Trucks

Gabor Szalo Hanna Degerman
2024-01-18
Technologie a Inovace Úspora paliva
Authors
Gabor Szalo
Senior Engineering Specialist
Hanna Degerman
User Experience Product Planner

Rozdíl mezi řízením s kamerovým monitorovacím systémem a se zrcátky

Řidiči vždy považovali za samozřejmost, že při řízení nákladních vozidel používají boční zrcátka. V posledních letech ale několik výrobců začalo namísto nich nabízet kamerové monitorovací systémy. Kdy a kde mohou být užitečné a jaké výhody a nevýhody má kamera oproti zrcátku?

V roce 2016 Organizace spojených národů vypracovala nařízení, které umožnilo nahrazení zrcátek kamerovými monitorovacími systémy. Jedním z přínosů má být zlepšení přímého výhledu, což znamená viditelnost z pohledu řidiče, tedy to, co vidí bez pomoci zrcátek nebo kamer.

Evropská komise odhaduje, že plánované nařízení o obecné bezpečnosti sníží počet nehod a do roku 2038 by mohlo zachránit více než 25 000 životů a zabránit nejméně 140 000 vážným zraněním. K těmto hodnotám mohou přispět i kamerové monitorovací systémy, které zlepšují přímou viditelnost. Hlavním účelem jejich vývoje ale bylo zlepšení aerodynamiky a možnost snížení spotřeby paliva a emisí CO2.


„Snížení spotřeby paliva nebo energie je v zájmu všech a tenčí kamerové jednotky v porovnání se zrcátky mohou díky menšímu odporu vzduchu zvýšit energetickou účinnost až o 1,5 %*. Je ale také důležité zjistit, jaké řešení vyhovuje zákazníkovi a zlepšuje jeho zážitek z jízdy,“ říká Gabor Szalo, hlavní technický specialista na výhled z vozidla ve společnosti Volvo Trucks.

První nákladní vozidlo s kamerami namísto bočních zrcátek bylo uvedeno na trh v roce 2019. Technické možnosti se od té doby rychle rozvíjejí. Nákladní vozidla s kamerovým monitorovacím systémem nabízí už několik výrobců a budoucí právní předpisy jsou stimulem, který tento proces ještě urychluje. Do roku 2029 zavede evropské nařízení o obecné bezpečnosti požadavky na přímý výhled pro všechny nově registrovaná nákladní vozidla s cílem minimalizovat mrtvé úhly a zlepšit přímý výhled řidičů z vozidel.

Ponecháme-li stranou technický vývoj a připravovanou legislativu, řízení s kamerami namísto zrcátek přináší možnosti a výhody, ale také výzvy a omezení. Toto jsou některé z aspektů, které je možné vzít v úvahu:

 

Výhody řízení s kamerovým monitorovacím systémem oproti bočním zrcátkům

 

Aerodynamika:

 • Aerodynamika nákladního vozidla je jedním z faktorů s největším přímým dopadem na spotřebu paliva a následně i na životní prostředí. Kamerové monitorovací systémy mají ve srovnání s tradičními bočními zrcátky menší odpor vzduchu, a proto je při jejich používání možné dosáhnout nižší spotřeby paliva i energie.

Výhled a bezpečnost:

 • Při používání kamer nejsou na vozidle nainstalována žádná fyzická zrcátka, která by řidiči bránila ve výhledu. Jsou proto přínosné ve složitých dopravních situacích, například když se v blízkosti nákladního vozidla nacházejí zranitelní účastníci silničního provozu nebo na kruhových objezdech, kde by zrcátka mohla překážet řidiči ve výhledu.
 • V kamerách může také být integrované automatické nebo manuální sledování přívěsu, které umožňuje sledovat pohyb přívěsu při jízdě nebo usnadnit couvání. To jsou výhody digitálních technologií, které boční zrcátko nabídnout nemůže.
 • Další formou digitální pomoci u kamerového monitorovací systému mohou být integrované referenční čáry, které se zobrazují při změně jízdního pruhu.
 • U běžných vyklenutých zrcátek dochází v důsledku jejich zakřivení k určitému zkreslení obrazu. U kamerového monitorovacího systému existují možnosti jeho korekce, takže řidiči vidí zobrazení, které se více blíží realitě.
 • Když řidič spí, může kamerový monitorovací systém pracovat v dohledovém režimu a fungovat jako bezpečnostní systém. Lze jej také aktivovat zevnitř kabiny, aniž by bylo nutné nejprve odhrnout záclonky.
   

Počasí a tma:

 • Za deště nabízí kamera obecně lepší výhled, protože objektiv může být lépe chráněn uvnitř ramene kamery. Co je ale možná ještě důležitější, displej je umístěn uvnitř kabiny, což zlepšuje výhled ve srovnání se situací, kdy okénko a současně i samotné zrcátko pokrývají dešťové kapky.
 • Je snazší udržovat v čistotě objektiv kamery než tradiční zrcátko s větší skleněnou plochou. Kamera je také zvenčí nákladního vozidla obvykle umístěna ve větší výšce, a proto je méně náchylná ke znečištění.
 • Za tmy mohou kamery nabízet ve srovnání se zrcátky výhodu lepšího výhledu a také vylepšené noční vidění, protože kamera může fungovat i za špatných světelných podmínek.
   

