Volvo Trucks

Česká republika

×

Plnění rostoucí poptávky po efektivnějších řešeních přepravy

| Doba čtení 2 min | Doba čtení 2 min
V roce 2030 budou požadavky na přepravu dvakrát vyšší než v roce 2005. Konkrétně nákladní automobilová přeprava roste nevídaným způsobem. Bude nutné efektivně, udržitelně a bezpečně plnit budoucí nároky na přepravu.
Graf s křivkou, která představuje předpokládaný růst spotřeby
V příštích deseti letech se očekává růst spotřeby, což je předzvěstí období rychlé proměny odvětví přepravy.

V roce 2030 budou nároky na přepravu dvakrát vyšší než v roce 2005. Celosvětově roste nákladní automobilová přeprava ze všech druhů přepravy nejvíce. K tomu stačí přidat přísnější nařízení v oblasti městského provozu nákladních vozidel, potřebu lepší dopravní infrastruktury a nejnovější technologický pokrok. Není tedy pochyb, že celé odvětví čeká rychlá přeměna.

„Abychom dokázali zvládnout úkoly, které nás čekají, musíme na vývoji spolupracovat s partnery v odvětví. Musíme vymýšlet inovativnější a bezpečnější řešení, která kromě vyšší provozuschopnosti a produktivity řidičů přinesou i méně časté dopravní zácpy a vylepší okolí rušných dálnic i městských tříd,“ říká Lars Mårtensson, ředitel oddělení pro životní prostředí a inovace ve společnosti Volvo Trucks.

Společnost Volvo Trucks na projektech spolupracuje s veřejnou správou, výzkumnými ústavy i s dalšími společnostmi a usilovně se snaží představovat řešení bezpečnější, produktivnější a udržitelnější přepravy pro nadcházející léta.

Díky tomu společnost Volvo Trucks nabídne úspornější vozidla s novými hnacími ústrojími, která budou spalovat nové druhy paliv. Společnost se také zaměří na přepravu těžšího nákladu delšími soupravami, čímž se sníží emise i náklady na přepravu a prudce vzroste energetická účinnost. Společnost Volvo Trucks už se účastní mnoha projektů zaměřených na inovace. Tyto projekty ukazují, jak vozidla pro přepravu velmi těžkých nákladů zvyšují energetickou účinnost. 

Vždy záleželo a bude záležet na nových technologiích. Díky vzájemné konektivitě nákladních vozidel v reálném čase a systémům pro dopravní informace se bude snáze řídit tok dopravy a bude nadále růst podíl elektrických vozidel.

I automatizace nákladních vozidel se v určitých podmínkách stane reálnou volbou (například přeprava v logistických centrech). Společnost Volvo Trucks se usilovně snaží, aby zákazníkům ve všech těchto oblastech dokázala nabídnout to pravé řešení. 

Bezpečnost silničního provozu se stane předním tématem – města budou chtít pomocí přísnějších nařízení snižovat počet smrtelných úrazů a vážných zranění v dopravě. Společnost Volvo Trucks se bude i nadále zaměřovat nejen na lepší ovladatelnost, vyšší viditelnost a systémy aktivní podpory, ale i na bezpečnostní školení řidičů.

Graf znázorňuje počet potřebných vozidel podle celkové hmotnosti vozidla (GVW)

„Aby se přeprava stala opravdu efektivní, myslíme si, že musí přispět každý. Je třeba harmonizovat nařízení, přizpůsobit infrastrukturu a efektivněji koordinovat veškeré druhy přepravy. Společnost Volvo Trucks na projektech spolupracuje s veřejnou správou, výzkumnými ústavy i s dalšími společnostmi a usilovně se snaží představovat řešení bezpečnější, produktivnější a udržitelnější přepravy pro nadcházející léta,“ říká Lars Mårtensson. 

POPTÁVKA A TENDENCE VE SPOLEČNOSTI
Aby byla doprava plynulejší a méně zatěžovala životní prostředí, bude stále více měst zavádět přísnější nařízení po městskou dopravu. V odvětví dopravy momentálně existuje tlak na snižování emisí a hlučnosti s cílem zpříjemnit lidem bydlení ve městech.

TENDENCE V TECHNOLOGIÍCH
Díky novým technologiím je možné vyvíjet inteligentnější a úspornější přepravní vozidla. V současné době jsou nákladní vozidla připojená k navigaci a k systémům správy vozového parku. Brzy se ale dokážou připojovat i k prostředí, které je obklopuje. Díky tomu se stanou aktivní součástí dopravních informačních systémů. V nadcházejících letech se ve vhodných oblastech uplatní automatizovanější přeprava. Zrychlí se i nárůst používání elektrických vozidel a elektrická nákladní vozidla se stanou běžnou realitou.