Trucks

Anna Wrige Berling
2023-08-29
Technologie a Inovace Bezpečnost
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Jak technologie pomáhají snižovat počet nehod nákladních vozidel

Dokud bude docházet k dopravním nehodám, společnost Volvo Trucks bude stále hledat způsoby, jak zvyšovat bezpečnost silničního provozu a dosáhnout vize nulové nehodovosti. S využitím výzkumu a špičkových technologií se snažíme předcházet dopravním nehodám dříve, než k nim dojde.

Dnešní nákladní vozidla jsou obvykle vybavena řadou pokročilých technologií včetně senzorů, radarů, kamer a systémů zpracování dat. To umožňuje vývoj pokročilých bezpečnostních systémů zaměřených na prevenci nehod dříve, než k nim dojde. Řada takových systémů již je (nebo se brzy stane) povinnými: Pokrok však nelze zastavit a mnoho řešení nabízených společností Volvo Trucks tyto požadavky překračuje. 
 

Jsou silnice díky systémům aktivní bezpečnosti bezpečnější?
 

Výzkum provedený americkou agenturou IIHS ukázal, že systémy varování před čelní srážkou a automatického nouzového brzdění snižují riziko zadních srážek o více než 40 procent.


Anna Wrige Berling, ředitelka pro bezpečnost provozu a produktů ve společnosti Volvo Trucks, již mnoho let intenzivně pracuje na výzkumu nehod a je přesvědčena, že systémy aktivní bezpečnosti mají zásadní význam. „Například nehody spojené s převrácením nákladních vozů v zatáčkách z důvodu příliš vysoké rychlosti dříve bývaly zcela běžné. Ale od doby, kdy se systémy elektronického řízení stability staly v roce 2015 v EU povinnými, se počet těchto nehod výrazně snížil.“

Klíčem je identifikovat nejběžnější typy nehod, porozumět jejich hlavním příčinám a najít způsoby, jak jim lze pomocí různých technologií předcházet. Časté jsou například nehody, když nákladní vozidlo srazí cyklistu při zatáčení na stranu spolujezdce. Výzkum ukazuje, že nejčastější příčinou je špatná viditelnost z kabiny. Řešení proto spočívá v nalezení způsobů, jak řidiči usnadnit rozpoznání cyklistů v této oblasti – například pomocí rohové kamery na straně spolujezdce nebo systému podpory předcházení bočním kolizímKdyby se podařilo zabránit všem běžným typům nehod, výsledkem by byl nespočet zachráněných životů. 

Řešení vysoce rizikových situací dříve, než dojde k nehodě, je samozřejmě velmi přínosné – a data k tomu mohou významně přispět.

Jak mohou data a digitalizace přispět k bezpečnějšímu provoz nákladních vozidel

Pokrok v technologiích rovněž usnadňuje rozpoznání rizikového chování a motivuje k bezpečnější jízdě. Data mohou také odhalit mnohé skutečnosti o způsobu řízení nebo jízdních podmínkách. Například časté případy prudkého brzdění a zrychlování mohou naznačovat, že řidič jezdí příliš agresivně nebo že je často ve stresu. Vyššímu riziku nehody pro řidiče může také nasvědčovat příliš častá aktivace bezpečnostních systémů – a to i v případech, kdy jde jen o varování.

 

Bezpečnostní služba společnosti Volvo Trucks dostupná prostřednictvím portálu Volvo Connect tento typ dat shromažďuje a využívá k vytváření poznatků o chování řidiče. Prostřednictvím jejích výkazů lze zjistit náměty na zlepšení a přijmout opatření zaměřená na snížení rizika budoucích nehod, například formou školení řidičů. Pokud například řidič často prudce brzdí, může absolvovat školení s cílem zlepšení předvídavosti při jízdě, které přispěje k celkovému zvýšení jeho bezpečnosti. Nebo pokud se systém aktivní bezpečnosti často aktivuje na určité křižovatce, může společnost hledat způsoby, jak tuto křižovatku lépe projíždět, nebo ve spolupráci s místními úřady a plánovači zkoumat, jak ji učinit bezpečnější.

 

„Někdy se řidiči mohou ocitnout v potenciálně nebezpečných situacích kvůli stavu vozovky a dopravní situaci, ale někdy si ani nemusí uvědomit, že neřídí bezpečně,“ říká Johan Rundberg, vedoucí služeb v oblasti servisu, vozového parku a přepravy ze společnosti Volvo Trucks. „Proto je vhodné mít možnost tyto situace rozpoznat a zkoumat jejich hlavní příčiny. Řešení těchto vysoce rizikových situací dříve, než dojde k nehodě, je samozřejmě velmi přínosné – a data k tomu mohou významně přispět.“

 

Proč budou řidiči vždy základem bezpečnosti silničního provozu

Pro bezpečnost silničního provozu má vždy největší význam řidič, který musí být stále pozorný a vnímavý. I ti nejzkušenější řidiči jsou však jen lidé, kteří dělají chyby. Často jsou navíc pod vlivem okolností mimo jejich kontrolu. Smyslem systémů aktivní bezpečnosti je podporovat řidiče a doplňovat jejich dovednosti. Jedno včasné varování nebo sekunda na reakci navíc může snadno znamenat rozdíl mezi těsným vyváznutím a smrtelnou nehodou.

Chcete se dozvědět více o tom, jak mohou systémy aktivní bezpečnosti snížit riziko běžných nehod? Stáhněte si naši bílou knihu, která se zabývá následujícími tématy:

●●      Osm nejčastějších dopravních nehod a jejich příčiny

●      Primární systémy aktivní bezpečnosti společnosti Volvo Trucks, které jim mohou pomoci zabránit

●      Sekundární systémy podpory řidiče, které mohou pomoci k bezpečnějšímu řízení

Bílá kniha : jak mohou systémy aktivní bezpečnosti snížit riziko nejčastějších nehod