Trucks

Volvo Trucks
2022-05-17
4 min
Bezpečnost
Author
Volvo Trucks

Šest typických nehod nákladních vozidel a co nám říkají

V posledních desetiletích se počet smrtelných nehod těžkých nákladních vozidel výrazně snížil. Stále však tvoří přibližně 15 % všech dopravních nehod v EU. Tým Volvo Trucks pro výzkum nehod (ART) má hluboké znalosti ohledně toho, které nehody jsou nejčastější a proč k nim dochází.  


Každá nehoda nákladního vozidla má příběh, který vypráví o tom, co se stalo sekundy před incidentem a po něm. Příběh, který nám může pomoci pochopit, jak bylo možné nehodě předejít. Při poskládání všech poznatků dohromady je pak možné vyvozovat závěry.

Poznatky vedou k bezpečnějším nákladním vozidlům a silnicím

To je ale jen jedna část práce týmu pro výzkum nehod. Mnoho poznatků nalezne při shromažďování a analyzování národních statistik nehod a při hloubkovém procházení údajů o nehodách s cílem nalézt těžko dohledatelné korelace. Toto společnosti Volvo Trucks pomáhá vyvíjet technologie a spolupracovat s tvůrci legislativy, díky čemuž jsou naše silnice postupně bezpečnější.  

Anna Theanderová vede tým pro výzkum nehod ve společnosti Volvo Trucks.

„Analýza statistik nám říká, jak časté jsou jednotlivé typy nehod, a naše vlastní hloubkové studie nám poskytují podrobnosti o tom, jak a proč k nim dochází,“ říká Anna Theanderová, vedoucí ART, která společně s týmem navštěvuje místa nehod a vyšetřuje nákladní vozidla s cílem dozvědět se více o nehodách.

Typové nehody usnadňují analýzu

Tým zavedl systém kategorizace nazvaný Typové nehody, který poskytuje přehled nejtypičtějších scénářů nehod těžkých nákladních vozidel, při kterých dochází k vážným nebo smrtelným zraněním.

„Typové nehody jsou dobrým příkladem nejčastějších nehod postihujících cestující v těžkých nákladních vozidlech, cestující v automobilech a zranitelné účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté a jezdci na mopedech nebo motocyklech,“ říká Anna Theanderová. 

K nehodě s cyklistou při odbočování obvykle dochází na městských křižovatkách, kdy nákladní vozidlo odbočuje na stranu spolujezdce a cyklista jede rovně. Příčinou je obvykle nedostatečná viditelnost z kabiny a nedostatek porozumění mezi cyklistou a řidičem nákladního vozidla, který vede k nesprávnému posouzení situace.

Při pohledu na celý obrázek tým ART vidí, že v každé z těchto skupin účastníků silničního provozu jsou některé nehody častější než jiné. Následující seznam obsahuje dvě běžné nehody z každé skupiny.   

  1. Typ A: Nehoda při vyjetí z jízdního pruhu. Nákladní vozidlo opustí svůj jízdní pruh a/nebo vozovku. Může dojít k převrácení nebo kolizi s objektem. Příčiny: nepozornost nebo únava řidiče, vybočení při vyhýbání se překážkám. Časté také v zimě, kdy jsou silnice kluzké.
  2. Typ A: Srážka se zadní částí jiného nákladního vozidla. Srážka mezi nákladními vozidly jedoucími stejným směrem. Příčiny: nepozornost řidiče nebo jízda s příliš krátkým odstupem od vozidla vpředu. Přispět mohou také omezená viditelnost a kluzké silnice.
    Typ B: Srážka s protijedoucím automobilem. Hlavní typ nehod, které vedou ke smrti cestujících v automobilech. Příčiny: příliš vysoká rychlost, nepozornost řidiče nebo špatně odhadnuté či nesprávné předjíždění. Automobil ve většině případů vjede do jízdního pruhu nákladního vozidla.
  3. Typ B: Nehoda s automobilem na křižovatce. Když nákladní vozidlo narazí do boku automobilu odbočujícího z křižovatky. Hlavní příčiny: nedání přednosti v jízdě z důvodu nepozornosti. Přispět může také příliš vysoká rychlost automobilů nebo nákladních vozidel a omezená viditelnost.
  4. Typ C: Přecházející chodec. Nastává, když chodec nebo cyklista přechází vozovku před nákladním vozidlem. Příčiny: omezená viditelnost, nepozornost řidiče nebo zranitelného účastníka provozu, špatný odhad rychlosti nebo vzdálenosti.
  5. Typ C: Nehoda s cyklistou při odbočování. Obvykle nastává na městských křižovatkách, když nákladní vozidlo odbočuje na stranu spolujezdce a cyklista jede rovně. Příčiny: nedostatečná viditelnost z kabiny, nedostatek porozumění mezi zranitelným účastníkem provozu a řidičem nákladního vozidla, který vede k nesprávnému posouzení situace a záměru toho druhého.

„Podrobnosti o vyšetřovaných nehodách představují vstupní data pro vývojové týmy, které mohou na jejich základě provádět konstrukční vylepšení snižující riziko vzniku těchto nehod. U každé typové nehody dokážeme identifikovat, jaké bezpečnostní prvky by mohly nehodu, kterou konkrétní scénář popisuje, zmírnit nebo jí zcela předejít,“ říká Anna Theanderová.

Počet smrtelných nehod těžkých nákladních vozidel klesl

V posledních desetiletích smrtelných nehod těžkých vozidel výrazně ubylo, a to i přesto, že celkový počet těchto vozidel vzrostl. Naše práce ale ještě není hotová. Zaváděním legislativy pro standardizaci několika bezpečnostních systémů na nákladních vozidlech lze předejít většímu počtu nehod a minimalizovat jejich následky. Sdílení poznatků a hloubkových znalostí z výzkumu bude i nadále velkou součástí DNA společnosti Volvo Trucks. Počet nehod je třeba snížit na nulu.

„Abychom toho dosáhli, potřebujeme spojit síly v oboru a ve společnosti obecně,“ říká Anna.

Typové nehody:

Typ A: Nehody se smrtelnými nebo těžkými zraněními pasažérů nákladních vozidel.

Typ B: Nehody se smrtelnými nebo těžkými zraněními pasažérů osobních vozidel.

Typ C: Nehody se smrtelnými nebo těžkými zraněními zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou cyklisté, chodci a jezdci na motocyklech nebo mopedech. 

 

Zjistěte více informací o výzkumu bezpečnosti ve společnosti Volvo Trucks