Trucks

Hayder Wokil
2024-01-22
Technologie a Inovace Bezpečnost Úspora paliva
Author
Hayder Wokil
Bezpečnost a ADAS (pokročilé asistenční systémy řidiče)

Potenciální přínosy kamerového monitorovacího systému Volvo pro vaši přepravní společnost

Nový kamerový monitorovací systém od společnosti Volvo Trucks může přispět ke snížení spotřeby pohonných hmot i nákladů. Zlepšení přímého a nepřímého výhledu na okolní dopravu se také příznivě projeví na bezpečnosti provozu. To platí za všech světelných a povětrnostních podmínek.

Výrobci nákladních vozidel stále častěji nahrazují vnější zpětná zrcátka kamerami a monitory. Mají k tomu velmi dobrý důvod. Tato nová technologie přináší celou řadu výhod, a proto i společnost Volvo Trucks nyní uvádí na trh svůj kamerový monitorovací systém.
 

„Skutečně zlepšuje zážitek z jízdy,“ potvrzuje Hayder Wokil, ředitel oddělení bezpečnosti a ADAS (pokročilých asistenčních systémů řidiče) ve společnosti Volvo Trucks. „Osobně jsem strávil mnoho hodin testovacími jízdami s tímto systémem a zjistil jsem, že poskytuje podstatně lepší přímý výhled, i když jsou náročné světelné nebo povětrnostní podmínky.“
 

K tomu dodává: „Když jsme začínali, měli jsme za to, že některá stávající technologická řešení dostatečně neuspokojí naše zákazníky. Rozhodli jsme se tedy udělat vše pro to, abychom mohli na trh uvést systém nejvyšší kvality.“
 

Jak může kamerový monitorovací systém Volvo přispět ke snížení emisí

Bezpečnost je základní hodnotou společnosti Volvo a hraje také zásadní roli ve funkčnosti kamerového monitorovacího systému. Podle sdělení Haydera Wokila však rozhodujícím faktorem bylo nařízení EU 2019/1242, kterým se stanoví emisní normy CO2 pro nová těžká nákladní vozidla. „V zájmu splnění Pařížské dohody se EU snaží urychlit transformaci sektoru dopravy směrem k uhlíkové neutralitě. Nová těžká nákladní vozidla musí výrazně snížit spotřebu paliva již do roku 2025. Kamerový monitorovací systém k tomu může přispět.“

Ve srovnání s velkými zrcátky jsou ramena kamer výrazně menší, a mají tedy nižší odpor vzduchu, zejména v kombinaci s nově představenými aerodynamickými kabinami společnosti Volvo Trucks.

„Během životnosti vozidla lze potenciálně docílit úspor ve spotřebě pohonných hmot, které udělají radost provozovatelům dálkové přepravy,“ uvádí Hayder Wokil. „Může se to promítnout do značného snížení nákladů, pokud provozujete vozový park s větším počtem dálkových vozidel, ale úsporu nákladů by měli zaznamenat i malí dopravci.“
 

Jak kamery zlepšují přímý výhled

Přímý výhled řidiče se zlepší, protože již v něm nepřekáží objemné kryty zrcátek. Na lepším zážitku z jízdy se také podílejí digitální prvky, jako je například možnost oddálení zorného pole, což je jedna z exkluzivních inovací společnosti Volvo. Poskytuje řidiči více informací o okolním provozu a tak usnadňuje bezpečné manévrování s nákladním vozidlem.
 

Systém disponuje také bezpečnostní funkcí, která pomáhá řidiči určit, jak rychle se zezadu blíží ostatní vozidla. „V kamerovém monitorovacím systému může kamera pro hlavní pohled dozadu zobrazit na řidičově monitoru čáry, které označují hrany návěsu,“ sdělil Hayder Wokil. „Řidič tuto možnost ocení zejména při bezpečné změně jízdního pruhu.“
 

Řidič při jízdě často natáčí hlavu, aby lépe viděl do zrcátka. S tímto systémem to nebude nutné. Díky funkci automatického natáčení kamery se její zorné pole pohybuje synchronizovaně s úhlem natočení volantu. Řidič je tak informován, kde se nachází zadní hrana návěsu. 
 

Hayder Wokil dodává: „Máme v záměru implementovat tuto funkci do všech souprav vozidel, včetně souprav tahače s návěsem i souprav založených na podvozku k dostavbě.“

Ve srovnání s velkými zpětnými zrcátky jsou ramena kamer výrazně menší a kladou nižší odpor vzduchu.

