Trucks

Akumulátory elektrických nákladních vozidel jsou ekologičtější, než si myslíte. Tady jsou důvody.

| 5 min.
Pokud se jedná o udržitelnost, je v diskusi o elektrických nákladních vozidlech obvyklým hlavním středem pozornosti akumulátor. Jak ekologické jsou tedy akumulátory elektrických nákladních vozidel?

Elektrický akumulátor se vyrábí ze surovin, které pocházejí z dolu. V závislosti na vlastnostech požadovaných uživatelem existují různé alternativy. Jednou z důležitých součástí běžně diskutovaných lithium-iontových akumulátorů je kobalt. Získávání tohoto materiálu vyvolalo v posledních několika letech kontroverze kvůli porušování pracovních a lidských práv v Demokratické republice Kongo, které oznámila organizace Amnesty International. Ve společnosti Volvo řešíme získávání kobaltu v našich nákupních postupech. Je však důležité si uvědomit, že existují nejen ekologičtější způsoby získávání kobaltu, ale také mnohem méně kontroverzní alternativy. Lithium-iontový železo-fosfátový (LFP) akumulátor využívá pravděpodobně nejznámější alternativní chemické složení. V Číně, kde se loni prodalo více elektromobilů než kdekoli jinde, jsou lithium-iontové železo-fosfátové akumulátory nejdominantnějším typem.

Znovu použít nebo recyklovat?

Hodně se také diskutuje o druhém životě akumulátorů. Je tedy lepší je znovu použít nebo recyklovat? Opětovné použití je samozřejmě pozitivní z hlediska udržitelnosti. Akumulátory elektrických vozidel vhodné k výměně si zachovávají 70–80 % své původní kapacity. Dlouhodobá hodnota takového akumulátoru je pro odvětví nákladní dopravy sice omezená, ale akumulátor je poté stále možné používat v různých dalších odvětvích. U vozidel je důležitá energetická výkonnost, zatímco u některých stacionárních aplikací, jako je ukládání záložní energie, je účelem ukládání energie zajistit místní dostupnost pro kritické funkce ve společnosti. Například v nemocnicích může být jednou za 5 let instalován a aktivován akumulátor s druhým životem. Akumulátor, který se blíží ke konci své životnosti, tedy stále představuje pro společnost hodnotu.
 

Z mnoha akademických zdrojů slýcháme, že je důležité recyklovat. Odhaduje se, že do roku 2025 dojde nejprve k opětovnému použití asi tří čtvrtin elektrických akumulátorů s následnou recyklací kvůli získání znovu použitelných materiálů, jako je lithium, kobalt a nikl. Tato konkrétní diskuse však začíná být smysluplnější, až když akumulátor rozdělíte na samostatné prvky. Některé prvky využívané v akumulátorech mají hojný výskyt. To vyvolává otázky, zda je recyklace skutečně tou nejlepší volbou zpracování a zda je tato volba vždy lepší pro životní prostředí. I když má recyklace mnoho zjevných výhod, je důležité poznamenat, že v této debatě existují také obchodní zájmy. Koneckonců, recyklační společnosti v situacích, kde to dává ekonomický smysl, chtějí, aby lidé používali a platili za jejich služby sběru a extrakce materiálů, jako je lithium.
 

Dalším sporným bodem v diskusi o ekologičnosti elektromobility, je způsob, jakým se akumulátory elektrických nákladních vozidel nabíjejí. A zde je důvod k optimismu, protože klesající cena ekologické energie znamená, že součástí elektrické sítě může být více zdrojů, jako je vítr a slunce. V prvním a druhém čtvrtletí roku 2019 v Evropě již druhý rok po sobě obnovitelné zdroje vyrobily více elektřiny než fosilní paliva. V Číně a Indii funguje udržitelná globální etika, kdy úřady provádějí zdlouhavý přechod od energetické politiky fosilních paliv.

 

Poměrně mírný dopad

Celkový dopad současné výroby akumulátorů na životní prostředí lze označit jako poměrně mírný. V současnosti je na úrovni, která je o 80–90 % čistší než výroba nafty. A u elektromobilů je v současnosti u užitkových vozidel energetická návratnost méně než jeden rok. To je doba potřebná k výrobě takového množství energie, které se spotřebuje během výroby a životnosti systému.
 

Ekologický aspekt elektromobility je jedním z nejdiskutovanějších témat v dnešním odvětví nákladní dopravy. Vzhledem k tomu, že tato debata je stále velmi živá, je důležité, abychom se na chvíli zamysleli nad fakty a mýty, které se týkají elektrických nákladních vozidel a jejich ekologických vlastností. Abych vám pomohl získat na debatu vyváženější pohled, připravil jsem průvodce, který se zabývá některými široce rozšířenými mylnými představami o tomto tématu.
 

Edward Jobson

Edward is a Senior Director at Group Trucks Strategy

Související články