Trucks

Bert Johansson
2023-05-29
Provozuschopnost Svět řidiče
Author
Bert Johansson
Operational Development Manager

8 nejlepších tipů preventivní údržby pro předcházení poruchám nákladních vozidel

Zajištění chodu vašeho nákladního vozidla je klíčem k eliminaci prostojů ve vašem podnikání. Zde je 8 běžných důvodů poruch a co můžete udělat, abyste jim zabránili.

Je třeba říci, že kvůli přirozenému opotřebení je téměř nemožné vyhnout se všem druhům prostojů nákladních vozidel. Existuje však také mnoho úkonů preventivní údržby, které můžete provést, abyste snížili riziko poruch.

„Obecným základním doporučením pro zvýšení doby provozuschopnosti je provádění pravidelných kontrol. Každodenní kontroly znamenají, že řidiči mohou reagovat dříve, než se problém stane větším nebo dokonce závažným. Mnoha problémům se lze také vyhnout plánovaným servisem nákladních vozidel,“ říká Bert Johansson, manažer provozního rozvoje ve společnosti Volvo Trucks.

Některé poruchy jsou samozřejmě častější než jiné.
 

Zde je seznam 8 nejčastějších a tipy, co s nimi můžete dělat.

1. UDRŽUJTE AKUMULÁTOR
Nejčastější příčinou poruchy nákladního vozidla je porucha akumulátoru. Moderní nákladní vozidlo je vysoce závislé na funkcích a systémech, které vyžadují energii akumulátoru. Tyto funkce mohou při nadměrném používání akumulátor vybít. Pro předcházení poruchám jsou zásadní řádně nabité a čisté akumulátory spolu s dobře udržovanou skříňkou akumulátoru a elektrickými spoji. Abyste poruchám předešli, udržujte akumulátory čisté a nabité a pomocí antikorozního spreje zajistěte, aby elektrické spoje ve skříňce akumulátoru byly čisté a bez koroze.

2. DÁVEJTE POZOR NA ZABLOKOVANÉ NEBO OPOTŘEBOVANÉ BRZDY
Brzdy jsou vystaveny velkému opotřebení a zablokované nebo zaseklé brzdy jsou velmi častým problémem, který vyžaduje silniční asistenci. Mezi příčiny tohoto druhu poruchy mohou patřit prasklé kotouče, opotřebované destičky a/nebo zaseknuté třmeny. Tomu všemu se lze vyhnout pravidelnými preventivními kontrolami. Ujistěte se, že dodržujete plánované servisní intervaly.

3UJISTĚTE SE, ŽE JSOU ELEKTRICKÉ SPOJE MOTORU STARTÉRU ČISTÉ
Na pozici číslo tři jsou problémy s motorem startéru, které mohou způsobit poruchu motoru. Častou příčinou jsou uvolněné nebo špatné elektrické spoje, způsobené – v tomto případě – korozí. Abyste tomuto zabránili, zkontrolujte spoje motoru startéru a v případě potřeby je očistěte a namažte antikorozním sprejem.  

4. DENNĚ ​​KONTROLUJTE PNEUMATIKY
Na čtvrtém místě najdeme různé typy poškození pneumatik: například prasknutí pneumatik. Každodenní kontrolou pneumatik se můžete vyhnout mnoha problémům. Hledejte neobvyklé opotřebení a poškození běhounů a bočnic pneumatik.

5. HLEDEJTE ÚNIKY OLEJE  
Úniky oleje mohou také často způsobit zbytečné odstávky a nejčastěji pocházejí z hadic a potrubí. Úniky lze nalézt jak v systému posilovače řízení, tak v systému motorového oleje a obecně k nim dochází při běžném používání a degradaci. Hledáním úniků oleje pod vozidlem se můžete vyhnout poruše dříve, než k ní dojde.

6. VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM SPOJENÝM SE SPOJKOU
Na 6. místě příčin poruch najdeme problémy související se spojkou. Ty mohou být způsobeny několika příčinami, jako jsou opotřebené spojkové kotouče nebo netěsné vzduchové hadice. Lze je detekovat během servisu, takže abyste se jim vyhnuli, ujistěte se, že dodržujete naplánované servisní schůzky. Pokud je převodovka v manuálním režimu používána nesprávně, doporučuje se školení řidiče pro zajištění správného používání převodovky i spojky.

7. VČAS MĚŇTE FILTRY
Pokud nejsou filtry (například palivové filtry a odlučovače vody) vyměňovány podle vašeho servisního rozvrhu, hrozí jejich ucpání – což může vést k velmi drahým odstávkám. Výměna filtrů motorového oleje v servisních intervalech je zásadní pro údržbu motoru a zachování jeho očekávané životnosti. Pravidelně komunikujte se svým servisem a v případě potřeby aktualizujte svůj servisní interval a plánujte své návštěvy servisu tak, aby nezasahovaly do vašeho provozu.

8. ZKONTROLUJTE, ZDA VZDUCHOVÉ PRUŽINY NEJSOU POPRASKANÉ NEBO POŠKOZENÉ
Téměř všechna dnešní nákladní vozidla jsou vybavena vzduchovým odpružením pomocí pryžových měchů. Se stárnutím měchů mohou takzvané „ozónové trhliny“ způsobit poškození měchu, což pak může vést k náhlému úniku vzduchu a potažmo poruše. Abyste tomu zabránili, je třeba ověřit, že jsou vaše vzduchové měchy v dobrém stavu – to znamená, že byste je měli udržovat co nejčistší. Toto lze provést při pravidelných preventivních údržbových kontrolách.  

Klíčem ke snížení nákladů způsobených prostoji je znát a optimalizovat plánovanou údržbu, abyste měli méně neplánovaných odstávek a poruch.

Snižte zbytečné náklady jednoduchými opatřeními

Některé ze zde uvedených tipů preventivní údržby se mohou zdát samozřejmé nebo jednoduché. Poruchy však mohou mít pro firmy využívající nákladní vozidla vážné důsledky a vést ke značným nákladům. Průměrné náklady na poruchy u těchto typů problémů se mohou pohybovat od 2 000 do 5 000 EUR* v závislosti na lokalitě a okolnostech. Bez ohledu na to, jak dobře jsou nákladní vozidla vyrobena, budou vždy potřebovat údržbu a opravy a všechny běžné příčiny poruch, které jsou zde uvedeny, jsou založeny na skutečných příkladech*.

Jak říká Bert Johansson: „Je rozdíl mezi plánovanými a neplánovanými odstávkami, a to i z hlediska nákladů. Klíčem ke snížení nákladů způsobených prostoji je znát a optimalizovat plánovanou údržbu, abyste měli méně neplánovaných odstávek a poruch.“
 

Jak získat více informací o preventivní údržbě

Pro další rady a aktualizovaný servisní plán se obraťte na nejbližší servis Volvo Trucks.

* Fakta a statistiky od silniční asistenční služby Volvo (2023).