Jak kamery zlepšují bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu

Vynikající výhled podél boků soupravy přispěje ke zvýšení bezpečnosti okolního provozu pro cyklisty, chodce a ostatní účastníky silničního provozu. Součástí kamerového monitorovacího systému je i rohová kamera na straně spolujezdce, kterou lze aktivovat při odbočování v kombinaci s technologií Volvo Trucks pro detekci zranitelných účastníků silniční provozu (VRU). Tato kombinace poskytuje řidičům vynikající podporu při rozpoznávání ostatních účastníků silničního provozu.
 

Vylepšený režim dohledu nad okolím navíc zvyšuje bezpečnost řidiče při parkování a odpočinku. I když jsou závěsy nebo roletky zatažené, může řidič přímo z lůžka aktivovat kamerový monitorovací systém v dohledovém režimu a zobrazit si, co se děje podél boků nákladního vozidla.

Jak infračervená technologie zlepšuje noční vidění

Kamery Volvo Trucks mohou fungovat i v nočním režimu, který využívá infračervené světlo a poskytuje detailnější a jasnější pohled do tmy obklopující nákladní vozidlo. To může přijít vhod, když například nákladní vozidlo v noci přijíždí k terminálu. V noci nebo při slabém osvětlení je díky infračervené kameře viditelnost s kamerami lepší než se zrcátky. 

Ve tmě lze aktivovat vylepšený režim nočního vidění, který využívá infračervené světlo.
Kamerový monitorovací systém bude přínosem jak pro provozovatele, tak řidiče. Projeví se především na spotřebě paliva, ale zvýší také bezpečnost.“

Objektivy kamer jsou vyhřívané, což odstraní případné zamlžení nebo námrazu, které by mohly bránit ve výhledu. Vyhřívání se aktivuje automaticky při teplotě nižší než +6 °C, ale při vyšších teplotách za vlhka ho lze aktivovat i ručně. Vyhřívání kamery zpravidla dostačuje k eliminaci veškerého zamlžení objektivu. Za deště netrpí obraz z kamerového monitorovacího systému snížením viditelnosti na rozdíl od mokrých nebo ušpiněných vnějších zpětných zrcátek, resp. bočních oken.
 

Jak důkladné testování zajišťuje funkčnost

Kamerový monitorovací systém prošel po dokončení vývoje komplexním testovacím a ověřovacím programem. Hayder Wokil vysvětluje: „V našem procesu vždy nejprve testujeme všechny součásti samostatně. Poté systém sestavíme a prověříme. Nakonec nainstalujeme systém do nákladního vozidla a ověříme, zda dosahuje navrženého výkonu, funkčnosti, odolnosti a spolehlivosti.“
 

Hayder Wokil provedl testovací jízdy s nákladními vozidly vybavenými kamerovým monitorovacím systémem v zimních podmínkách až za severním polárním kruhem, ale i v kopcovitém terénu jižního Španělska během vlny veder, kdy teploty dosahovaly +40 °C. „Hlavní důraz klademe při testování vždy na to, jak budou naši zákazníci dané řešení skutečně používat, což se může značně lišit i v rámci stejného zákaznického segmentu. Máme zastoupení na zhruba 180 trzích po celém světě s různými klimatickými podmínkami, provozem a kulturními zvyklostmi, které se pojí s používáním nákladních vozidel. Je tedy nutné splnit dosti širokou škálu požadavků.“
 

Od začátku vývojového procesu se na něm podíleli externí řidiči i zákazníci a často se účastnili konzultací. „Zohlednili jsme jejich zpětnou vazbu, například co jim chybí, a jejich názory na kamerový monitorovací systém a na to, jaké funkce chtějí. Zpětnou vazbu jsme předali našim konstruktérům, aby na jejím základě mohli systém dále upravovat a zlepšovat.“
 

Plány na přidání dalších funkcí

Hayder Wokil uzavírá tím, že nový kamerový monitorovací systém společnosti Volvo Trucks bude přínosem pro provozovatele i řidiče, zejména v sektoru dálkové přepravy.
 

„Projeví se zejména na spotřebě paliva, ale systém také zvýší bezpečnost, snad i sníží nehodovost, umožní delší provozuschopnost, zlepšuje viditelnost, pomáhá při manévrování a potenciálně by mohl příznivě ovlivnit i pojistné a zážitek z jízdy,“ uvedl. „Navíc máme komplexní plán na budoucí přidávání funkcí a integraci tohoto systému s ostatními systémy nákladních vozidel, abychom zákazníkům poskytli ještě větší přínosy.“
 

Další informace o kamerovém monitorovacím systému společnosti Volvo Trucks najdete na stránce Informace o produktu  nebo kontaktujte svého nejbližšího obchodního zástupce.

Seznámení s novým kamerovým monitorovacím systémem společnosti Volvo: