Trucks

Správce vozového parku má všechna vozidla trvale pod kontrolou

Služba Vehicle Status

Získejte úplný přehled o stavu všech vozidel, která patří do vašeho vozového parku. Služba Dynafleet Vehicle Status vám poskytne jak lepší přehled, tak i podrobnější informace o vašich vozidlech, a to bez ohledu na jejich aktuální polohu. Usnadňuje jak krátkodobou, tak i dlouhodobou správu vozidel, a poskytuje kontrolu nad jejich provozuschopností.

Přehled o vozovém parku

Systém Dynafleet shromažďuje informace o varovné a poplašné světelné signalizaci na přístrojových panelech vašich vozidel a sestavuje jejich přehled. Služba Dynafleet Vehicle Status vám poskytne přehled o varovné a poplašné světelné signalizaci ve vašem vozovém parku s možností zobrazování informací o této signalizaci pro jednotlivá vozidla.

Sledujte palubní desky vozidel

Využijte možnost získávání podrobných informací o varovné a poplašné signalizaci a o provozních údajích z přístrojových panelů na úrovni jednotlivých vozidel. Jedná se zejména o informace o varováních, která upozorňují na nefunkční světla vozidla, hladinu paliva, opotřebení brzdového obložení a tlak oleje. Všechny události jsou zaznamenávány do protokolů, a to včetně parametrů, jakými jsou čas výskytu, poloha, údaje o řidiči nebo počet provozních hodin motoru, čímž je usnadněno provádění zevrubnější analýzy.

Hlavní výhody

  • Varovná a poplašná signalizace z přístrojových panelů vozidel patřících do vašeho vozového parku.
  • Informace z přístrojového panelu, jako například upozornění na nefunkční světla vozidla, tlak oleje, opotřebované brzdové obložení atd.
  • Všechny zaznamenávané události související se stavem vozidla zahrnují také parametry, jakými jsou čas výskytu, poloha, jméno řidiče, ujetá vzdálenost a počet provozních hodin motoru.
  • Oznamování událostí souvisejících se stavem vozidla v reálném čase.

Získejte plnou kontrolu

Váš obchodní zástupce společnosti Volvo Trucks vám může pomoci získat kontrolu nad vašimi vozidly a objevit všechny výhody služby Vehicle Status.