Trucks

Proč se má nabíjecí infrastruktura pro těžká elektrická nákladní vozidla rozšiřovat

| 3 min | 3 min
Zatímco dobíjecí stanice pro osobní vozidla začínají být vidět stále častěji, stejná veřejná infrastruktura pro nákladní vozidla prakticky neexistuje. Nejnovější vývoj však naznačuje, že se to brzy změní.
Muž nabíjí elektrické nákladní vozidlo
Tlak na rozšíření veřejné infrastruktury pro nabíjení elektrických nákladních vozidel roste a přichází z veřejného i soukromého sektoru.

V současné době se většina majitelů těžkých elektrických nákladních vozidel musí spoléhat na nabíjecí zařízení instalovaná ve vlastních prostorách, což dojezd vozidel citelně omezuje. A i když je teoreticky možné nabíjet elektrické nákladní vozidlo na nabíjecí stanici pro osobní vozidla, ve většině případů to znemožňuje fyzické uspořádání stanice – například řešení parkovacího místa či přítomnost pevných konstrukcí. 
 

Skutečností je, že má-li se kvůli ochraně klimatu používání elektrických nákladních vozidel rozšířit tak, jak je potřeba, bude zapotřebí mnohem širší síť nabíjecích stanic. Dobrá zpráva je, že se už se na tom začíná pracovat. První veřejná nabíjecí stanice pro těžká nákladní vozidla byla otevřena v Göteborgu v roce 2021plánuje se otevření tří dalších. Otevření veřejné nabíjecí stanice pro těžká elektrická nákladní vozidla plánuje i řetězec čerpacích stanic Circle K Stanice by měla být uvedena do provozu v roce 2022.
 

V červenci 2021 skupina Volvo Group podepsala nezávaznou smlouvu založit společný podnik pro vybudování celoevropské veřejné dobíjecí sítě pro akumulátorová těžká elektrická nákladní vozidla a dálkové autobusy. Dohromady mají zúčastněné strany v úmyslu investovat do pěti let od založení společného podniku 500 milionů eur do instalace a provozu nejméně 1 700 vysoce výkonných nabíjecích stanic s ekologickou energií.
 

„Za poslední dva roky jsme viděli velký posun – mnoho poskytovatelů nabíjecích stanic, kteří původně nebyli ochotni o nabíjecích stanicích pro nákladní vozidla ani diskutovat, je nyní touto myšlenkou opravdu nadšeno,“ říká Magnus Broback, ředitel oddělení nabíjecích systémů ve společnosti Volvo Trucks. „Je to proto, že donedávna pro to neexistoval žádný obchodní důvod. Ale teď, když vidíme na silnicích více elektrických nákladních vozidel, už investice do nabíjecích sítí začínají dávat smysl.“

 

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Existuje také silný tlak ze strany veřejného sektoru. Balíček EU „Fit for 55“ obsahuje legislativu, která si klade za cíl snížit emise uhlíku do roku 2030 alespoň o 55 procent. Balíček počítá i se vznikem nabíjecích sítí. EU například předložila návrh Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR), což bude na členské státy klást větší nároky v oblasti investic do nabíjecí infrastruktury. Od nového Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) se navíc očekává, že národním vládám usnadní investice do veřejné infrastruktury pro nabíjení.
 

„Ze soukromého sektoru existuje dostatečný tlak na to, aby se zajistilo, že přechod k elektromobilitě proběhne tak jako tak,“ říká Magnus. „Veřejná podpora prostřednictvím regulací a státních dotací však zajistí, že transformace proběhne mnohem rychleji. A to je zásadní, protože se změnou klimatu nemůžeme čekat dalších 15 let.“

 

Vliv používání elektrických osobních vozidel

Veřejná nabíjecí infrastruktura pro osobní automobily nadále roste a navzdory obavám o kapacitu elektrických sítí bude dopad na elektrická nákladní vozidla pozitivní. Ostatně oba druhy vozidel používají stejný standard CCS2 pro nabíjení výkonem až 350 kilowattů. Zásadní rozdíl je v tom, že nákladní vozidla vyžadují vysoké napětí (500–750 voltů), které mohou poskytnout všechny nové nabíjecí stanice. Jinak je jediným omezením, které brání nákladním vozidlům používat nabíjecí stanice pro osobní vozidla, fyzický prostor kolem nabíječky. 
 

„Tyto dvě nabíjecí sítě fungují spíše synergicky, než že by si konkurovaly,“ vysvětluje Magnus. „Síť pro osobní vozidla pomáhá vytvářet podobný ekosystém, což přináší úspory z rozsahu produkce, lepší znalosti technologií a také obchodních modelů.“
 

A co se týče vyčerpávání kapacity energetických sítí? „To bude nepochybně na některých místech problém, ale dá se to vyřešit. Koneckonců, jako společnost pracujeme s elektrickými sítěmi již více než století. Je jasné, že budeme muset začít síť připravovat a rozšiřovat. Ostatně to děláme již více než 100 let. Je to výzva, kterou rozhodně můžeme zvládnout.“

Související články