Trucks

×

Šest typických nehod nákladních vozidel a co nám říkají

| 4 min.
V posledních desetiletích se počet smrtelných nehod těžkých nákladních vozidel výrazně snížil. Stále však tvoří přibližně 15 % všech dopravních nehod v EU. Tým Volvo Trucks pro výzkum nehod (ART) má hluboké znalosti ohledně toho, které nehody jsou nejčastější a proč k nim dochází.
Šest typických nehod nákladních vozidel a co nám říkají
Tým pro výzkum nehod ve společnosti Volvo Trucks definoval více než 20 typových nehod, které představují situaci na evropských silnicích. Obrázek ukazuje šest z nich.

Každá nehoda nákladního vozidla má příběh, který vypráví o tom, co se stalo sekundy před incidentem a po něm. Příběh, který nám může pomoci pochopit, jak bylo možné nehodě předejít. Při poskládání všech poznatků dohromady je pak možné vyvozovat závěry.
 

Poznatky vedou k bezpečnějším nákladním vozidlům a silnicím

To je ale jen jedna část práce týmu pro výzkum nehod. Mnoho poznatků nalezne při shromažďování a analyzování národních statistik nehod a při hloubkovém procházení údajů o nehodách s cílem nalézt těžko dohledatelné korelace. Toto společnosti Volvo Trucks pomáhá vyvíjet technologie a spolupracovat s tvůrci legislativy, díky čemuž jsou naše silnice postupně bezpečnější.  

Podrobnosti o vyšetřovaných nehodách představují vstupní data pro vývojové týmy, které mohou na jejich základě provádět konstrukční vylepšení snižující riziko vzniku těchto nehod
Anna Theanderová vede tým pro výzkum nehod ve společnosti Volvo Trucks.

„Analýza statistik nám říká, jak časté jsou jednotlivé typy nehod, a naše vlastní hloubkové studie nám poskytují podrobnosti o tom, jak a proč k nim dochází,“ říká Anna Theanderová, vedoucí ART, která společně s týmem navštěvuje místa nehod a vyšetřuje nákladní vozidla s cílem dozvědět se více o nehodách.
 

Typové nehody usnadňují analýzu

Tým zavedl systém kategorizace nazvaný Typové nehody, který poskytuje přehled nejtypičtějších scénářů nehod těžkých nákladních vozidel, při kterých dochází k vážným nebo smrtelným zraněním.
 

„Typové nehody jsou dobrým příkladem nejčastějších nehod postihujících cestující v těžkých nákladních vozidlech, cestující v automobilech a zranitelné účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté a jezdci na mopedech nebo motocyklech,“ říká Anna Theanderová. 

K nehodě s cyklistou při odbočování obvykle dochází na městských křižovatkách, kdy nákladní vozidlo odbočuje na stranu spolujezdce a cyklista jede rovně. Příčinou je obvykle nedostatečná viditelnost z kabiny a nedostatek porozumění mezi cyklistou a řidičem nákladního vozidla, který vede k nesprávnému posouzení situace.

Při pohledu na celý obrázek tým ART vidí, že v každé z těchto skupin účastníků silničního provozu jsou některé nehody častější než jiné. Následující seznam obsahuje dvě běžné nehody z každé skupiny.   
 

  1. Typ A: Nehoda při vyjetí z jízdního pruhu. Nákladní vozidlo opustí svůj jízdní pruh a/nebo vozovku. Může dojít k převrácení nebo kolizi s objektem. Příčiny: nepozornost nebo únava řidiče, vybočení při vyhýbání se překážkám. Časté také v zimě, kdy jsou silnice kluzké.
  2. Typ A: Srážka se zadní částí jiného nákladního vozidla. Srážka mezi nákladními vozidly jedoucími stejným směrem. Příčiny: nepozornost řidiče nebo jízda s příliš krátkým odstupem od vozidla vpředu. Přispět mohou také omezená viditelnost a kluzké silnice.
    Typ B: Srážka s protijedoucím automobilem. Hlavní typ nehod, které vedou ke smrti cestujících v automobilech. Příčiny: příliš vysoká rychlost, nepozornost řidiče nebo špatně odhadnuté či nesprávné předjíždění. Automobil ve většině případů vjede do jízdního pruhu nákladního vozidla.
  3. Typ B: Nehoda s automobilem na křižovatce. Když nákladní vozidlo narazí do boku automobilu odbočujícího z křižovatky. Hlavní příčiny: nedání přednosti v jízdě z důvodu nepozornosti. Přispět může také příliš vysoká rychlost automobilů nebo nákladních vozidel a omezená viditelnost.
  4. Typ C: Přecházející chodec. Nastává, když chodec nebo cyklista přechází vozovku před nákladním vozidlem. Příčiny: omezená viditelnost, nepozornost řidiče nebo zranitelného účastníka provozu, špatný odhad rychlosti nebo vzdálenosti.
  5. Typ C: Nehoda s cyklistou při odbočování. Obvykle nastává na městských křižovatkách, když nákladní vozidlo odbočuje na stranu spolujezdce a cyklista jede rovně. Příčiny: nedostatečná viditelnost z kabiny, nedostatek porozumění mezi zranitelným účastníkem provozu a řidičem nákladního vozidla, který vede k nesprávnému posouzení situace a záměru toho druhého.
     

„Podrobnosti o vyšetřovaných nehodách představují vstupní data pro vývojové týmy, které mohou na jejich základě provádět konstrukční vylepšení snižující riziko vzniku těchto nehod. U každé typové nehody dokážeme identifikovat, jaké bezpečnostní prvky by mohly nehodu, kterou konkrétní scénář popisuje, zmírnit nebo jí zcela předejít,“ říká Anna Theanderová.
 

Počet smrtelných nehod těžkých nákladních vozidel klesl

V posledních desetiletích smrtelných nehod těžkých vozidel výrazně ubylo, a to i přesto, že celkový počet těchto vozidel vzrostl. Naše práce ale ještě není hotová. Zaváděním legislativy pro standardizaci několika bezpečnostních systémů na nákladních vozidlech lze předejít většímu počtu nehod a minimalizovat jejich následky. Sdílení poznatků a hloubkových znalostí z výzkumu bude i nadále velkou součástí DNA společnosti Volvo Trucks. Počet nehod je třeba snížit na nulu.

„Abychom toho dosáhli, potřebujeme spojit síly v oboru a ve společnosti obecně,“ říká Anna.
 

Typové nehody:

Typ A: Nehody se smrtelnými nebo těžkými zraněními pasažérů nákladních vozidel.

Typ B: Nehody se smrtelnými nebo těžkými zraněními pasažérů osobních vozidel.

Typ C: Nehody se smrtelnými nebo těžkými zraněními zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou cyklisté, chodci a jezdci na motocyklech nebo mopedech. 

 

Zjistěte více informací o výzkumu bezpečnosti ve společnosti Volvo Trucks

Související zprávy