Trucks

Plnění rostoucí poptávky po efektivnějších řešeních přepravy

| Doba čtení 2 min | Doba čtení 2 min
V roce 2030 budou požadavky na přepravu dvakrát vyšší než v roce 2005. Konkrétně nákladní automobilová přeprava roste nevídaným způsobem. Bude nutné efektivně, udržitelně a bezpečně plnit budoucí nároky na přepravu.
Graf s křivkou, která představuje předpokládaný růst spotřeby
V příštích deseti letech se očekává růst spotřeby, což je předzvěstí období rychlé proměny odvětví přepravy.

V roce 2030 budou nároky na přepravu dvakrát vyšší než v roce 2005. Celosvětově roste nákladní automobilová přeprava ze všech druhů přepravy nejvíce. K tomu stačí přidat přísnější nařízení v oblasti městského provozu nákladních vozidel, potřebu lepší dopravní infrastruktury a nejnovější technologický pokrok. Není tedy pochyb, že celé odvětví čeká rychlá přeměna.

„Abychom dokázali zvládnout úkoly, které nás čekají, musíme na vývoji spolupracovat s partnery v odvětví. Musíme vymýšlet inovativnější a bezpečnější řešení, která kromě vyšší provozuschopnosti a produktivity řidičů přinesou i méně časté dopravní zácpy a vylepší okolí rušných dálnic i městských tříd,“ říká Lars Mårtensson, ředitel oddělení pro životní prostředí a inovace ve společnosti Volvo Trucks.

Společnost Volvo Trucks na projektech spolupracuje s veřejnou správou, výzkumnými ústavy i s dalšími společnostmi a usilovně se snaží představovat řešení bezpečnější, produktivnější a udržitelnější přepravy pro nadcházející léta.

Díky tomu společnost Volvo Trucks nabídne úspornější vozidla s novými hnacími ústrojími, která budou spalovat nové druhy paliv. Společnost se také zaměří na přepravu těžšího nákladu delšími soupravami, čímž se sníží emise i náklady na přepravu a prudce vzroste energetická účinnost. Společnost Volvo Trucks už se účastní mnoha projektů zaměřených na inovace. Tyto projekty ukazují, jak vozidla pro přepravu velmi těžkých nákladů zvyšují energetickou účinnost. 

Vždy záleželo a bude záležet na nových technologiích. Díky vzájemné konektivitě nákladních vozidel v reálném čase a systémům pro dopravní informace se bude snáze řídit tok dopravy a bude nadále růst podíl elektrických vozidel.

I automatizace nákladních vozidel se v určitých podmínkách stane reálnou volbou (například přeprava v logistických centrech). Společnost Volvo Trucks se usilovně snaží, aby zákazníkům ve všech těchto oblastech dokázala nabídnout to pravé řešení. 

Bezpečnost silničního provozu se stane předním tématem – města budou chtít pomocí přísnějších nařízení snižovat počet smrtelných úrazů a vážných zranění v dopravě. Společnost Volvo Trucks se bude i nadále zaměřovat nejen na lepší ovladatelnost, vyšší viditelnost a systémy aktivní podpory, ale i na bezpečnostní školení řidičů.

„Aby se přeprava stala opravdu efektivní, myslíme si, že musí přispět každý. Je třeba harmonizovat nařízení, přizpůsobit infrastrukturu a efektivněji koordinovat veškeré druhy přepravy. Společnost Volvo Trucks na projektech spolupracuje s veřejnou správou, výzkumnými ústavy i s dalšími společnostmi a usilovně se snaží představovat řešení bezpečnější, produktivnější a udržitelnější přepravy pro nadcházející léta,“ říká Lars Mårtensson. 

POPTÁVKA A TENDENCE VE SPOLEČNOSTI
Aby byla doprava plynulejší a méně zatěžovala životní prostředí, bude stále více měst zavádět přísnější nařízení po městskou dopravu. V odvětví dopravy momentálně existuje tlak na snižování emisí a hlučnosti s cílem zpříjemnit lidem bydlení ve městech.

TENDENCE V TECHNOLOGIÍCH
Díky novým technologiím je možné vyvíjet inteligentnější a úspornější přepravní vozidla. V současné době jsou nákladní vozidla připojená k navigaci a k systémům správy vozového parku. Brzy se ale dokážou připojovat i k prostředí, které je obklopuje. Díky tomu se stanou aktivní součástí dopravních informačních systémů. V nadcházejících letech se ve vhodných oblastech uplatní automatizovanější přeprava. Zrychlí se i nárůst používání elektrických vozidel a elektrická nákladní vozidla se stanou běžnou realitou.