Servisní smlouvy Volvo

Propojme se

Jste připraveni začít se službou Volvo Connect? Nebo máte dotaz ohledně některé ze služeb? Obraťte se na specialistu Volvo Connect.