Trucks

Bude vaše další nákladní vozidlo pohánět bio-LNG?

| 10 min.
Dopravní průmysl se pomalu probouzí k potenciálu bio LNG v roli perspektivní alternativy k naftě. A právem. Zde jsou některé z důvodů, proč by bio LNG (zkapalněný zemní plyn) mohl být palivem pro budoucí dálkovou přepravu.

Spojenec cirkulární ekonomiky

Je snadné pochopit, proč je bio LNG (jinak známé jako zkapalněný bioplyn) slibné. Za prvé je skutečným spojencem cirkulární ekonomiky, protože se dá vyrábět ze surovin, jako jsou nejedlé části obilí, odpadní vody a domovní odpad. To znamená, že bio LNG nekonkuruje dodávkám potravin – něco, za co byla biopaliva široce kritizována.

 

Proces výroby bioplynu je docela jednoduchý. V zařízení na výrobu bioplynu jsou různé zdroje surovin umístěny v teplém prostředí bez kyslíku, kde jsou tráveny bakteriemi. Při fermentačním procesu se složité molekuly organické hmoty rozkládají na jednodušší molekuly, jako je alkohol, CO2 nebo obnovitelný metan, který lze využít k výrobě tepla a elektřiny.

 

Když je bioplyn vyčištěn nebo upraven na kvalitu zemního plynu (pak se většinou označuje jako biometan), může být stlačen na bio CNG (stlačený bioplyn) nebo zkapalněn na bio LNG (zkapalněný bioplyn) a použit ve vozidlech. Bio LNG je vysoce účinné palivo s minimálními emisemi CO2. Bio LNG lze vyrábět i lokálně, což snižuje náklady a emise vznikající při přepravě.

 

Ale navzdory své ekologičnosti neměl bio-LNG snadné získat v odvětví nákladní přepravy pevnou půdu pod nohama. Hlavní důvody byly tyto:
 

Náklady: I když se bioplyn vyrábí z „odpadu“ a je relativně snadno vyrobitelný, náklady na jeho výrobu jsou stále vyšší než náklady na naftu. Z velké části je to kvůli problémům, jako jsou úspory z rozsahu a náklady na distribuci. Výrobou bioplynu se tradičně zabývají obce na místní úrovni. Bioplyn postrádal rozsah a pobídky, aby se stal skutečně účinným. Primárním účelem totiž po většinu času bylo zpracovávání odpadu.
 

K tomu se přidává skutečnost, že výstavba bioplynových stanic je složitá záležitost, kde je nutné splnit mnoho předpokladů, včetně přístupu k organickému odpadu, zajištění správných teplot, vlhkosti a typu odpadu pro podporu bakterií vylučujících metan. Zařízení musí také produkovat dostatek plynu, aby se investované náklady vrátily. Infrastruktura pro doplňování bio LNG, která je ve většině zemí řídká, se těžko rozvíjí kvůli nedostatečným pobídkám k investici nákladů a kvůli rostoucímu trhu.
 

Vzestup dalších alternativ: S rostoucím rozruchem kolem elektrických vozidel byla určitá pozornost – a do určité míry také investice – od alternativ jako bio LNG odkloněna. Někteří výrobci OEM například vyloučili další investice do LNG (zkapalněný zemní plyn) a místo toho se zaměřili na vodíková nebo elektrická vozidla.
 

Takže to vypadá, že bio LNG má na kahánku?
Nic takového. A tady je proč.


Nový pohled na odpad

Díky vzestupu cirkulární ekonomiky došlo k posunu v postojích – to, co farmáři, supermarkety a obce dříve považovali za „odpad“, je nyní vnímáno jako zdroj, který zvyšuje dodávky materiálu potřebného k výrobě bioplynu. Loni řetězec supermarketů Lidl oznámil spolupráci se společností Gasum na výrobě bioplynu z bioodpadu vznikajícího v prodejnách potravin Lidl a také záměr využívat k rozvozu nákladní vozidla na bioplynový pohon.
 

