Trucks

Anna Wrige Berling
2023-03-23
Bezpečnost
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Proč je dnešní městský provoz pro řidiče nákladních vozidel náročnější?

Řidiči nákladních vozidel čelí na našich rušných městských silnicích stále většímu počtu bezpečnostních problémů. Proč tomu tak je a jak se řeší bezpečnost nákladních vozidel v našich rostoucích městech?
 

Není pochyb o tom, že naše města rostou exponenciálním tempem. Podle OSN žilo v roce 2018 ve městech 55 % světové populace a očekává se, že do roku 2050 se tento podíl zvýší na 68 %. V mnoha městech se silniční infrastruktura nevyvíjí stejným tempem, což způsobuje zvýšené dopravní zácpy a ztížené podmínky pro řidiče nákladních vozidel a stále rozmanitější směsici uživatelů silnic po celém světě.
 

Ačkoli je v současné době známo jen málo o vlivu elektrických koloběžek na dopravní nehody, jejich rozšíření v poslední době přidalo k rostoucímu počtu chodců a cyklistů na silnicích další rozměr. Mezi těmito zranitelnými účastníky silničního provozu často chybí povědomí o mrtvém úhlu nákladních vozidel.
 

Chytré telefony mohou výrazně rozptylovat pozornost všech účastníků silničního provozu a situaci dále zhoršovat. Podle Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu se rozptýlená pozornost řidičů stala v USA významnou příčinou dopravních nehod, přičemž velká část rozptýlení na silnicích je připisována psaní textových zpráv za jízdy. Běžně se také setkáváme s chodci – a dokonce i s cyklisty –, kteří se po městě pohybují při poslechu hudby nebo používání telefonu, aniž by vnímali své okolí. Studie ukazují, že téměř pětina (17 %) všech chodců, kteří přecházejí silnici, nevěnuje pozornost provozu, protože používá chytrý telefon (Zpráva o bezpečnosti společnosti Volvo Trucks 2017).
 

Nárůst elektronického obchodování a jeho dopad na dodávky nákladními vozidly

Nárůst elektronického obchodu představuje pro řidiče nákladních vozidel další bezpečnostní výzvy. Patří mezi ně potřeba dodržet rychlejší dodací lhůty a nedostatek vhodných parkovacích míst, aby bylo možné bezpečně dokončit dodávky ve stále větší škále městských lokalit. Každoroční průzkum prováděný Americkým institutem pro výzkum dopravy upozorňuje na to, jak rozmach elektronického obchodu zintenzivnil problematiku parkování nákladních vozidel ve městech.
 

"Řidiči nákladních vozidel ve městech dnes a denně čelí při jízdě náročným podmínkám: v mnoha případech krátké termíny pro dokončení práce, náročná silniční infrastruktura pro bezpečné manévrování s vozidlem a nutnost být stále ve střehu před mnoha riziky kolizí na našich přetížených městských silnicích," vysvětluje Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení bezpečnosti provozu a produktů ve společnosti Volvo Trucks.
 

Bezpečnost nákladních vozidel ve městech získává zaslouženou pozornost

S rostoucí urbanizací a pestřejší směsicí účastníků silničního provozu, kteří se dělí o prostor, se bezpečnost silničního provozu dostala do popředí zájmu mnoha městských plánovačů. Skutečnost, že mladí účastníci silničního provozu jsou obzvláště ohroženi – podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí osob ve věku 5–29 let dopravní nehody – rovněž zvýšila potřebu zlepšit bezpečnost silničního provozu ve městech.
 

Jedním z největších problémů řidičů nákladních vozidel je viditelnost, zejména pokud jde o zranitelné účastníky silničního provozu. V Londýně se nákladní vozidla podílejí na smrtelných srážkách s touto skupinou výraznou měrou. Přestože nákladní vozidla představují pouhá čtyři procenta z celkového počtu ujetých kilometrů v hlavním městě, v letech 2015–2017 se těžká nákladní vozidla podílela na 63 procentech smrtelných srážek s cyklisty a 25 procentech s chodci (Transport for London). Z tohoto důvodu je nyní v Londýně zaveden standard přímého výhledu, který je založen na tom, jak moc řidič vidí přímo přes okna kabiny. Nákladní vozidla musí splňovat požadovanou normu pro vjezd do centra města.
 