Splnění předpisů:

 • Jak bylo zmíněno výše, nařízení o obecné bezpečnosti (GSR) stanovuje zákonné požadavky na přímý výhled, a proto by se kamerový monitorovací systém mohl stát výhodnější možností.
 • Vozidla s hmotností nad 12 tun projíždějící Londýnem musí mít od roku 2024 tříhvězdičkové hodnocení (stanovené na základě rozsahu přímého výhledu řidiče z oken kabiny) nebo je nutné nákladní vozidla vybavit celou řadou bezpečnostních systémů. Z tohoto hlediska proto mohou být výhodnější nákladní vozidla, u kterých jsou zrcátka nahrazena kamerami.

Výzvy při řízení s kamerovým monitorovacím systémem oproti bočním zrcátkům

Výhled a bezpečnost:

 • Zrcátka poskytují trojrozměrný obraz, zatímco zobrazení kamerového systému je dvourozměrné. Může vyžadovat určitý čas, než si řidiči zvyknou a dokážou správně vnímat hloubku obrazu a odhadnout vzdálenost a rychlost za nimi jedoucích vozidel.
 • Nevýhodou oproti zrcátkům může být rozlišení kamery. Obraz v zrcátku je tak ostrý, jak ostrý je zrak řidiče. Kamery mají širokoúhlý objektiv a displej s omezeným rozlišením. To může řidičům ztěžovat odhad vzdálenosti. Důležitými faktory, které je nutné dobře zvolit, proto jsou rozlišení obrazu a velikost displeje.
 • Displeje je nutné v interiéru kabiny umístit tak, aby nevytvářely další mrtvý úhel. V důsledku toho mohou mít displeje menší velikost než běžná zrcátka, což se následně projevuje na velikosti objektů na displeji.
   

Opravy:

 • Součástí kamerového monitorovacího systémy jsou snímače a displeje, které se neobejdou bez zpracování obrazu počítačem. Jakékoli potenciální poškození může tedy vyžadovat nákladnější opravu. Záleží ale na tom, kterou součást je třeba vyměnit nebo zda se na ni vztahuje servisní smlouva.
   

Způsob řízení:

 • Sledování dvourozměrného obrazu na displeji kamery je něco jiného než sledování běžných zrcátek. Většina řidičů je v současnosti zvyklá na řízení s klasickými bočními zrcátky a kamery jsou tedy pro ně při řízení něčím novým, s čím se musí nejprve seznámit.
 • Další věcí, na kterou je třeba si zvyknout a kterou je především nutné se naučit používat, je technické nastavení a nové funkce. Ty je nutné začlenit do každodenní rutiny řidiče, když se učí manévrovat a také správně odhadovat rychlost, vzdálenosti a okolí vozidla.

Jak si vybrat – budoucnost bočních zrcátek a kamerových monitorovacích systémů

Své výhody a nevýhody mají kamerové monitorovací systémy i tradiční zrcátka. Řízení s bočními zrcátky a kamerovým monitorovým systémem má své odlišnosti a je pravděpodobné, že rozdílné budou i preference řidičů.

V některých segmentech silniční dopravy může být přizpůsobení novému systému jednodušší. Například řidiči v dálkové přepravě si mohou zvyknout rychleji než ti, kdo jezdí spíše ve městech, kde je zásadní neustálý odhad vzdálenosti a hloubky obrazu a kde může být častěji nutné couvat.

„Preference se mohou lišit, cílem při používání kamer ale je co nejvíce přiblížit obraz na displeji realitě, a nabízet tak při řízení co nejlepší možnosti. U nových řidičů už mohou být standardem kamery a vaše volba může také záviset na tom, nakolik jste přístupní změnám a novým digitálním řešením v prostředí řidiče,“ říká Hanna Degerman, Senior Strategic Product Planner ve společnosti Volvo Trucks.

Kjell Brunnström je vedoucí vědecký pracovník výzkumného ústavu RISE Research Institutes of Sweden, specializující se na zrakové vnímání. Věří, že kamery mohou být v blízké budoucnosti běžnějším a preferovaným nástrojem. Přesto může být přínosné přidat do kamerových monitorovacích systémů určité aspekty, aby se staly jasnou volbou každého uživatele a pro každý segment v odvětví dopravy.

„Ve své současné podobě poskytují kamerové monitorovací systémy menší hloubku obrazu ve srovnání s běžnými bočními nebo zpětnými zrcátky. Studie provedená v ústavu RISE a společnosti Volvo Cars** ale ukázala, že horší vnímání hloubky se zmírní, když kamery doplňují zobrazení o grafické prvky indikující vzdálenost a nebezpečné předměty, což řidiči pomáhá správně se rozhodovat.“

Technologie se v této oblasti rychle vyvíjejí. Vaše volba mezi klasickými bočními zrcátky nebo kamerovým monitorovacím systémem může záviset na preferencích nebo segmentu. Je potřeba vyhodnotit vaše obchodní požadavky, ale také možnosti, jak zajistit dodržování právních předpisů, a možná také preference vašich řidičů a jejich otevřenost vůči novým stylům řízení.


* Skutečná úspora energie se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou rychlost jízdy, použití tempomatu, specifikace a zatížení vozidla, topografie trasy, zkušenosti řidiče, údržba vozidla a povětrnostní podmínky.

 

** Zdroj: M. Zhang a G. Bin, Vliv kamerového monitorovacího systému s rozšířenou realitou na řízení vozidla (diva2:1717225), RISE Research Institutes of Sweden, Chalmers University of Technology, magisterská diplomová práce, 2022, k dispozici na adrese http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-61469