Investice pomáhají snižovat náklady

Do výroby a distribuce bioplynu se zapojuje více soukromých subjektů, což má zvýšit efektivitu a snížit náklady. Například vloni soukromá společnost Biokraft AS v Norsku slavnostně otevřela největší továrnu na světě na výrobu zkapalněného bioplynu. Finsko-švýcarská biotechnologická firma Ductor mezitím otevřela své první komerční zařízení na výrobu organických hnojiv a bioplynu v Mexiku. V únoru 2020 se v Tyne and Wear ve Spojeném království otevře nové zařízení na anaerobní vyhnívání s kapacitou 70 000 tun ročně. To vše jsou skvělé zprávy pro bioplyn jako životaschopný zdroj paliva!
 

Řešení vhodné pro dálkovou přepravu

Zatímco elektrická vozidla v posledních letech pohon na bioplyn předstihla, v oblasti dálkové přepravy je skutečným vítězem bio LNG. Nejen, že je možné vézt velkou zásobu bio LNG a zajistit tak potřebný dojezd pro dálkovou přepravu, ale je také možné naplnit nádrž během několika málo minut. Kompromis ohledně jízdních vlastností a spolehlivosti je rovněž zanedbatelný. Volvo FH LNG například jezdí a funguje stejně jako naftová verze, ale emise CO2 při provozu vozidla se mohou při používání bio LNG snížit o 100 % (oproti naftě).
 

Posun vpřed se odehrává také v oblasti infrastruktury. Právě tento měsíc společnost Shell oznámila, že rozšíří svou německou síť stanic LNG na 35–40 míst a bude ji zásobovat bio LNG. Společnost také uvažuje o přechodu vlastního vozového parku cisteren na LNG.
 

Naproti tomu elektrifikace dálkové dopravy je náročná kvůli současné nabídce akumulátorů, jejich hmotnosti a relativně dlouhé době, kterou trvá jejich nabití.  
 

Možné další využití

Zkapalňování je nejrozšířenějším využitím bioplynu v dopravě, ale rychle se objevují další způsoby využití. Jedním zajímavým zkoumaným scénářem je využití bioplynu k výrobě vodíku určeného pro použití v palivových článcích. Vědci dokonce přišli na to, jak přeměnit metan na vodík v palivovém článku s využitím nového typu katalyzátoru. I když jsou tyto pokroky stále daleko od masového nasazení řešení, představují skvělý způsob, jak snížit náklady a dopad výroby vodíku na životní prostředí. Zároveň upozorňují, že bioplyn může hrát v odvětví dopravy i větší roli.
 

Bude tedy vaše příští vozidlo mít pohon na bio LNG? Nedostatečná palivová infrastruktura a málo zařízení na výrobu bioplynu je samozřejmě velkou výzvou. A pokud žijete v části světa, kde bioplyn není podporován, může to být drahá volba.
 

Nelze však popřít, že svět, ve kterém dnes žijeme, vyžaduje od každého člověka a společnosti, aby zvážili, jak snížit množství odpadu i emisí. A odvětví přepravy není výjimkou. Zatímco bio LNG dnes nemusí být pro mnoho přepravních společností tou nejzřejmější volbou, v budoucnu se jí stane, protože technologie se vyvíjejí, náklady klesají a infrastruktura roste. Pro mě je to jen otázka času, protože bio LNG má všechny správné předpoklady stát se hlavní alternativou k naftě. Má nízké emise a vysoký potenciál paliva (možnost nahradit naftu) – což je při 21 % výrazně více než u alternativ, jako je bionafta (3 %)
 

Chcete se o alternativních palivech dovědět více a zajímá vás, zda jsou vhodná pro vaše podnikání v přepravě? Níže si stáhněte mého průvodce pro přehled výhod a nevýhod některých hlavních alternativ k naftě, které by mohly v blízké budoucnosti pohánět vaše podnikání!

Lars Mårtensson

Lars Mårtensson works as Environment and Innovation Director at Volvo Trucks.

Související články