Trucks

Lars Mårtensson
2022-09-08
5.5 min
Elektromobilita
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

7 mýtů o bateriích elektrických nákladních vozidel

V současné době se ohledně elektrických nákladních vozidel traduje mnoho mylných představ a nedorozumění. Řada z nich se týká baterií a jejich dopadů na životní prostředí. Přijímání rozhodnutí a poté investování však vyžaduje schopnost umět rozlišit skutečnost od mýtu.

 

Transformace odvětví dopravy směrem k udržitelnosti, aby bylo v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu, je výzvou a bude v průběhu příštího desetiletí vyžadovat jak rozhodnutí ze strany vlád, tak potřebnou legislativu. Mezitím ale bude pokračovat elektrifikace odvětví a nabídka modelů nákladních vozidel s nulovými emisemi se bude rozšiřovat. Baterie představují důležitou součást tohoto procesu. A jak jsou na tom s udržitelností?


Podívejme se na nejběžnější mýty o akumulátorech pro elektrická nákladní vozidla:

 

1. Baterie elektrických nákladních vozidel mají ve srovnání s dieselovými nákladními vozidly tak velký dopad na klima, že se do elektrických nákladních vozidel zatím vůbec nevyplatí investovat.

Dopad elektrického vozidla na klima je při používání vozidla velmi nízký. Během výroby vozidla je však dopad mírně vyšší. Je to proto, že proces výroby je energeticky náročnější, a v důsledku toho je dopad výroby elektrického vozidla na klima vyšší než u ekvivalentního vozidla se vznětovým pohonem. Pokud ale bude nákladní vozidlo na baterii jezdit na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, bude jeho dopad na klima menší než u dieselového nákladního vozidla již po ujetí 100 000 km, což se často stihne za necelý rok.

 

Právě z tohoto důvodu je důležité vypracovat posouzení životního cyklu, v němž se zohledňují dopady na životní prostředí po celou dobu životnosti vozidla, nejen ve fázi výroby. Zároveň se investuje do výroby akumulátorů 100 % pomocí obnovitelných zdrojů energie, přičemž v posledních letech bylo v tomto směru dosaženo značného pokroku.

 

2. Omezená dostupnost zelené energie znamená, že nabíjení elektromobilů nebude šetrné vůči životnímu prostředí.

Přínos elektrického vozidla ve vztahu ke klimatu závisí na přístupu k zelené elektřině. V zemích s nulovým přístupem k zelené elektřině nevznikne žádný přínos pro klima. U elektromobilů je však třeba mít na paměti několik dalších faktorů důležitých pro životní prostředí. Patří mezi ně absence emisí z výfuku, nižší hlučnost, lepší pracovní prostředí, podstatné zlepšení místní kvality ovzduší a možnost přepravovat zboží v zónách vyhrazených pro vozidla s nulovými emisemi.

 

Navíc dostupnost zelené elektřiny je po celém světě na vzestupu. V roce 2020 se podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU zvýšil na 37 % z 34 % v roce 2019, globální podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů pak na 29 % z 27 % v roce 2019. V roce 2021 růst produkce obnovitelné elektřiny celosvětově zrychloval ještě rychleji než kdy předtím. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) budou obnovitelné zdroje stát téměř za 95 % nárůstu globální energetické kapacity do roku 2026.

 

3. Akumulátory z elektrických nákladních vozidel není možné renovovat ani recyklovat.

Obojí je dnes možné a vývoj a investice v této oblasti rostou, stejně jako objemy produkce akumulátorů. Ve světě také platí nové právní úpravy, včetně evropské směrnice o akumulátorech, jež vymezuje odpovědnost výrobce, pokud jde o opětovné použití a recyklaci. Když kapacita baterie nákladníhovozidla dosáhne určité prahové hodnoty, může být provozována na trase, kde stačí kratší dojezd, případně může být přemístěna do vozidla, kde bude méně namáhána.

