Trucks

Tomas Thuresson
2024-01-23
Technologie a Inovace Úspora paliva Bezpečnost Svět řidiče
Author
Tomas Thuresson
Commercialization Manager New Offer

Proč EU povoluje delší kabiny nákladních vozidel – a proč je to důležité pro vaše podnikání

Snížení spotřeby paliva, lepší aerodynamika a větší pohodlí pro řidiče. To byly hlavní důvody, které stály za rozhodnutím povolit na evropských silnicích delší kabiny nákladních vozidel. Tyto předpisy jsou v souladu s klimatickými cíli EU a mohly by mít významné důsledky pro firmy podnikající v silniční nákladní dopravě.

 

Design nákladních vozidel v Evropě zůstává po mnoho desetiletí v podstatě beze změny a vyznačuje se kabinou s krátkou přídí, která umožňuje maximalizovat délku nákladu. Kabiny s krátkou přídí, jejichž design bývá často označován jako kabina nad motorem (COE, cab-over engine) a v češtině také „trambus“, převládají především proto, že evropská legislativa omezuje celkovou délku vozidla, včetně přívěsu a tahače. Oproti tomu v USA se omezení délky vztahuje jen na přívěs, což vysvětluje, proč na amerických silnicích dominují kabiny s dlouhou přídí.

 

Změny v evropské legislativě zavedené v roce 2020 ale nyní i v Evropě umožňují konstruovat nákladní vozidla s delší přídí. Otevírá se tak prostor ke změnám designu, díky nimž budou nákladní vozidla aerodynamičtější, bezpečnější a pohodlnější.

 

„Tuto legislativu vítáme, protože nám dává příležitost prostřednictvím designu ještě více zlepšit energetickou účinnost kabin, což bude přínosem pro naše zákazníky i životní prostředí,“ říká Tomas Thuresson, manažer komercializace pro nové nabídky ve společnosti Volvo Trucks.

Přínosy pro životní prostředí a odvětví silniční nákladní přepravy

Podle nové legislativy mohou výrobci nákladních vozidel prodloužit kabiny bez dopadu na délku ložného prostoru*. Předpokládá se, že díky lepší aerodynamice sníží takto upravený design spotřebu paliva, což bude mít příznivý dopad na životní prostředí i provozní náklady firem v odvětví nákladní přepravy. Nižší spotřeba paliva rovná se nižší emise CO2, což znamená, že nařízení také podporuje klimatické cíle EU.

 

Dr. Phil Martin, vedoucí pro bezpečnost dopravy v britské neziskové poradenské společnosti TRL, se významně podílel na výzkumu, který vedl ke změnám v evropské legislativě:

 

„Za potřebou aktualizovat předpisy zpočátku stálo zlepšení aerodynamiky nákladních vozidel a plány EU na snížení emisí uhlíku. Bylo ale také důležité zajistit, aby prodloužení kabiny nemělo za následek větší ohrožení zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté. Ve skutečnosti tak vznikla příležitost bezpečnost nákladních vozidel ve vztahu k nim zlepšit,“ říká Phil Martin.

Nová legislativa otevírá prostor ke změnám designu, díky nimž budou nákladní vozidla aerodynamičtější, bezpečnější a pohodlnější.

Proč delší kabiny zlepšují výhled z vozidla

Výchozím podnětem sice bylo zlepšení aerodynamiky, nový design kabiny přináší ale také výhodu v podobě lepšího přímého výhledu. Z kabiny s delší přídí řidiči lépe vidí chodce pohybující se před vozidlem, protože jsou od nich o kousek dál.

 

Jaký dopad bude mít nový design kabin na řidiče?

Legislativa navíc může v některých případech zlepšit pohodlí řidičů, protože přepravní firmy budou mít příležitost zvolit si prostornější uspořádání. To může zlepšit pracovní podmínky a přispět k větší spokojenosti řidičů nákladních vozidel.

 

„Celkově bych řekl, že firmy získávají velký potenciál stát se preferovaným dopravcem pro zákazníky i zaměstnance. Když do svého vozového parku zařadí nákladní vozidla s takto vylepšeným designem kabiny, budou moci nabízet bezpečnější a ekologičtější vozidla a také lepší pracovní podmínky. Díky nižší spotřebě paliva by také měly klesnout provozní náklady, zejména v dálkové přepravě, a díky menšímu počtu nehod by se také mohlo snížit pojistné,“ říká Phil Martin. 

SMĚRNICE O HMOTNOSTI A ROZMĚRECH

Jednotná pravidla pro těžká nákladní vozidla v EU jsou stanovena ve směrnici Rady 96/53/ES, obecně známé jako směrnice o hmotnosti a rozměrech. Tato směrnice byla následně novelizována směrnicí (EU) 2015/719EN, rozhodnutím (EU) 2019/984ENnařízením (EU) 2019/1242EN. Podle těchto novelizací mohou vozidla nebo kombinace vozidel překročit specifikované maximální délky, „pokud jejich kabiny vykazují zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti“. 

HISTORICKÁ ČASOVÁ OSA

1985: EU zavádí první směrnici o hmotnosti a rozměrech pro užitková vozidla, jejímž cílem je harmonizovat pravidla v členských státech.
1996: EU přijímá směrnici, kterou se stanoví maximální rozměry určitých kategorií užitkových vozidel.
2015: EU zavádí směrnici o hmotnosti a rozměrech nákladních vozidel používaných v mezinárodní přepravě, jejímž cílem je dále harmonizovat pravidla a zajistit rovné podmínky ve všech členských státech.
2020: EU zavádí novou legislativu, která umožňuje prodloužení kabin nákladních vozidel, s důrazem na úsporu paliva a také pohodlí a bezpečnost řidiče.

Další informace o připravované legislativě s dopadem na firmy působící v silniční nákladní přepravě najdete v článku

Aktualizovaná nařízení EU o obecné bezpečnosti. Můžete si také přečíst více o tom, jak důležitá je aerodynamika a jak ovlivňuje spotřebu paliva. Pokud vás více zajímají možnosti volby prostorné kabiny, podívejte se na toto video.

 

 

* Legislativa nestanoví přesné hodnoty délky, namísto toho odkazuje na trojrozměrný výkres definovaný v právním textu – trojrozměrný plášť kabiny.