Trucks

Anna Wrige Berling
2024-01-22
Technologie a Inovace Bezpečnost
Author
Anna Wrige Berling
Ředitelka oddělení bezpečnosti provozu a produktů ve společnosti Volvo Trucks

Tři způsoby, jak zlepšit výhled řidiče a bezpečnost silničního provozu

Širší zorné pole řidiče znamená větší bezpečí pro něj i pro ostatní účastníky silničního provozu. Zajištění co nejširšího výhledu řidiče proto patří mezi hlavní cíle při vývoji nových kabin nákladních vozidel Volvo. 

 

Existují různé možnosti, jak výhled řidiče zlepšit, včetně lepšího designu kabiny, větších oken a vizuálních pomůcek, jako jsou zrcátka a kamery. Klíčovou roli hrají také systémy aktivní bezpečnosti a varování, které řidiče upozorňují na potenciální nebezpečí v blízkosti vozidla.

 

Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým výhledem? 

Přímým výhledem se myslí to, co řidič přímo vidí ve svém zorném poli. Oproti tomu nepřímý výhled je to, co řidič vidí prostřednictvím jiného vybavení, jako jsou zrcátka a kamery.

 

„Obecně platí, že přímý výhled je lepší než nepřímý,“ říká Anna Wrige Berling, ředitelka oddělení bezpečnosti provozu a produktů ve společnosti Volvo Trucks. „Přímý výhled je totiž intuitivnější, pokud jde o to, kam by se měl řidič dívat. Nepřímý výhled je ale také důležitý, protože může zprostředkovat pohled do míst, kam není vidět přímo. V konečném důsledku jde o dosažení optimální rovnováhy mezi těmito dvěma způsoby, aby řidič měl co nejširší zorné pole.“

„Kamery a podpůrné systémy mají velký potenciál. Zlepšují výhled, zvýrazňují rizikové oblasti a mohou také pomoci nasměrovat pozornost řidiče tam, kde je to nejvíce potřeba.“

Jak kabiny pro snadné nastupování zlepšují přímý výhled

Jednou z účinných možností, jak maximalizovat přímý výhled řidičů v městských oblastech, je použití nízkopodlažní kabiny pro snadné nastupování. Když řidič sedí níže a má okolí v úrovni očí, má mnohem lepší přehled o chodcích, cyklistech a ostatních vozidlech.

 

Začátkem letošního roku se řada nízkopodlažních modelů společnosti Volvo Trucks rozšířila o novinku Volvo FM Low Entry. Protože se jedná o elektrické vozidlo, absence vznětového motoru umožňuje posunout pozici řidiče dolů a dopředu. Výsledek je mimořádně vhodný pro městskou dopravu i regionální přepravu. Volvo FM Low Entry je také jedním z mála vozidel, která dosáhla pětihvězdičkového hodnocení podle londýnské normy pro výhled z vozidla*.

 

Modernizací také prošel model Volvo FE Low Entry Cab, který má nyní nová, užší boční zrcátka zlepšující přímý výhled až o 10 %. Oba modely lze také vybavit dalšími dveřními okny na straně spolujezdce.

Nahrazení bočních zrcátek kamerovým monitorovacím systémem zvětšuje přímý výhled po stranách vozidla.

Jaké výhody, co se týká výhledu, přináší používání kamer?

Obecně mohou kamery pokrýt oblasti kolem nákladního vozidla, na které nemá řidič přímý výhled a nevidí je ani v zrcátkách. V poslední době mohou také nahradit některá zrcátka a nabídnout lepší výhled. Například jedním z nejmodernějších prvků ve vozidlech společnosti Volvo Trucks je její nový kamerový monitorovací systém, který může nahradit boční zpětná zrcátka u vozidel Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX. Zlepšuje přímý výhled po stranách vozidla, což je přínosné na křižovatkách a kruhových objezdech. Kamerový monitorovací systém může navíc využívat infračervené světlo a má také funkci nočního vidění, což při jízdě za tmy zajišťuje lepší viditelnost než běžná zrcátka. Může být dokonce aktivován i u stojícího vozidla, což zvyšuje osobní bezpečnost řidiče během parkování přes noc.

Nahrazení bočních zpětných zrcátek kamerovým monitorovacím systémem také společnosti Volvo Trucks umožňuje posunout o něco výše svou jedinečnou rohovou kameru na straně spolujezdce. To přináší ještě lepší výhled na stranu spolujezdce, což může být neocenitelné pro zpozorování chodců a cyklistů a pro jízdu v rušných oblastech a na úzkých cestách.

Systémy podpory řidiče, jako je Varování před otevřením dveří a Podpora předcházení bočním kolizím, mohou upozornit řidiče na ostatní účastníky silničního provozu nacházející se v rizikových oblastech v blízkosti nákladního vozidla.

Jak výstražné systémy přispívají k bezpečnosti

I když přísně vzato výhled nezlepšují, systémy aktivní bezpečnosti a varování řidiče hrají klíčovou roli pro lepší vnímání okolí řidičem a pomáhají nasměrovat jeho pozornost k potenciálnímu nebezpečí.

 

Varování před otevřením dveří například upozorní řidiče před otevřením dveří kabiny na projíždějící cyklisty a procházející chodce. Systém varování o dění před vozidlem vyhledává při jízdě nízkou rychlostí chodce a cyklisty před nákladním vozidlem a podpora předcházení bočním kolizím detekuje ostatní vozidla při změnách jízdního pruhu a také chodce a cyklisty na obou stranách vozidla.

„Řidič musí sledovat tolik různých věcí najednou, takže problém nemusí být vždy v tom, že se nedíval, ale že se nedíval ve správnou dobu správným směrem,“ říká Anna. „Kamery a podpůrné systémy mají velký potenciál. Zlepšují výhled, zvýrazňují rizikové oblasti a mohou také pomoci nasměrovat pozornost řidiče tam, kde je to nejvíce potřeba.“


* Londýnská norma pro výhled z vozidla byla zavedena v roce 2021 a vztahuje se na to, co řidič vidí přímo ze své kabiny (bez použití zrcátek nebo kamer). Aby mohla bez jakýchkoli úprav získat povolení k jízdě na území Velkého Londýna, musí mít všechna těžká nákladní vozidla vjíždějící do této oblasti alespoň jednohvězdičkové hodnocení podle této normy. Od října 2024 to budou dokonce tři hvězdičky. Modely Volvo FM Low Entry i Volvo FE Low Entry Cab lze specifikovat tak, aby získala pětihvězdičkové hodnocení. 

Pokud se chcete dozvědět více o výzvách spojených s výhledem z nákladních vozidel v městském provozu, můžete si přečíst následující článek, který pojednává o následujících tématech:

  • Jak se v důsledku urbanizace a elektronického obchodování zvyšuje naléhavost otázky bezpečnosti nákladních vozidel
  • Proč se vlády a dopravní úřady více zaměřují na zvýšení bezpečnosti provozu nákladních vozidel ve městech
  •  Jak úpravy nákladních vozidel pomáhají zlepšit bezpečnost v městských ulicích