Trucks

Aktualizace map

Předpoklad pro aktualizaci map pomocí USB

Potřebujete USB flash disk s volnou pamětí nejméně 32 GB. Flash disk musí být naformátován v souborovém systému exFAT a v ideálním případě by na něm neměly být uloženy jiné soubory.

 

Po skončení stahování nezapomeňte na USB flash disk zkopírovat mapu i manifestový soubor a teprve poté provádějte instalaci do vozidla. Stejný USB flash disk můžete využít k aktualizaci map TomTom u více vozidel.

Podporované modely nákladních vozidel

FH16/FH/FM/FMX s navigací a 9 palcovým dotykovým displejem (výroba od roku 2021)

Postup při stahování map

Získání map

1. Stáhněte si z Volvo Connect aktualizační soubory .txt a .zip
2.Připravte si paměťové zařízení USB

 

Příprava paměťového zařízení USB

3. Vyhledejte v počítači stažené soubory
4. Zkopírujte soubory na paměťové zařízení USB naformátované jako exFAT.
5. Zkontrolujte, zda paměťové zařízení USB obsahuje následující soubory.
Soubor zip s mapovými daty s názvem: map_<region>_<version>.zip.
Soubor s informacemi s názvem: map_<region>_<version>_manifest.txt
6. Vyjměte paměťové zařízení USB z počítače.
 

Aktualizace map v nákladním vozidle

7. Vložte paměťové zařízení USB do portu USB na bočním displeji.
8. Na bočním displeji se zobrazí oznámení o aktualizaci mapy.
Poznámka: Po 10 sekundách nečinnosti oznámení zmizí. Znovu jej najdete přejetím prstu po oznamovacím panelu z horní části obrazovky dolů.
9. Instalaci mapy zahájíte klepnutím na tlačítko start.
10. Průběh instalace můžete sledovat v oznámeních.
11. Stejné paměťové zařízení USB lze použít k aktualizaci map ve více vozidlech.

Technická podpora - Volvo Connect

V případě, že si nebudete vědět rady či v případě problému se neváhejte obrátit na naši technickou podporu.