Trucks

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Volvo Group bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Ceníme si důvěry, kterou jste v nás vložili tím, že jste nám poskytli své osobní údaje. Budeme je vždy využívat tak, abychom vaši důvěru nezklamali.

 Vždy vám sdělíme, jaké údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho se můžete obrátit, pokud budete mít jakékoli pochybnosti.

Obecná ochrana osobních údajů na webových stránkách

Webové stránky skupiny Volvo můžete využívat bez toho, aniž byste prozradili svou totožnost. Podrobné informace o údajích, které standardně shromažďujeme při přístupu na webové stránky, jsou popsány níže. Pokud se zaregistrujete k některé z našich služeb nebo nás kontaktujete prostřednictvím formulářů, budou v souvislosti s vaší registrací k dispozici podrobné informace o tom, jak jsou vaše data zpracovávána.

Totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

AB Volvo („VOLVO“) jako správce osobních údajů odpovídá za zpracování vašich osobních údajů podle platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů.

Pokud máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů nějaké dotazy, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů ve skupině VOLVO na adrese gpo.office@volvo.co nebo poštou či telefonicky na adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Které kategorie osobních údajů bude VOLVO zpracovávat, za jakým účelem a na jakém právním základě?

Při přístupu na libovolnou webovou stránku VOLVO se váš internetový prohlížeč technicky nakonfiguruje tak, aby automaticky přenášel následující data („data protokolu“) na náš webový server, který poté zaznamenáváme do souborů protokolu:

  • Datum přístupu
  • Čas přístupu
  • URL odkazujícího webu
  • Načtený soubor
  • Přenesený objem dat
  • Typ a verze prohlížeče
  • Operační systém
  • IP adresa
  • Název domény vašeho poskytovatele přístupu k internetu

Toto jsou výhradně údaje, které neumožňují vaši identifikaci. Tyto údaje jsou nezbytné z technických důvodů, aby bylo možné správně doručit požadovaný obsah, a jeho shromažďování je nevyhnutelným aspektem používání webových stránek. Data protokolu jsou analyzována čistě pro statistické účely, abychom zlepšili funkčnost našich webových stránek a jejich základních funkcí. Společnost Volvo bude zpracovávat vaše osobní údaje na právním základě oprávněného zájmu. Mezi oprávněné zájmy společnosti VOLVO patří zájem spravovat své webové stránky podle poctivých obchodních praktik a udržovat dostupnost a funkčnost těchto webových stránek. 

Soubory cookie
Soubory cookie a sledovací pixely používáme ke shromažďování údajů o vašem používání webu, abychom přizpůsobili web potřebám jeho uživatelů. Shromažďování těchto dat o použití a vytvoření profilu použití se provádí anonymně pomocí ID souborů cookie. Tyto profily použití vytváříme a ukládáme výhradně v anonymizované podobě a nekombinujeme je s vaším jménem ani s jinými informacemi, jako je vaše e-mailová adresa, které mohou odhalit vaši totožnost.

Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů ani k přenosu virů do počítače. S informacemi obsaženými v souborech cookie dokážeme zjednodušit orientaci a usnadnit správné zobrazování našich webových stránek.

Každý web má vlastní prohlášení o souborech cookie, kde vy jako uživatel vidíte přesné použití těchto souborů pro tento konkrétní web. 

Předávání údajů třetím stranám

Jestliže to však bude nutné z hlediska práva, právních předpisů či s ohledem na naplnění účelu zpracování osobních údajů, může společnost VOLVO sdílet vaše osobní údaje s ostatními společnostmi skupiny Volvo Group včetně společností mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor (EU/EHP). Bude-li to nutné s ohledem na naplnění účelu zpracování osobních údajů, společnost VOLVO vaše osobní údaje může sdílet také s externími společnostmi a dodavateli včetně společností a dodavatelů mimo EU/EHP.

Spolupracujeme s celou řadou různých poskytovatelů služeb a vytváříme tím síť webových stránek skupiny Volvo. Společnost VOLVO zajistí, že se uplatňují vhodná bezpečnostní opatření, která zaručují úroveň ochrany vašich osobních údajů, jakou vyžadují platné předpisy o ochraně osobních údajů. .

Odkazy na ostatní webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádný vliv na dodržování nebo nesoulad provozovatelů těchto stránek s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Jak dlouho bude společnost VOLVO vaše osobní údaje uchovávat?

Společnost VOLVO bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly údaje pořízeny. 

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo po společnosti VOLVO žádat, aby vám sdělila informace o vašich osobních údajích, jež zpracovává, a aby vám umožnila přístup k těmto osobním údajům. Dále máte právo žádat opravu svých osobních údajů, jestliže nejsou správné, a vymazání svých osobních údajů. Rovněž máte právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, tedy žádat, aby společnost VOLVO vaše údaje za určitých okolností zpracovávala pouze v určité míře.

Podle platných předpisů máte též právo vznést námitku proti zpracování svých údajů na základě oprávněného zájmu či pro účely přímého marketingu. Pokud společnost VOLVO vaše osobní údaje zpracovává na základě souhlasu či smluvní povinnosti a zpracování provádí automatizovaně, máte právo také na přenositelnost údajů (předání osobních údajů jinému správci). 

Dále máte právo podat dozorovému úřadu stížnost na zpracování vašich osobních údajů společností VOLVO.