Trucks

Volvo Trucks
2022-05-17
4 min
Bezpečnost
Author
Volvo Trucks

Od výzkumu nehod k bezpečnostnímu prvku – jak vznikla boční kamera na straně spolujezdce

Odbočení na stranu spolujezdce je jednou z nejobtížnějších dopravních situací, kterou musí řidiči nákladních vozidel ve městech řešit. Výzkum nehod společnosti Volvo Trucks ukazuje, že k nehodě může dojít, i když se řidič podíval, aby se ujistil, že se žádný cyklista nebo chodec neblíží. Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení provozu a bezpečnosti produktů ve společnosti Volvo Trucks, nám řekla, jak tyto postřehy vedly k vývoji boční kamery na straně spolujezdce.  


Nehody při odbočování na stranu spolujezdce představují přibližně 20 % nehod těžkých nákladních vozidel a zranitelných účastníků silničního provozu (VRU), což z nich činí významnou oblast zájmu. Situaci ještě komplikuje skutečnost, že nákladní vozidla a cyklisté nebo chodci sdílejí stejný jízdní pruh a dostanou na semaforu zelenou ve stejný čas. U těchto druhů nehody mohou být faktorem také omezená viditelnost z kabiny a nesprávně nastavená zrcátka.

„Náš výzkum potvrdil to, co jsme my i zbytek oboru věděli: tento konkrétní typ nehody je třeba řešit. Způsob práce společnosti Volvo Trucks je ale jedinečný tím, že náš tým pro výzkum nehod je zapojen od samého počátku. Data shromážděná v našem výzkumu nehod byla základem pro vývoj rohové kamery na straně spolujezdce,“ říká Anna Wrige Berlingová.

„Naše práce začíná problémem. Abychom bezpečnostnímu problému porozuměli, důkladně vyšetřujeme a zkoumáme dopravní nehody.“

Jsme hrdí na práci, kterou jsme u tohoto prvku odvedli, a doufáme, že zachrání životy a přispěje ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Protože skutečná bezpečnost vychází ze skutečných znalostí.
Anna Wrige Berlingová je ředitelkou oddělení bezpečnosti provozu a produktů ve společnosti Volvo Trucks.

Výzkum používaný pro směrování vývoje produktů

Tým společnosti Volvo Trucks pro výzkum nehod poté kategorizuje scénáře do typů nehod a vytvoří přehled toho, jak nehody vypadají, jak k nim dochází a jaké jsou jejich hlavní příčiny.

„Naše kategorizace se zaměřuje na nehody z pohledu nákladního vozidla,“ říká. „To je nezbytné pro dobré pochopení statistik nehod zahrnujících těžká nákladní vozidla. Tento výzkum se používá jak interně, pro stanovení priorit a jasné směrování při vývoji produktů Volvo Trucks, tak i externě, k šíření našich znalostí o tom, jak lze zlepšit bezpečnost provozu.“

Při zaměření na konkrétní dopravní situaci se prošetřuje několik detailů. Například se jedná o rychlost chodců, cyklistů a nákladních vozidel a úhel, pod kterým obvykle k nehodě dojde.

„Tyto faktory nám poskytly představu o tom, jakou oblast musí boční kamera na straně spolujezdce pokrývat. V úzkém pohledu by nemusel být vidět cyklista jedoucí vysokou rychlostí,“ říká Anna.

Obraz kamery pokrývá úhly několika zrcátek.

Volvo Trucks jsou o krok před legislativou

Anna je přesvědčena, že kamera může pomoci řidičům vyhnout se značnému počtu nehod. I když řidiči musí být ve střehu, rušná křižovatka na ně může vyvinout příliš velký tlak a následně ovlivnit jejich soustředění a pozornost.

„Obraz kamery pokrývá úhly několika zrcátek – a ještě něco navíc. To znamená, že řidič musí sledovat méně výhledů,“ říká.

Nový nadcházející regulační požadavek stanoví, že do roku 2024 musí být nákladní vozidla vybavena varovnými systémy se senzory pro detekci chodců a cyklistů. Boční kamera na straně spolujezdce, která je součástí vozidel Volvo Trucks od roku 2021, však nebyla vytvořena na základě regulačního požadavku.

„Dokonce i po splnění legislativy o senzorech vidíme na základě našeho výzkumu potřebu doplňkového vybavení se skutečným výhledem na kritickou oblast,“ říká Anna.

„Jsme hrdí na práci, kterou jsme u tohoto prvku odvedli, a doufáme, že zachrání životy a přispěje ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Protože skutečná bezpečnost vychází ze skutečných znalostí.“

Nehoda s cyklistou při odbočování

Nejčastější nehoda mezi nákladními vozidly a cyklisty v městském prostředí. Obvykle k ní dochází, když nákladní vozidlo zatočí na stranu spolujezdce a chodec nebo cyklista jede rovně. Zpravidla k ní dochází při nízkých rychlostech nákladních vozidel, kolem 20–30 km/h, následky pro chodce nebo cyklisty jsou ale často vážné. Časté příčiny:

  • omezená viditelnost z kabiny (strana spolujezdce),
  • nedostatečné porozumění mezi chodcem/cyklistou a řidičem nákladního vozidla,
  • stres, nedostatek pozornosti nebo rozptýlení (řidiče nebo i chodce/cyklisty),
  • cyklista špatně odhadne rychlost nebo směr jízdy nákladního vozidla.


Zjistěte více informací o výzkumu bezpečnosti ve společnosti Volvo Trucks.