Trucks

Ylva Dalerstedt
2024-01-18
Udržitelnost Úspora paliva
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Jak aktualizovaná směrnice o evropské dálniční známce ovlivní provozní náklady nákladních vozidel

Mýtné pro nákladní vozidla v EU se mění a poplatky se dramaticky zvýší, zejména u nákladních vozidel na naftový a plynový pohon. Jako první zavede nejnovější směrnici o evropské dálniční známce (euroznámce) Německo prostřednictvím svého systému silničního mýtného MAUT. Jak tedy bude systém MAUT fungovat a co mohou provozovatelé nákladních vozidel udělat pro snížení emisí a nákladů? 
 

V březnu 2022 byla revidována směrnice o euroznámce, která upravuje mýtné pro nákladní vozidla v EU. Podle nových pravidel se do roku 2030 silniční poplatky pro nákladní vozidla pohybující se po hlavních evropských dálnicích ve většině případů změní z účtování na základě času na zpoplatnění podle skutečně ujetých kilometrů.
 

Členské státy EU budou také muset stanovit různé sazby silničních poplatků na základě emisní třídy CO2 nákladního vozidla. O emisní třídě bude rozhodovat hodnocení nákladního vozidla v nástroji VECTO, což je standardizovaný výpočetní nástroj EU pro měření emisí CO2 na základě údajů poskytnutých výrobcem. Od ledna 2019 musí mít všechna nová nákladní vozidla prodávaná v EU s celkovou hmotností nad 3,5 tuny certifikované prohlášení o emisích CO2 a spotřebě paliva, vytvořené prostřednictvím nástroje VECTO.
 

Firmy působící v odvětví nákladní dopravy v Evropě jsou teď o krok blíže k tomu, aby se s touto reformou seznámily v praxi. Německo jako první aktualizuje svůj systém MAUT (což v němčině znamená mýtné) a chystané změny vstoupí v platnost 1. prosince 2023.
 

„Záměrem EU není pouze harmonizovat mýtné pro nákladní vozidla v celé Evropě. Má přimět přepravní firmy k přechodu na čistší nákladní vozidla, což má pomoci splnit klimatické cíle, které si EU pro blízkou budoucnost stanovila. Provoz nákladních vozidel méně šetrných k životnímu prostředí bude proto nákladnější, což podnítí přepravní firmy k nákupu lepších alternativ,“ říká Ylva Dalerstedt, manažerka segmentu dálkové přepravy ve společnosti Volvo Trucks. 

Z hlediska nákladů bude významnou roli hrát to, jak své nákladní vozidlo specifikujete s cílem snížit spotřebu paliva a tím i emise CO2.

S ohledem na způsob, jak systém MAUT v současnosti firmám účtuje poplatky za nákladní vozidlo, má pro zavedení reformy směrnice EU dobré předpoklady. Už nyní vybírá poplatky za znečišťování ovzduší a mýtné se stanovuje podle vzdálenosti a je pod kontrolou vlády. Členské státy, které mýtné systémy provozují stejným způsobem (Polsko, Belgie, Rakousko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Bulharsko), musí nové požadavky zavést nejpozději do března 2024.
 

Kolik bude aktualizovaný systém MAUT stát přepravní firmy a jak bude fungovat?

Pro nákladní vozidla projíždějící přes Německo se mýtné výrazně zvýší. Například u nákladního vozidla 4×2 se vznětovým motorem se náklady na kilometr téměř zdvojnásobí – z 19 na 34,8 centu. Nákladní vozidla s pohonem na plyn byly dříve od placení poplatků za znečišťování osvobozeny, ale už brzy a bez ohledu na to, zda nákladní vozidlo ke svému provozu používá bioplyn z obnovitelných zdrojů, nebo zemní plyn z neobnovitelných zdrojů, bude i v jejich případě účtován poplatek 33,2 centu za kilometr,* tedy téměř ve stejné výši jako u nákladních vozidel se vznětovým motorem. Je to proto, že výpočet v nástroji VECTO zohledňuje pouze výfukové emise CO2.
 

„Přesto lze nákladní vozidla optimalizovat tak, aby spadala do lepší emisní třídy a snížilo se u nich mýtné. I malé úpravy mohou znamenat velký rozdíl v nákladech,“ říká Ylva Dalerstedt. „Snížení emisí vypočítaných nástrojem VECTO o 5 % by mohlo vést k přesunutí nákladního vozidla 4×2 se vznětovým motorem z třídy 1 do třídy 2. Snížení o další 3 % by ho pak mohlo přesunout do třídy 3. Významnou roli tedy bude hrát to, jak své nákladní vozidlo specifikujete s cílem snížit spotřebu paliva a tím i emise CO2.“
 

Systém MAUT bude kategorizovat nákladní vozidla podle hmotnosti a počtu náprav. Existuje pět emisních tříd (s odpovídajícími poplatky za kilometr), jak znázorňuje animace níže.