V Evropě vstoupí v roce 2024 v platnost také obecné nařízení EU o bezpečnosti. Kromě jiných požadavků musí být všechna nákladní vozidla v Evropě vybavena aktivní bezpečnostní technologií, která řidiče informuje, pokud se v rizikové oblasti vpředu, na boku nebo vzadu vozidla nachází zranitelný účastník silničního provozu. V roce 2029 budou následovat standardní požadavky na přímý výhled. Pro splnění normy přímého výhledu se změní konstrukce kabiny, která platí pro všechny trhy.
 

Kromě toho jsou nyní v zemích s nízkými příjmy levnější a dostupnější doplňkové 360stupňové kamerové systémy – čtyři kamery ze všech stran vozidla, které umožňují kompletní přehled o okolí vozidla. V zemích s vyššími příjmy jsou již v mnoha městských nákladních vozidlech používány.

„Řidiči nákladních vozidel ve městech dnes a čelí při jízdě náročným podmínkám: napjaté termíny, náročná silniční infrastruktura a potřeba mít se na pozoru před mnoha riziky kolizí na našich přetížených městských silnicích.“

Směrem k nule a holističtějšímu přístupu k bezpečnosti silničního provozu ve městech

Dlouhodobým cílem EU je v rámci projektu „Vision Zero“ dosáhnout do roku 2050 nulového počtu úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích.
 

Organizace spojených národů má také ambiciózní cíl – podpořit snížení počtu úmrtí a zranění v silniční dopravě na celém světě o 50 % do roku 2030.
 

Matts-Åke Belin, celosvětový vedoucí WHO Dekády akcí pro bezpečnost silničního provozu, říká: „Následky nehod nákladních vozidel jsou vzhledem k jejich hmotnosti a velikosti téměř vždy vážné. Bezpečnost nákladních vozidel je proto důležitou součástí tohoto globálního cíle.“
 

WHO také podporuje větší využívání pěší a cyklistické dopravy, aby se snížil dopad na životní prostředí a zvýšil přínos pro zdraví. Belin říká, že za tímto účelem musí být bezpečnost více integrována do způsobu, jakým navrhujeme města a organizujeme mobilitu.
 

„V minulosti byla bezpečnost „doplňkovým“ požadavkem a nehody byly obvykle připisovány lidské chybě. Nyní chápeme, že musíme počítat s lidskými chybami a zaujmout k bezpečnosti silničního provozu systémovější přístup. Součástí tohoto cíle je i zajištění bezpečnosti při navrhování silnic a využívání inovativních technologií, které máme k dispozici pro podporu řidičů nákladních vozidel i ostatních účastníků silničního provozu.

Jak se mění nákladní vozidla pro bezpečnější jízdu ve městech

Bezpečnostní pásy, automatické převodovky a nově také automatické nouzové brzdění, ochrana proti vyjetí z jízdního pruhu, technologie pro předcházení kolizím a kamery pro sledování mrtvého úhlu dnes umožňují bezpečnější jízdu v nákladních vozidlech po městě. Situace se zlepšila – za posledních několik desetiletí statistiky v USA a EU ukazují, že počet smrtelných nehod těžkých vozidel výrazně poklesl, přestože celkový počet nákladních vozidel vzrostl.
 

Již brzy mohou řidiči očekávat další krok – legislativu, která zajistí prosazení nejnovějších pokroků v oblasti aktivních bezpečnostních systémů nákladních vozidel.
 

„Je zcela zřejmé, že řízení nákladních vozidel v našich městech je z hlediska bezpečnosti stále náročnější. S projektem Vision Zero na prvním místě se však řidiči nákladních vozidel začnou setkávat s komplexnější a povinnou podporou bezpečnosti, a to nejen prostřednictvím lepší přímé a nepřímé viditelnosti, ale také prostřednictvím inteligentních výstražných systémů, které řidiče upozorní na riziko kolize. Bezpečnost silničního provozu však nezávisí pouze na právních předpisech. Jde o spolupráci, kdy úřady, účastníci silničního provozu a průmyslové subjekty musí spolupracovat, aby snížili počet smrtelných dopravních nehod a směřovali k nule,“ objasňuje Anna Wrige Berlingová.

Přečtěte si více o bezpečnostních cílech EU a OSN nebo se dozvíte vše, co potřebujete vědět o připravovaných obecných bezpečnostních předpisech (GSR). Zde najdete také další informace o bezpečnostních cílech společnosti Volvo Trucks a aktuálních funkcích.