Trucks

Dojezd a trasa 

Pro elektrická nákladní vozidla


Podpora dojezdu a trasy  je výkonný nástroj pro plánování trasy a simulaci dojezdu ve službě Volvo Connect určený speciálně pro elektrická nákladní vozidla. Tato služba, která je dostupná pouze se systémem pro správu vozového parku Dynafleet, nabízí mnoho způsobů, jak zajistit, aby vaše vozidla měla dostatek elektřiny pro splnění přepravních úkolů podle potřeby. V nástroji dojezd a trasa Dynafleet můžete simulovat trasu elektrického nákladního vozidla a definovat hlavní faktory, které ovlivňují jeho dojezd, jako jsou pomocné spotřebiče energie, hmotnost zboží a topografie trasy. Služba vám pak poskytne předpověď dojezdu a spotřeby energie nákladního vozidla. Můžete přidávat průjezdní body, v případě potřeby plánovat zastávky pro dobíjení, odesílat trasu přímo do palubního navigačního systému nákladního vozidla a v reálném čase sledovat, zda je trasa dodržována. V nástroji dojezdu a trasy Dynafleet můžete s jistotou plánovat dopravní zakázky s vědomím, že budete schopni splnit svůj slib – pokaždé.

Proč Podpora Dojezdu a trasy 

Dojezd elektrického nákladního vozidla ovlivňuje mnoho faktorů. Patří mezi ně specifikace nákladního vozidla, velikost užitečného nákladu, rovinatost nebo kopcovitost trasy a to, zda je nákladní vozidlo vybaveno speciálními stroji, které spotřebovávají energii, jako je například lis na odpadky. Pochopení celkového vlivu těchto faktorů na dojezd nákladního vozidla může být náročné, ale nástroj dojezdu a trasy provede výpočty automaticky za vás. To usnadňuje správu vozového parku a pomáhá maximalizovat účinnost elektrických nákladních vozidel.

  • Simulujte trasu elektrického nákladního vozidla ve Volvo Connect.
  • Získejte předpovědi spotřeby energie a dojezdu nákladního vozidla včetně faktorů, jako jsou pomocné spotřebiče energie, hmotnost zboží a topografie trasy.
  • V případě potřeby přidejte zastávky pro dobíjení.
  • Pošlete trasu přímo do palubního navigačního systému nákladního vozidla.
  • Sledujte v reálném čase, abyste zajistili, že vozidlo dodrží plán.

Předvídejte dojezd elektrických nákladních vozidel

S nástrojem dojezdu a trasy Dynafleet je začlenění elektrických nákladních vozidel do vašeho vozového parku snazší než kdykoli dříve. Služba předpovídá dojezd pro každé jednotlivé vozidlo na základě uživatelem definované trasy se sadou bodů na trase. Při předpovědi se zohledňují faktory, jako jsou změny hmotnosti užitečného nákladu na trase a pomocné spotřebiče, například lis na odpadky nebo míchačka na beton. V případě potřeby lze do plánu přidat dobíjení. Dojezd a trasa Dynafleet podporuje všechna elektrická vozidla.

Odešlete trasy přímo do nákladního vozidla

Dojezd a trasa Dynafleet je integrován s palubním navigačním systémem nákladního vozidla, takže můžete sdílet trasu přímo s řidičem. Řidič je informován o umístění každého bodu na trase a o tom, kdy je potřeba nabíjet. Volvo Connect zobrazí aktuální polohu vozidla a odhadne čas příjezdu k dalšímu bodu na trase.

Další služby pro elektrická nákladní vozidla

Perfektní balíček

Obchodní zástupce Volvo Trucks vám rád pomůže s nalezením nejvhodnějšího balíčku služeb systému Dynafleet, který bude odpovídat potřebám vaší firmy.