 

Když kapacita akumulátoru klesne pod úroveň použitelnosti, pořád ještě existuje několik možností. Například je možné akumulátor repasovat, čímž se obnoví do stavu, jako když byl nový. Očekává se, že významnou oblastí využití akumulátorů bude též renovace akumulátoru nebo jeho nové využití pro skladování energie v obytných nebo průmyslových projektech. Posledním krokem pak bude recyklace, která umožní využití cenných materiálů z akumulátoru.   

 

4. S investicemi je ještě lepší vyčkat na budoucí ekologická nákladní vozidla nebo na dobu, kdy bateriová elektrická nákladní vozidla nahradí stroje s vodíkovými palivovými články.


Akumulátorová elektrická vozidla a elektrická vozidla využívající palivové články se vzájemně doplňují. K řešení budoucích výzev budou potřeba obě tyto technologie. Nejvhodnější řešení je dáno více faktory, druhem dopravy, potřebami zákazníků nebo místními předpoklady, mezi něž patří například infrastruktura.

V případě úkolů vyznačujících se nejvyšší spotřebou energie, například přepravy těžkých nákladů nebo dálkové přepravy, představují elektrická nákladní vozidla s vodíkovými palivovými články variantu provozu s nulovými emisemi splňující dlouhodobé požadavky na produktivitu a udržitelnost. Elektrická nákladní vozidla s palivovými články však zatím nejsou plně dostupná, i když zlepšení se očekává již v následujících letech. Akumulátorová elektrická vozidla jsou oproti tomu již velmi konkurenceschopná a za pár let mohou být rentabilnější než vozidla se vznětovými motory.

Energetická kapacita akumulátorů představuje důležitý faktor, protože má přímý dopad na dojezd elektrických vozidel na akumulátory. Díky neustálému vývoji akumulátorů a rozšiřující se nabíjecí infrastruktuře lze dnes velkou část nákladní dopravy v Evropě zabezpečit pomocí bateriových nákladních vozidel. Z několika důvodů, mezi něž se řadí i klima, bychom na další zelené investice vyčkávat neměli.

 

5. Při výrobě akumulátorů dochází k porušování lidských práv


Akumulátor se vyrábí z různých surovin a mnoho z nich pochází z dolů. Jednou z důležitých součástí lithium-iontových akumulátorů je kobalt. Získávání tohoto materiálu vyvolalo v posledních několika letech kontroverze kvůli porušování pracovních a lidských práv v zemích, jako je Demokratická republika Kongo, jak informovala organizace Amnesty International. Automobilový průmysl pracuje již několik let na zajištění sledovatelnosti v dodavatelském řetězci, aby bylo zabezpečeno, že dodavatelé dodržují a respektují lidská práva, životní prostředí a podnikají v souladu s etickými principy.

 

6. Klesající účinnost akumulátoru v chladném počasí způsobuje, že elektrická nákladní vozidla představují méně životaschopnou volbu.

Dopad je menší, než by se mohlo na první pohled zdát. U některých nákladních vozidel existují funkce, které pomáhají udržovat baterie na optimální teplotě (+25 °C), když se chystá začátek provozu.
V případě vozidel Volvo Trucks činí například zkrácení dojezdu při teplotě -10 °C asi 3 %. Při -20 °C jde o pokles o asi 10 %. Je dobré mít na paměti, že chladné počasí zvyšuje spotřebu energie bez ohledu na hnací ústrojí. Je třeba zahřívat kabinu, což má vždy dopad na dojezd vozidla.

 

7. Pokud by se mělo vše elektrifikovat, nemáme na výrobu akumulátorů dostatek minerálních surovin.

Výrobci mají dobrý důvod k obavám, pokud jde o přístup k různým minerálům. Z krátkodobého hlediska se neočekává, že by to měl být problém, ale z dlouhodobého hlediska je potřeba hledat alternativní minerály, snižovat používaná množství, zvyšovat použití recyklovaných materiálů.

Mnoho společností si stanovuje ambiciózní cíle v oblasti emisí skleníkových plynů s cílem plnit například Pařížskou dohodu. Jednou z cest k dosažení těchto cílů jsou bateriová elektrická nákladní vozidla.

Zde si můžete přečíst více o bateriích a elektrických nákladních vozidlech a také si spočítat, jakou celkovou environmentální stopu vaše vozidlo má.