Trucks

Anna Wrige Berling
2022-05-18
4.5 min
Bezpečnost
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Co potřebujete vědět o aktualizovaných nařízeních o obecné bezpečnosti EU pro nákladní vozidla

Od července 2024* musí všechna nová nákladní vozidla prodávaná v EU splňovat aktualizovaná nařízení o obecné bezpečnosti (GSR). Tato nařízení vyžadují řadu povinných pokročilých bezpečnostních prvků. Jaké prvky to jsou a jak ovlivní vaše podnikání v dopravě?

 

V roce 2019 byla nařízení GSR aktualizována v důsledku nových inovací v oblasti automobilové bezpečnosti, které mohou pomoci snížit riziko nehod způsobených lidskou chybou. Tato aktualizace znamená, že řada aktivních bezpečnostních systémů, které podporují řidiče, se od července 2024 stane u nových nákladních vozidel povinnou.

 

Cílem je pomoci do roku 2050 splnit dlouhodobý cíl EU v oblasti nulového počtu smrtelných nehod a vážných zranění na evropských silnicích (program „Vision Zero“).
 

Prvky aktivní bezpečnosti se z velké části zaměřují na udržení pozornosti a ostražitosti řidičů. Některé z nich jsou již dnes v mnoha nákladních vozidlech v určité podobě přítomny.

 

Jaká jsou nařízení o obecné bezpečnosti pro těžká nákladní vozidla?

Je vyžadováno celkem 11 prvků aktivní bezpečnosti. Osm z nich bude u nových nákladních vozidel povinných od července 2024. Zbývající tři budou následovat v letech 2026 a 2029. Mezi tyto prvky patří:


1. Signál nouzového zastavení: Blikající brzdové světlo (nebo podobné), které ostatním účastníkům silničního provozu za nákladním vozidlem signalizuje, že nákladní vozidlo rychle zpomaluje nebo silně brzdí. 

2. Informace o couvání: Technologie, jako je kamera nebo senzory, které řidiči poskytují přehled o objektech a lidech za nákladním vozidlem.

3. Systém sledování tlaku v pneumatikách: Systém, který monitoruje tlak v pneumatikách a v reálném čase hlásí ztrátu tlaku řidiči.

4. Inteligentní asistence rychlosti: Systém, který aktivně sleduje rychlost a upozorňuje řidiče, pokud překračuje povolenou rychlost, aby ho přiměl ke zpomalení.

5. Informační systém mrtvého úhlu: Systém, který řidiče varuje před cyklisty jedoucími vedle vozidla nebo přejíždějícími před ním.

6. Informační systém rozjezdu: Systém, který varuje řidiče před zranitelnými účastníky silničního provozu před vozidlem, než se vozidlo rozjede nebo když jede pomalu.

7. Usnadnění instalace alkoholového zámku: Změna pravidel vyžaduje standardizované rozhraní pro alkoholové zámky (analyzátory dechu) ve vozidlech.

8. Detekce ospalosti a pozornosti: Bezpečnostní systémy pro vyhodnocení bdělosti řidiče, které například monitorují, jak dlouho někdo řídí, a varují řidiče, aby si v případě potřeby udělal přestávku.

9. Rozpoznání a prevence rozptýlení: Bezpečnostní varovný systém schopný rozpoznat úroveň pozornosti, kterou řidič věnuje situaci, a v případě potřeby řidiče varovat. Má být vyžadováno v pozdější fázi v roce 2026.

10. Vylepšený přímý výhled z místa řidiče: Konkrétní požadavky na zlepšení „přímého výhledu“ (toho, co řidiči vidí přímo přes okna svého vozidla) a odstranění mrtvých úhlů. Cílem nových norem je umožnit řidičům vidět cyklisty a chodce rychleji a snadněji. Má být vyžadováno v pozdější fázi v roce 2029.

11. Záznamník údajů o události (nehodě): Záznamník údajů o nehodách typu „černé skříňky“. Má být vyžadován v pozdější fázi v roce 2029.

 

Proč jsou nařízení o obecné bezpečnosti důležitá?

Budou zachraňovat životy. EU odhaduje, že nová nařízení zabrání do roku 2038 nejméně 25 000 úmrtím na silnicích.


Jedním z klíčových cílů je snížit počet nehod mezi nákladními vozidly a zranitelnými účastníky silničního provozu. A tři z navrhovaných funkcí pro nákladní vozidla – informační systémy pro rozjezd a mrtvý úhel a nová norma pro přímý výhled – jsou zaměřeny na jejich ochranu.


Normy pro přímý výhled (bod 10 výše), které budou postupně zaváděny od roku 2025, zahrnují specifické požadavky na zlepšení výhledu řidičů z kabiny. Bylo prokázáno, že lepší přímý výhled z kabiny snižuje nehodovost a zkracuje reakční dobu řidiče. Nová norma pro přímý výhled je přímo inspirována podobným programem v Londýně, ve kterém jsou nákladní vozidla hodnocena na základě přímého výhledu z kabiny. Vjezd do města je povolen pouze nákladním vozidlům, která splňují stanovenou normu.

 

Bezpečnost řidičů a nákladních vozidel v budoucnosti

GSR je součástí širšího úsilí o zvýšení bezpečnosti provozu, včetně lepšího mapování rizik a aktualizovaných pravidel silniční infrastruktury, zejména pro naše nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce a cyklisty – v našich rostoucích městech.

 

Podobné bezpečnostní předpisy budou pravděpodobně v příštích letech zavedeny v dalších zemích. Mimo EU se na dodržování nových nařízení GSR připravují Norsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království a Izrael.

 

„Můžeme očekávat, že v budoucnu uvidíme více technologií aktivní bezpečnosti, které podporují řidiče nákladních vozidel, a také bezpečnější silniční infrastrukturu ve městech. Při pohledu více do budoucnosti se nákladní vozidla stanou inteligentnějšími a aktivnějšími v oblasti bezpečnosti, s více funkcemi, které nejen informují, ale také zasahují. Stále však bude potřeba je vyvážit dobře vyškoleným řidičem. Systémy aktivní bezpečnosti, které podporují řidiče a snižují následky lidských chyb, jsou sice zásadní, řidič je ale stále nejdůležitějším bezpečnostním systémem v nákladním vozidle,“ říká Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení bezpečnosti provozu a produktů ve společnosti Volvo Trucks.
 

*Pro nové typy nákladních vozidel od července 2022 a pro nové registrace nákladních vozidel od července 2024.

Zde naleznete další informace o aktualizovaných nařízeních o obecné bezpečnosti EU