Trucks

Volvo Trucks
2022-11-16
3 min
Story Elektromobilita
Author
Volvo Trucks

Nákladní vozidla s palivovými články – Kdy a proč je potřebujeme?

Kolem nákladních vozidel s palivovými články je rušno již dnes. Daniel Bergstrand, produktový manažer pro nákladní vozidla s palivovými články ve společnosti Volvo, je o tomto aktuálním tématu dobře informován. Poslechněte si jeho názory na nejnovější vývoj a na to, proč jsou tato nákladní vozidla při přepravě potřebná.

 

Co je nákladní vozidlo s vodíkovými palivovými články?

Nákladní vozidlo s palivovými články je elektrické nákladní vozidlo, které vyrábí elektřinu z palivových článků poháněných vodíkem uloženým v nádržích v nákladním vozidle. V palivovém článku se vodík a kyslík spojují elektrochemickou reakcí, při níž vzniká elektřina, teplo a voda. To je velký rozdíl ve srovnání s akumulátorovým elektrickým nákladním vozidlem, které získává energii z akumulátorů nabíjených z externího zdroje elektřiny.


Kdy má pro přepravní společnost smysl zvolit nákladní vozidlo s palivovými články?

Vozidla s palivovými články budou vhodná zejména pro delší vzdálenosti a těžké, energeticky náročné úkoly. Chytrá volba je to i v případech, kdy není čas na nabíjení akumulátorů, například u nákladních vozidel, která jsou v nepřetržitém provozu. Kromě toho mohou být nákladní vozidla s palivovými články dobrou volbou v zemích a oblastech, kde není možné rychle dobíjet akumulátorové elektrické vozidlo kvůli omezením v rozvodné síti.

Daniel Bergstrand je produktovým manažerem pro nákladní vozidla s palivovými články ve společnosti Volvo.

Jaké jsou největší výhody těchto nákladních vozidel?

Nejzřejmější výhodou je, že se jedná o technologii s nulovými emisemi, která umožňuje přepravu na dlouhé vzdálenosti bez emisí výfukových plynů, které nahrazuje voda. Dojezd a doba tankování jsou velmi působivé, protože dojezd nákladního vozidla s palivovými články může být až 1 000 km a tankování trvá méně než 15 minut.


Nákladní vozidlo s palivovými články je poháněno vodíkem. V současné době se hodně mluví o vodíku, proč tomu tak je?

Vodík představuje možnost skladování energie. To znamená, že jej lze použít například k ukládání energie z nerovnoměrně vyráběných obnovitelných zdrojů, jako je větrná a solární energie, kterou lze jinak spotřebovat pouze v okamžiku její výroby. To je skvělá příležitost, jak snížit dopady na klima nebo eliminovat.

Mnoho průmyslových odvětví, například ocelářský a chemický průmysl, bude potřebovat vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů energie, aby mohlo přejít na klimaticky neutrální výrobu. Proto panuje rozšířený názor, že vodík bude v budoucnu dostupný ve velkých objemech, což bude přínosem i pro obor dopravy.

Dojezd nákladního vozidla s palivovými články může být až 1 000 km a tankování trvá méně než 15 minut.

Kolik nákladních vozidel s palivovými články uvidíme v budoucnu na silnicích?

To je dnes těžko předvídatelné. Závisí to mimo jiné na vývoji technologií, dostupnosti vodíku a jeho ceně, jakož i na politických rozhodnutích týkajících se zdanění a legislativy.

Jak daleko společnost Volvo pokročila ve vývoji nákladních vozidel s palivovými články a jaké klíčové milníky ji čekají?

Právě probíhají testy našich nákladních vozidel s palivovými články na naší zkušební trati, což je velmi vzrušující. V roce 2023 zahájíme testy na veřejných komunikacích a v roce 2025 začneme s pilotními projekty u vybraných zákazníků. Naše nákladní vozidla s palivovými články budou uvedena na trh ve druhé polovině tohoto desetiletí, takže nás čeká ještě kus cesty.

Dopravci však nemusí čekat, až se vydají na cestu k přepravě s nulovými emisemi. Společnost Volvo již dnes nabízí kompletní řadu akumulátorových elektrických nákladních vozidel, která jsou velmi konkurenceschopná. Pro dekarbonizaci odvětví dopravy budou i nadále velmi důležité, kdy budou k dispozici nákladní automobily s palivovými články. Další možností dekarbonizace dopravy jsou naše v současnosti dostupná nákladní vozidla na obnovitelná paliva, jako je bioplyn nebo hydrogenovaný rostlinný olej (HVO). 

Další informace o nákladních vozidlech s palivovými články