Trucks

2023-08-01
2 min
Zákaznický přîběh
Author

Poctivá kvalita od Lorenc Logistic

Václav Lorenc je pozoruhodný a v mnoha ohledech inspirativní člověk. Doslova od základů vybudoval dopravní firmu, která by se mohla stát učebnicovým příkladem toho, jak má moderní přepravně-logistická společnost vypadat. Přitom zůstává skromný, pokorný a pracovitý.

Před více než deseti lety jsme s ním připravili rozhovor, tehdy pro časopis Globetrotter Czech. Nyní se vracíme a zajímá nás, jaký kus cesty od té doby ušel a kam míří do budoucnosti. Tentokrát jsme se sešli v pražské pobočce společnosti Lorenc Logistic.

 

Tenkrát, když jsme vás navštívili v centrále v Klatovech, vaše společnost provozovala 50 kamionů a připravovali jste expanzi do Polska. Kam jste od té doby pokročili?
 

To už je skutečně dávno a za tu dobu se u nás mnohé změnilo. V současnosti provozujeme v České republice na 40 vlastních souprav plus vytěžujeme 16 dalších souprav našich smluvních partnerů. V Polsku pak provozujeme 50 vlastních souprav a dalších 50 našich smluvních dopravců. Celkově pro nás operuje na denní bázi na 170 návěsových souprav.

Především bych však řekl, že jsme se výrazně proměnili z čistě přepravní společnosti na logistickou. Kromě centrály v Klatovech jsme postupně otevřeli logistická centra v Praze, Brně, Lovosicích a v Plzni. Samotný areál v Klatovech jsme kompletně přestavěli a v podstatě jeho kopii budeme budovat v Polsku. Celkově dokážeme svým zákazníkům nabídnout bezmála 40 000 m2 skladovacích ploch v České republice a dalších 7 500 m2 v Polsku. A jestli tehdy naše společnost zaměstnávala přibližně 100 lidí, tak dnes je to 250 v Česku a 100 v Polsku.

Změnilo se vaše zaměření z hlediska přepravovaného zboží?
 

Ano, změnilo se zásadně. Zcela jsme opustili oblast automotive i technických plynů, dnes se zaměřujeme na přepravu drahého zboží, řekněme na high-tech přepravu. Splňujeme mezinárodně platné bezpečnostní standardy pro odvětví dopravy a logistiky TAPA a do Spojeného království vozíme zboží pod certifikací FORS. Zároveň jsme se stali členy přepravního konceptu FOFR, zaměřujícího se na přepravu kusových zásilek.
 

 

Pamatuji si, jak jste nám tehdy přiblížil vaše standardy kvality – mimo jiné musely vaše soupravy každý týden projít myčkou… Změnilo se v tomto ohledu něco?

Jestli se změnilo všechno okolo, tak právě přísné nároky na kvalitu práce, na práci řidičů, na kvalitu vozidel atd. se nezměnily. Ano, všechna vozidla se stále každý týden myjí – vždyť na všech plachtách je třináctimetrový nápis se jménem naší společnosti, je to ta nejviditelnější vizitka.
 

Velmi přísné nároky máme i na samotné řidiče: musejí se domluvit alespoň jedním světovým jazykem, musejí být ochotní vzdělávat se, dobře reprezentovat naši společnost. Velmi dbáme na jejich vystupování, dodržování firemní kultury, zkrátka chceme řidiče, kteří svoji práci dělají, protože ji dělat chtějí a chtějí ji dělat dobře. Při současném kritickém nedostatku řidičů to není jednoduché, ale my raději snížíme počet souprav, než abychom dělali v tomto ohledu kompromisy.
 

Co se rovněž nezměnilo, je naše spolupráce se značkou Volvo Trucks. Její přístup založený na špičkové kvalitě služeb, férovosti jednání a dodržování závazků je blízký naší filozofii, a proto nás pojí tak dlouhé partnerství. My preferujeme dlouhodobé vztahy a ty jsme si za ta léta se zástupci společnosti Volvo Trucks vybudovali a velmi si jich vážíme. Je to velká hodnota, která se buduje pomalu, postupně a vůbec se nedá ekonomicky vyčíslit.
 

Mluvíme-li o kvalitě, pak to samé platí i pro samotná vozidla. Neděláme kompromisy v kvalitě a vozidla Volvo odpovídají našim nárokům. Je to prestižní značka, která dává punc kvalitě našich služeb. Tím, že provozujeme jednolitou flotilu špičkových moderních souprav, mimo jiné říkáme, že svoji práci myslíme vážně a děláme ji poctivě. Naši zákazníci to vnímají a my se můžeme soustřeďovat právě na přepravu s vysokou přidanou hodnotou.

Mluvíte o zákaznících – jak se vyvíjí samotná oblast dopravy a logistiky?

Doprava se neustále zrychluje, profesionalizuje. Zákazníci požadují velkou flexibilitu a kvalitní služby, to vše samozřejmě za co nejnižší náklady. A opět se vracíme k tomu samému principu – i zde jsou tou největší hodnotou dlouhodobé vztahy založené na poctivosti, vzájemné důvěře a respektu. V době obrovské konkurence, která v dopravě panuje, je to velmi důležitý prvek v našem podnikání.
 

 

Společnost Volvo Trucks nedávno představila model FH Electric, tedy návěsový tahač na čistě elektrický pohon. Jak se vy jako dopravce díváte na tento vývojový směr?

Měl jsem možnost se s autem sám svézt při jeho prezentaci ve Švédsku, a i když to byla velmi zajímavá zkušenost, pro nás je tento pohon zatím nepoužitelný jak z hlediska technického, tak i ekonomického. To, že takové vozidlo už existuje, ještě neznamená, že změní dopravu. Já si myslím, že klasické spalovací motory tu s námi budou ještě dlouho, a věřím v tomto ohledu spíše syntetickým palivům.

 

Mluvíme-li o budoucnosti, jaké jsou vaše plány na další rozvoj společnosti?

Rozvoj společnosti je nikdy nekončící proces a my bezprostředně nyní připravujeme rozšíření skladových kapacit v Brně a vybudování nové centrály v Polsku. Dále se zaměřujeme na zajištění co největší energetické soběstačnosti, takže plánujeme budování fotovoltaických elektráren na střechách našich poboček.

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám do dalšího budování spoustu sil a ve vašem podnikání hodně úspěchů.