Trucks

Delphine Maury
2023-06-05
Svět řidiče
Author
Delphine Maury
Senior Market Analyst, at Group Truck Technology

Tři způsoby, jak přilákat a udržet si řidiče

Celosvětový nedostatek řidičů se začíná jevit jako závažný problém, který ovlivní celé odvětví dopravy. Existují ale způsoby, jak zaměstnavatelé mohou řidiče přilákat a udržet jejich motivaci. Jaké jsou priority řidičů a jak může znalost těchto priorit prospět každodennímu chodu vozového parku?
 

Podle každoročního průzkumu svazu IRU* z roku 2022 zůstalo v roce 2021 neobsazených přes 2,6 milionu pracovních míst řidičů nákladních vozidel. A to navzdory všeobecnému růstu mezd a snadno dostupné pracovní síle. Zpráva uvádí, že důvodem je všeobecný problém přilákat mladé lidi k profesi řidiče. Dalším problémem je vysoký podíl starších řidičů, kteří se blíží důchodovému věku. Potíže se netýkají pouze dopravců a jejich služeb. Důsledky lze pozorovat v celém dodavatelském řetězci. Situace má v konečném důsledku vliv na podniky a spotřebitele po celém světě
.  

Pro řidiče existují různé druhy důvodů, proč neodcházet a udržet si motivaci k práci. Podle interního průzkumu společnosti Volvo (2019) založeného na 151 rozhovorech s převážně dálkovými dopravci 16 národností**, kteří se věnují mezinárodní dopravě, jsou tři hlavní priority řidičů pohodlí a prostor v kabině a bezpečnost. Z výsledků studie také vyplývá rostoucí povědomí o zdraví, zejména u mladších řidičů, a rostoucí zájem o hnací ústrojí šetrná k životnímu prostředí.
 

„Pohodlí, prostor a bezpečnost zůstávají prioritami již celá léta, takže tyto základní požadavky jsou rozhodně i nadále důležité. U některých značek je také patrná souvislost mezi délkou trasy a mírou spokojenosti. Čím více času strávíte ve svém nákladním vozidle, tím je prostor a bezpečnost důležitější,“ říká Delphine Mauryová, hlavní analytička produktové inteligence společnosti Volvo Group Truck Technology (GTT)
.
Priority řidičů se mohou lišit v závislosti na národnosti a také podle zemí a tras, kde řidiči jezdí. Ne všichni řidiči nákladních vozidel mají možnost platit za odpočinek na bezpečných zastávkách, dodává Delphine
.  

Co je motivací řidiče nákladního vozidla?

POHODLÍ PRO ŘIDIČE: Průzkum říká, že se pohodlí řidiče týká především prvků souvisejících se spánkem a odpočinkem. Takové prvky se považují za velmi důležité. Stejně důležité je i pohodlné sedadlo řidiče. Na otázku, co preferují, uvedlo více než 58 % dotázaných, že kromě základního pohodlí v sedadle řidiče upřednostňuje větší prostor pro odpočinek a relaxaci.

PROSTOR V KABINĚ: Prostornost kabiny je zásadní. 72 % všech dotázaných řidičů jej považovalo za velmi důležitý. Hodnotu může navýšit každý centimetr může a pocit prostoru je pro dálkové řidiče ještě důležitější.

BEZPEČNOST: K bezpečnosti patří bezpečnost samotného nákladního vozidla i bezpečnost řidiče. Z hlediska bezpečnosti jsou třemi nejpožadovanějšími funkcemi upozornění na krádež paliva, alarm pro napadení plynem a doplňkový bezpečnostní zámek dveří kabiny. Pokud se jedná o bezpečnost řidiče, v nedávné (2022) internetové studii společnosti Volvo** 62 % řidičů uvedlo, že upřednostňuje asistenční systémy jako ochranu proti vyjetí z jízdního pruhu, asistenta při změně jízdního pruhu, nouzové brzdění atd. Druhá nejčastější oceňovaná priorita souvisí s různými typy alarmů, jako je například ochrana proti usnutí a předcházení agresi a krádežím (55 %).

Interním průzkumem z roku 2021 v angličtině, francouzštině, němčině a švédštině se došlo k závěru, že pokud přepravci chtějí vyřešit problém s nedostatkem řidičů, musí se zaměřit na současné i nové řidiče.

Nové řidiče přilákaly k profesi nízké vstupní požadavky a pro 36 % z nich je nejvyšší prioritou plat. Následují školení (16 %) a cestování (11 %). Pokud se jedná o zkušenější řidiče, plat jako hlavní motivační faktor uvádí 42 % z nich. Následují hodnoty jako samostatnost, svoboda na cestách (19 %) a práce pro dobrého zaměstnavatele (16 %).

Průzkum také jasně uvádí, co řidiče demotivuje. Pro 49 % nových řidičů je velkým problémem nejistota při hledání zaměstnání, a to přestože přepravní společnosti mají vysoké požadavky na jejich kvalifikaci. V důsledku toho se přepravcům otevírá možnost brzo zahájit pozitivní proces nástupu do firmy, kterým by zajistili vznik dlouhodobého vztahu s přijímanými potenciálními řidiči. Noví řidiči se obávali nejen o to, zda najdou práci, ale také si mysleli, že po nástupu do zaměstnání nebudou svoji profesi dobře zvládat, protože budou jen čerstvě po absolvování školení. Intenzivní tlak ze strany zaměstnavatele na rychlé dodání zboží v kombinaci s nejistotou spojenou s manévrováním s nákladním vozidlem v hustém provozu a strachem z nehod je přiměly zvážit brzký odchod ze zaměstnání kvůli stresu.

