Trucks

Markus Fabiansson
2023-10-09
Technologie a Inovace Provozuschopnost Úspora paliva
Author
Markus Fabiansson
Manager Services Offer

Kdy je vhodné investovat do služeb správy vozového parku?

Čím větší je nákladní vozový park, tím větší hodnotu má efektivní systém jeho správy. Jak velký ovšem musí vozový park být, aby se investice do těchto služeb stala nutností? Mají se o tyto služby zajímat i firmy s menším vozovým parkem?

Obecně platí, že existuje souvislost mezi velikostí vozového parku a ochotou firmy investovat do služeb jeho správy. Čím větší má firma vozový park, tím náročnější je pro ni jeho provoz, a tedy využíváním služeb jeho správy může získat největší přínos. Menší společnosti si naopak takovou investici často zdůvodní obtížněji, a nadále proto svůj vozový park spravují manuálně. Tím však mohou přijít o celou řadu výhod, které služby správy vozového parku v současnosti nabízejí.

„Každá společnost, která má více než jedno nákladní vozidlo, se musí zabývat správou vozového parku a přepravy. Může se zdát, že jde jen o to, aby nákladní vozidla, návěsy a zboží byly vždy včas tam, kde mají být,“ říká Markus Fabiansson, manažer nabídky služeb společnosti Volvo Trucks.

„V odvětví dopravy to však v současnosti znamená také analýzu techniky jízdy a spotřeby paliva, koordinaci veškerého servisu, údržby a oprav vozidel s cílem maximalizovat jejich dostupnost, zajištění souladu s právními předpisy a hledání vhodné kombinace řidiče, vozidla a zakázky. Zvládnout to všechno jen pomocí manuálních procesů může být značně obtížné a časově náročné.“

Jak digitalizace a poznatky založené na datech proměnily služby správy vozového parku

 

Digitální nástroje v posledních letech rozšířily možnosti správy vozového parku a rozsah dostupných služeb. Umožňují sběr a zpracování dat v reálném čase, což může přispět k zefektivnění každodenních činností přepravní firmy a omezit její papírování a administrativu. Je například možné automaticky stahovat data z tachografu nákladního vozidla a integrovat je s dalšími systémy, jako jsou třeba záznamy pracovní doby řidiče ve mzdovém systému. Dopravním společnostem to může ušetřit hodiny práce a administrativy.

Digitální služby správy vozového parku také poskytují velké množství podrobných informací, které mohou pomoci k získání lepšího přehledu o provozu vozového parku. K dispozici jsou například digitální řešení, která dokážou monitorovat spotřebu paliva a chování řidiče a zjištěné údaje využít k identifikaci vzorců a oblastí, jež je třeba zlepšit. Stejně tak mohou digitální řešení vykazovat vyprodukované emise CO
2, což je stále žádanější ze strany objednavatelů dopravy, přepravních společností i úřadů.

Hodnota služeb správy vozového parku tak již nespočívá pouze ve sledování nákladních vozidel ve velkých vozových parcích. Mohou být přínosem pro každou firmu – velkou i malou.

Nástroje pro správu vozového parku mohou pomoci zjednodušit administrativu, zlepšit plánování služeb a snížit spotřebu paliva. Zvládnout to všechno jen pomocí manuálních procesů může být značně obtížné.

Může být přepravní společnost příliš malá, než aby se jí služby správy vozového parku vyplatily?

Zavedení systému správy vozového parku vyžaduje určitý čas a je spojeno s určitými náklady, a to nejen na samotné služby, ale také na zajištění potřebných kompetencí umožňujících analyzovat data, která tyto služby generují. Vynaložená investice se však může vrátit díky vyšší provozuschopnosti a produktivitě, stejně jako díky nižším nákladům a spotřebě paliva.

Přestože potenciální přínosy jsou vyšší pro větší vozové parky, Markus Fabiansson je přesvědčený, že jich může dosáhnout jakákoli dopravní firma bez ohledu na velikost vozového parku. „Dokonce i firma, kde vlastník nákladního vozidla je zároveň jediným řidičem, může prostřednictvím nástrojů pro správu vozového parku získat větší přehled o svém vozidle. Tyto služby mu poskytnou užitečná data umožňující zefektivnit administrativu, zlepšit plánování služeb a snížit spotřebu paliva.“

 

Zde si můžete přečíst více o správě vozového parku a digitálních službách, které vám mohou pomoci v podnikání.