Trucks

Anna Wrige Berling Anna Theander
2022-06-02
4 min
Bezpečnost
Authors
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks
Anna Theander
Leader of Volvo Trucks Accident Research Team

5 způsobů, jak snížit riziko nehod nákladních vozidel a zranitelných účastníků silničního provozu

Na celém světě je ročně zabito přibližně 1,35 milionu účastníků silničního provozu. Více než polovina z nich jsou zranitelní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté a jezdci na mopedech a motocyklech). Když tento typ nehody zahrnuje těžké nákladní vozidlo, bude mít pravděpodobně velmi vážné následky. I když jsou příčiny těchto nehod složité a různorodé, jednání řidiče nákladního vozidla v provozu může pomoci zachránit životy.

 

Téměř třetinu* úmrtí při nehodách těžkých nákladních vozidel v EU tvoří chodci, cyklisté a jezdci na mopedech a motocyklech. Dopravní nehody s účastí zranitelných účastníků silničního provozu (VRU) a těžkých nákladních vozidel jsou emotivní záležitostí, jejíž řešení je obtížné.


„Pochopením toho, jak a proč k těmto specifickým typům dopravních nehod dochází, lze identifikovat možná zlepšení bezpečnosti provozu a snížit počet zranění,“ říká Anna Theanderová, vedoucí týmu pro výzkum nehod ve společnosti Volvo Trucks.


Bezpečnostní průzkum Volvo ukazuje, že při snižování počtu nehod patří mezi nejdůležitější faktory vylepšení systémů aktivní bezpečnosti nákladních vozidel, lepší silniční infrastruktura a zvýšené povědomí o rizicích mezi VRU.


Je důležité brát ohled na lidský faktor, který se vztahuje na všechny účastníky silničního provozu. To, jak řidič předvídá a reaguje na situace zahrnující VRU, zejména v rušných městských oblastech, může mít velký vliv na riziko tohoto typu nehody.


„I dnes je nejdůležitějším bezpečnostním systémem v nákladním vozidle stále řidič. Dobře vyškolený a pozorný řidič, který rozumí rizikům, je zásadním faktorem,“ říká Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení bezpečnosti provozu a produktů ve Volvo Trucks.


Zde je několik praktických způsobů, kterými mohou řidiči pomoci snížit riziko tohoto typu nehody:   

 

5 tipů, jak snížit riziko srážky s chodci, cyklisty a jezdci na mopedech:

1. Vždy předpokládejte, že VRU si nejsou vědomi mrtvých úhlů nákladních vozidel.

Výzkum bezpečnosti nákladních vozidel zahrnující VRU ukázal, že chodci, cyklisté a jezdci na mopedech si jednoduše neuvědomují obtíže, kterým řidiči čelí, když se v rušných městech snaží vnímat vše kolem vozidla. Většina VRU navíc neví, jak se bude nákladní vozidlo s delším přívěsem chovat při odbočování v dopravním prostředí. Z těchto důvodů nikdy nepředpokládejte, že se VRU vyhnou rizikovým oblastem a slepým bodům.

 

2. Buďte si vědomi běžných situací vedoucím k nehodám zahrnujícím VRU.

Je důležité být připraven na nepředvídatelné a riskantní chování VRU. Existují tři rizikové situace, které jsou v městském prostředí nejčastější:

  • Nákladní vozidlo odbočuje doprava v pravostranném provozu a doleva v levostranném provozu a střetne se s VRU, zejména cyklisty.
  • Srážky s přední části nákladního vozidla, když chodci přecházejí vozovku.
  • Srážky s chodci při couvání.

 

3. Očekávejte, co bude před vámi

Přemýšlejte o tom, jak se přibližujete ke křižovatkám, a rozhodněte se, jak odbočit co nejbezpečněji. Zůstaňte ve střehu a fyzicky se pohybujte, abyste lépe viděli. V rušných městských oblastech přizpůsobte svou rychlost – je nepravděpodobné, že to ovlivní vaše dodací časy.

 

4. Připravte se na bezpečnější řízení ve městech

Věnujte čas nastavení sedadla a zrcátek. Ujistěte se, že zrcátka a okna jsou čistá, a nezakrývejte si výhled monitory a osobními předměty. Než se vydáte na cestu, zkontrolujte, zda všechny bezpečnostní systémy vozidla včetně kamer fungují a jsou zapnuté.

 

5. Pamatujte – hlavní bezpečnostní systém jste vy

Bezpečnostní systémy a kamery vašeho nákladního vozidla jsou cennou formou asistence řidiče. Nejdůležitějším bezpečnostním systémem v nákladním vozidle je však stále řidič, který aktivně vyhodnocuje stav vozovky a nebezpečí.Jak se pracuje na snížení rizika nehod nákladních vozidel a zranitelných účastníků silničního provozu?

V blízké budoucnosti se chystají velké změny. Aktualizovaná nařízení o obecné bezpečnosti EU budou od července 2024 vyžadovat více povinných systémů aktivní bezpečnosti ve všech nových nákladních vozidlech. Tyto systémy budou zaměřeny na slepé body nákladních vozidel vpředu, po stranách a vzadu a budou varovat řidiče, když se v rizikové oblasti objeví VRU. Od ledna 2029 budou mít výrobci nákladních vozidel také povinnost poskytovat řidičům lepší přímý výhled.


Kromě toho se právě reviduje legislativa pro pokročilé systémy nouzového brzdění, aby zahrnovala také automatické brzdění, když chodci přecházejí vozovku a vstoupí do rizikové oblasti. Pokrok probíhá také u širších iniciativ, jako je zlepšování silniční infrastruktury, průmyslová spolupráce a hlubší výzkum bezpečnosti provozu, který zvažuje komplexní příčiny nehod zahrnujících VRU.


„Celkově jsou vyhlídky pozitivní – a s pomocí řidičů zaměřených na bezpečnost společně snížíme počet úmrtí a vážných zranění způsobených tímto typem nehod,“ říká Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení bezpečnosti provozu a produktů společnosti Volvo Trucks. 


Evropská observatoř bezpečnosti silničního provozu, fakta a čísla: Autobusy / autokary / těžká nákladní vozidla – 2020