Trucks

Lars Mårtensson
2022-04-27
3 min
Elektromobilita
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Výpočet skutečného dopadu nákladního vozidla na klima

Vybrat to nejudržitelnější vozidlo pro vaše účely není vždy jednoduché, ale s posouzením životního cyklu to může být mnohem jednodušší. Je to proto, že vytváří celkový obraz, který bere v úvahu dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti vozidla.


Ekologická stopa vozidla není omezena na palivo, které spotřebuje – zahrnuje řadu dalších faktorů, od těžby surovin používaných při jeho výrobě až po jeho konečné vyřazení z provozu. Pouze po provedení posouzení životního cyklu (LCA) lze vyhodnotit celkový dopad vozidla na klima.

 

Vidět emise v souvislostech

Dobrým příkladem, který ilustruje význam posouzení životního cyklu, jsou nejnovější obavy z dopadu lithium-iontových akumulátorů na životní prostředí. Výrobní proces článků akumulátoru je velmi energeticky náročný a v důsledku toho je dopad výroby elektrického vozidla na klima výrazně vyšší než u ekvivalentního vozidla se vznětovým pohonem.

V kontextu posouzení celého životního cyklu je však rozdíl mezi nimi zanedbatelný. Zejména u vznětových vozidel, která budou při uvedení do provozu vypouštět mnohem více emisí CO2. Pokud bude elektrické nákladní vozidlo jezdit na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, bude jeho dopad na klima menší než u dieselového nákladního vozidla již po jednom roce.

 

Přizpůsobit se měnícímu se světu

Mnoho proměnných, které jsou součástí posouzení životního cyklu, se neustále mění. Existují pobídky, aby byla výroba akumulátorových článků méně uhlíkově intenzivní, stejně jako různé iniciativy, které mají dát starým akumulátorům druhý život. To vše má potenciál ovlivnit celkový dopad elektrického nákladního vozidla na životní prostředí.

Zdroj energie je významným faktorem při posuzování životního cyklu vozidla. Například dopad elektrického nákladního vozidla na klima se značně liší podle toho, zda je poháněno elektřinou vyrobenou z uhlí nebo z obnovitelného zdroje, jako je vodní, solární nebo větrná energie.

Posouzení životního cyklu elektrického nákladního vozidla poháněného elektřinou z obnovitelných zdrojů ukáže, že má velmi nízký dopad na klima.

Transformace sektoru dopravy proto tvoří značnou část energetické transformace. S tím, jak budou obnovitelná paliva dostupná v mnohem větší míře, bude stále více lidí schopno maximalizovat klimatické výhody elektrických nákladních vozidel. A v budoucnu také nákladních vozidel využívajících vodík.

Online je k dispozici kalkulačka dopadu na životní prostředí od společnosti Volvo Trucks, abychom vám tento problém lépe objasnili a poskytnuli vám rady. Zpočátku jsme tento nástroj a své znalosti používali, abychom si stanovili cíle a strategie pro vývoj nových nákladních vozidel. To stále platí, ale nyní se o tyto nástroje chceme podělit, abychom zákazníkům pomohli zvážit různé alternativy a technologie, které jsou k dispozici, a najít to nejlepší řešení.

V konečném důsledku je posouzení životního cyklu nepřetržitý proces a jedním z nejdůležitějších faktorů jsou jedinečné okolnosti a potřeby zákazníka. Pokud je pro vás snadno dostupný bioplyn, pak by mohlo být nákladní vozidlo na plynový pohon vynikajícím řešením, ale pokud máte přístup k nabíjecím zařízením v zemi s obnovitelnými zdroji elektřiny, pak by mohlo být nejlepší elektrické nákladní vozidlo s akumulátorem. S naší kalkulačkou můžete tohle všechno skutečně porovnat a také spatřit vylepšení a kroky, které lze v průběhu času podniknout.


Vyzkoušejte kalkulačku dopadu na životní prostředí od společnosti Volvo Trucks