Pro zkušené řidiče mají zaměstnavatelé a pracovní podmínky zásadní vliv na jejich práci. Zaměstnavatel, který s řidiči jednal špatně, je přiměl vidět profesi v nepříznivějším světle. K pracovním podmínkám patřil vysoký tlak, stres a riziko nehody. Na vše ze zmíněného řidiči nahlížejí jako na důvod k ukončení nebo změně zaměstnání.

Jak přilákat a udržet řidiče

Existuje několik aspektů, které ovlivňují spokojenost řidiče: aspekty souvisejí s praxí řidičů a také s tím, kde, jak a jak dlouho řidiči pracují. Podle Delphine Mauryové je možné zformovat několik všeobecných doporučení.

1. Komunikace a aktivita. Nejdůležitějším aspektem je dialog a interakce s řidiči.  „Řidiči často rádi poskytnou zpětnou vazbu a přispějí svým názorem. Věnovat pozornost zpětné vazbě řidičů je zásadní. Vzniká tak pocit, že vás někdo slyší a naslouchá vám. Platí to zejména v souvislosti s obtížemi a různými úkoly, se kterými se řidiči ve své pracovní době setkávají,“ říká Delphine.

2. Výběr nákladního vozidla a jeho vlastností. Rady a doporučení od řidičů týkající se požadavků na vlastnosti nákladních vozidel i celkových možností výroby jsou zásadní. Věnujte pozornost tomu, co možná chybí a konstruktivně navrhujte, kdy a proč je, nebo není možné vyjít návrhům řidičů vstříc.

3. Odměny a pobídky. Pobídky jsou nejdůležitější. Většina přepravců má vysoko nastavené cíle v oblasti spotřeby paliva, případně spotřeby energie z akumulátoru. „Vidíme všeobecný nedostatek pobídek a pozitivní zpětné vazby. Řidiči jsou častěji kritizováni, když neplní cíle. Méně se už ale mluví o tom, když své cíle plní soustavně nebo když je překračují,“ říká Delphine. 

Řidiči nejvíce ovlivňují pověst vaší společnosti. Každý den jsou pro vaše zákazníky její tváří. Nejlepší řidiči nakonec přispívají k celkovému rozvoji vašeho podnikání. Stejně důležité ale je, aby řidiči věděli, co mohou očekávat.

Proč je důležité dbát na priority řidičů

Prvním a nejdůležitějším aspektem je stále se zvyšující nedostatek řidičů. Přehlížením priorit řidičů a problematických bodů se vytváří tlak na řidiče, a navíc to může znamenat i odmítnutí od potenciálních zákazníků. Mohou kvůli tomu vznikat potíže při plánování a v konečném důsledku i potřeba hradit pojistné.

Podle Delphine Mauryové existuje několik dalších pobídek, které vám pomohou udržet ty nejlepší řidiče. Chcete-li si udržet ty, kteří budou pracovat soustavně, snažte se být spolehlivou a bezpečnou volbou pro svoje zákazníky. Některé cesty jsou náročnější než jiné a zákazníci mohou některé řidiče upřednostňovat před jinými.

„Řidiči nejvíce ovlivňují pověst vaší společnosti. Každý den jsou pro vaše zákazníky její tváří. Nejlepší řidiči nakonec přispívají k celkovému rozvoji vašeho podnikání. Stejně důležité ale je, aby řidiči věděli, co mohou očekávat. Nabídněte řidičům nápomoc a pak jim dejte šanci zlepšovat se,“ říká Delphine.
 

Pokud chcete předejít nedostatku řidičů, zvažte priority řidičů

Když se řidičů ptají na to nejdůležitější nebo na hlavní slabiny jejich nákladních vozidel, řidiči často mluví o pohodlí***. Mohou tím myslet pohodlí řidiče samotného (sedadlo, poloha), pohodlí při práci (řízení, řazení) a pohodlí při odpočinku (lůžko, úložný prostor). Tyto aspekty v současnosti nepřinášejí řidičům nejvyšší úroveň spokojenosti: hlavními tématy jsou přístup do kabiny, viditelnost a bezpečnost.

Řidiči vnímají bezpečnost jako hlavní téma, které ovlivní jejich práci i v budoucnu. Toto téma může mít také více podob, například bezpečnost řidiče a zabezpečení nákladních vozidel: pro řidiče mezinárodní přepravy jsou možná znepokojivější aspekty, jako je osobní bezpečnost.
 

„Abychom se vypořádali s těmito problematickými body, které se v průzkumných studiích stále vracejí, je důležité vést s řidiči soustavný dialog. Zpětnou vazbu, aktivitu a očekávání řidičů bychom neměli podceňovat,“ říká Delphine.
 

Tady se můžete o podpoře a rozvoji řidičů dovědět více.
 

* Mezinárodní svaz silniční dopravy IRU. Země průzkumu: Argentina, Čína, Evropa (Belgie, Francie, Itálie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Spojené království, Španělsko), Eurasie (Rusko, Ukrajina, Uzbekistán), Írán, Mexiko, Spojené státy americké, Turecko
 

** Respondenti 16 národností: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Francie, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

*** Interní online studie Volvo Research s 517 řidiči nákladních vozidel v Anglii, Francii a Německu.