Trucks

Volvo Trucks
2022-06-27
3 min
Technologie a Inovace Bezpečnost Elektromobilita
Author
Volvo Trucks

Nulová nehodovost – vysněný scénář nebo reálná budoucnost?

Co by bylo potřeba ke snížení počtu nehod těžkých nákladních vozidel na nulu? Pokud to někdo ví, je to Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení bezpečnosti provozu a produktů ve společnosti Volvo Trucks.


Vaším cílem je nulový počet nehod. Přibližujete se k němu?

Usilujeme o nulovou nehodovost, a i když jsme na svou práci hrdí, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Počet dopravních nehod na obyvatele celosvětově klesá, celkový počet v mnoha částech světa ale stále stoupá. Při dopravních nehodách těžkých nákladních vozidel zemřou ročně tisíce lidí, takže ke spokojenosti máme daleko.

Více než 90 % všech nehod je způsobeno lidským faktorem. Řekla byste, že řidiči nákladních vozidel nejsou dostatečně zruční?

Je pravda, že u většiny nehod hraje roli lidský faktor – který zahrnuje všechny účastníky silničního provozu, nejen řidiče nákladních vozidel. Řekla bych, že většina řidičů nákladních vozidel je velmi zručná. A je důležité si uvědomit, že lidský faktor má také pozitivní stránku. Řidiči nákladních vozidel, stejně jako ostatní účastníci silničního provozu, se díky svým akcím a reakcím vyhnou mnohem více nehodám, než kolik jich způsobí. Přesto je pravda, že lidský faktor hraje velkou roli. Proto je při snižování počtu nehod velmi důležité školení řidičů, lepší přístup k bezpečnosti a zvyšování povědomí o rizicích mezi všemi účastníky silničního provozu.

Co je potřeba k tomu, abychom se výrazně posunuli k nule?

Bezpečnost provozu je složitá skládačka a největšími kousky této skládačky jsou bezpečná vozidla, bezpečné silnice a bezpeční účastníci silničního provozu. Hlavním přínosem společnosti Volvo Trucks je vývoj bezpečných vozidel, jsme však také závislí na investicích do zlepšení dopravního prostředí a v neposlední řadě na úsilí o dosažení lepšího přístupu k bezpečnosti u všech účastníků silničního provozu.

Anna Wrige Berlingová je ředitelkou oddělení bezpečnosti provozu a produktů ve společnosti Volvo Trucks.

Co musí společnost Volvo Trucks udělat?

I nadále se budeme zaměřovat na bezpečnost vozidel a neustále budeme vyvíjet nové systémy pro řešení více dopravních situací a typů nehod. Musíme také zajistit, aby naše bezpečnostní systémy byly používány tak, jak jsou určeny. Bezpečnostní pás je asi nejjasnějším příkladem toho, že tomu tak vždy není. Zdaleka se nepoužívá neustále – což vede k fatálním následkům. Totéž bohužel platí i pro ostatní bezpečnostní systémy – nejsou využívány v plném rozsahu a někdy jsou používány nesprávně. To je problém, který je potřeba vyřešit. Budeme také pokračovat ve zvyšování povědomí o bezpečnosti provozu těžkých nákladních vozidel a přispívat k lepšímu přístupu k bezpečnosti mezi řidiči nákladních vozidel a ostatními účastníky silničního provozu.

 

Jaký bezpečnostní vynález Volvo Trucks je ve vašich snech do budoucna?

Systém s dokonalými senzory pro čtení lidí, které by přesně věděly, co se kolem nákladního vozidla děje, a dokázaly by předvídat záměry ostatních řidičů a účastníků silničního provozu.

Je tedy nulová nehodovost vysněný scénář nebo reálná budoucnost?

Vzhledem k tomu, že téměř všem nehodám lze již dnes předejít kombinací stávajících technologií vozidel a bezpečného chování účastníků silničního provozu, nemělo by to být nemožné. Zároveň lze ale namítnout, že vždy budou situace, kdy mohou nešťastné a nepředvídatelné okolnosti vést k nehodám. A to je asi pravda – alespoň v dohledné době. 

V každém případě ale není žádné jiné číslo než nula přijatelné. Je to v rámci naší práce a ambic zlepšit bezpečnost provozu po celém světě ten nejvyšší cíl. Každý zachráněný život na cestě k nulové nehodovosti je výhrou.

Počet úmrtí v dopravě na obyvatele celosvětově klesá, ale celkový počet v mnoha částech světa stále stoupá.

Learn more about safety research at Volvo Trucks