* Uvedené údaje platí pro nákladní vozidlo o hmotnosti více než 18 tun s více než pěti nápravami.

Německo bude první zemí, která od 1. prosince 2023 zavede nové emisní třídy, což povede k dramatickému nárůstu nákladů na provoz nákladních vozidel na naftový i plynový pohon. Celková výše mýtného závisí na hmotnosti nákladního vozidla a počtu náprav.

Podstatné také je, že zařazení vozidla do tříd 2 a 3 podle emisí CO2 bude šest let po jeho první registraci přepočítáno (na základě mezních hodnot platných v době této revize).
 

Účelem je splnit cíl EU postupného snižování emisí u nákladních vozidel – 15% snížení emisí CO2 do roku 2025 ve srovnání s rokem 2019 u nákladních vozidel 6×4 a 4×2 s naftovým pohonem a vyšší očekávaný cíl do roku 2030 (počínaje rokem 2025). Liší se také limity pro emisní třídy CO2, které se každým rokem zpřísňují.
 

Jak můžete specifikovat nákladní vozidlo, abyste si zajistili co nejlepší hodnocení v nástroji VECTO?

Při specifikaci nákladního vozidla je třeba vzít v úvahu čtyři klíčové faktory pro zvýšení energetické účinnosti – aerodynamiku, hnací ústrojí, valivý odpor a hmotnost.
 

Aerodynamika nákladního vozidla může při typickém provozu v dálkové přepravě se vznětovým motorem způsobovat až třetinu ztrát paliva. Tvar a design kabiny by měly minimalizovat aerodynamický odpor. Za účelem lepšího proudění vzduchu po stranách a nad horní částí nákladního vozidla lze také nainstalovat vzduchové spojlery.
 

Zásadní je volba hnacího ústrojí (u nákladních vozidel se vznětovým motorem) a doplňkového vybavení. Nejvýznamnější vliv má motor, převodovka a tempomat, jejichž účinnost zvyšují nejnovější technologie. Motory s turbodmychadlem nyní poskytují vyšší výkon a úspory paliva. Automatické převodovky mohou optimalizovat každé přeřazení na základě dat v reálném čase. V kopcovitém terénu je také možné ušetřit palivo pomocí prediktivního tempomatu.
 

Valivý odpor tvoří přibližně 9 % spotřeby paliva nákladního vozidla, přičemž hlavním faktorem při snižování těchto ztrát jsou pneumatiky. U nákladního vozidla pro dálkovou přepravu by optimální pneumatika měla mít nízký valivý odpor (v Evropě ideálně označení A) v kombinaci s pryžovou směsí zajišťující minimální tření.
 

Snížit emise CO2 pomůže v neposlední řadě také specifikace nákladního vozidla s nízkou hmotností. Pokud je vozidlo určeno pro provoz na dálnicích, tedy mimo náročný terén, je možné zvolit lehčí rám podvozku, přední odpružení a zadní nápravu a další lehčí komponenty.
 

„Případně může být dnes vhodné začít uvažovat o nákladních vozidlech s nulovými emisemi,“ říká Ylva Dalerstedt. „Vozidla s nulovými emisemi, jako jsou akumulátorová elektrická nákladní vozidla a elektrická vozidla s palivovými články, budou od poplatků za CO2 osvobozena až do 1. ledna 2026, kdy bude zavedena výrazně snížená sazba mýtného. Jsou jasnou volbou, pokud opravdu chcete snížit svou uhlíkovou stopu a potenciálně v dlouhodobém horizontu i celkové náklady na vlastnictví.“
 

Jak mýtné založené na vzdálenosti a CO2 ovlivní odvětví silniční nákladní dopravy?

Německo je první, kdo revidovanou směrnici o euroznámce zavádí, ale v období let 2024–2025 se k němu budou muset připojit i ostatní členské státy EU. 
 

„O dění v Evropě začíná projevovat zájem i zbytek světa,“ říká Ylva Dalerstedt. „Zejména nástroj VECTO pozorně zkoumají země jako Malajsie a Čína, které chtějí vytvořit podobné řešení pro výpočet mýtného nákladních vozidel založené na emisích CO2.“
 

„Obecně je to skvělá reforma pro Evropu a odvětví nákladní přepravy jako celek. Poprvé budou firmy v odvětví nákladní přepravy motivovány k tomu, aby hledaly lepší řešení pro snížení emisí CO2, a výrobci nákladních vozidel budou mít jasný rámec, kterým se mohou při poskytování těchto řešení řídit. A právě to je zapotřebí, jestliže chceme podpořit přechod k nulovým emisím.“

Můžete si prostudovat další informace o různých cestách k budoucnosti bez fosilních paliv nebo si přečíst, jaký dopad má nástroj VECTO na majitele nákladních vozidel.